Što se može očekivati od austrijskog predsjedanja Vijećem Europske unije?

Prvoga srpnja 2018. Austrija je preuzela Predsjedništvo Vijećem Europske unije po treći put nakon 1998. i 2006. godine. Budući da je Lisabonski ugovor stupio na snagu u prosincu 2009., uloga Predsjedništva ipak je bitno promijenjena

Novi akteri poput stalnog predsjednika Europskog vijeća i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, kao i jačanje europskih političkih stranaka i proširenje nadležnosti za Europski parlament smanjili su ulogu odgovarajućeg rotirajućeg Predsjedništva. Svakih šest mjeseci druga zemlja članica EU preuzima Predsjedništvo Vijeća Europske unije na temelju ravnopravne rotacije. Od srpnja do prosinca 2018. ponovno će to biti Austrija. Advance, photo Pete Woodward