Darija Žmak Kunić – Ne možeš pronaći mir izbjegavajući život

Riječka umjetnica Darija Žmak Kunić svojim radovima na tragu je te negdašnje percepcije ženske uloge u društvu

Samostalni izložbeni projekt multimedijalne vizualne umjetnice DARIJE ŽMAK KUNIĆ  naziva “Ne možeš pronaći mir izbjegavajući život” u MMC galeriji Grada Umaga.

MOĆ ŽENE

Vještica, od korijena vješt, u značenju ”ona koja zna”, praslavenska je spoznaja nadnaravnog i duhovnog svijeta umiješanog s praktičnim znanjima o, na pr. medicini, elementarnoj psihologiji, društvenim odnosima itd. I muškarac je mogao biti vještac, ali je nekada davno briga o duhovnom i tjelesnom uglavnom bila prepuštana ženi. Dolaskom kršćanstva mijenja se i paradigma pa se ”ona koja zna” na sve moguće načine nastoji obezvrijediti, prokazati i zamijeniti s ”onim koji zna.” Uspješno, rekli bismo.

Riječka umjetnica Darija Žmak Kunić svojim je radovima na tragu te negdašnje percepcije ženske uloge u društvu. Cijela izložba kao nepostojano, lebdeće tijelo otvoreno dodavanjima i oduzimanjima izložbenog materijala, satkana je na generacijskoj podlozi koju čini ženska linija pokojne none Anđele, mame Delme, same umjetnice i njezine kćeri Zite, s napomenom da i umjetničina majka i kćer sudjeluju u izvedbi radova. Govorimo, dakle, o osobnim/obiteljskim mitologijama koje su u tehničko-tehnološkom smislu vrlo često inovativne, opredmećene kao knjige umjetnika, crteži nastali vezenjem na papiru, kao klasični i/ili interaktivni radovi, tj. intervencije na predmetima osobne i rodbinske ostavštine. Prenešeni u galerijski prostor ti nas predmeti neodoljivo podsjećaju na ono što se od 16. do 18. stoljeća u njemačkoj literaturi nazivalo Wunderkammer ili Ormari čuda, s policama popunjenim neobičnim i rijetkim predmetima, a koji su nešto kasnije iznjedrili prve europske muzeje.

Jer Darja se bavi čudnim i začudnim, svojevrsnim palimpsestima, ali s kojih se ne stružu prijašnji tekstovi da bi načinili mjesta novima (načelo oduzimanja), već se na postojeće slojeve dodaju recentni (načelo dodavanja).

Riječ je o vrlo osobnom i vrlo poetičnom ”ženskom (umjetničkom) pismu” s manje ili više svjesnom uporabom vještičarenja, čaranja i magije. Jer, staroslavenski čort = vrag, a riječ čarati = šarati (u čakavskom dijalektu) ima isti korijen i značenje kao i riječ čarati = vračati (u standardnom hrvatskom jeziku), što nas vodi u pretpovijesne sinkretističke dubine likovne umjetnosti kao metode i prakse magijskih obreda.

Time smo djelomično spoznali i Moć žene u kolopletu četiriju generacija, te Darijinu moć umjetnosti.

Berislav Valušek

Darija Žmak Kunić (Rijeka, 1978.) multimedijalna je vizualna umjetnica koja radi uglavnom u području skulpture, umjetničkog objekta ‒ instalacije i videoinstalacije, no njena praksa uključuje i eksperimentalni zvuk, crtež i performans. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu (BFA, 2003.). Godine 2008. magistrirala je na sveučilištu Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje i stekla zvanje magistrice umjetnosti (MA). Od 2005. godine predaje kao docent na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Primila je nagradu za Nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu.

Izložba je otvorena u MMC galeriji Grada Umaga od 10.7. do 7.8. 2018.

Sanja Benčić