Skip to content

Melita Sorola Staničić – Poslije cvjetanja

Melita Sorola Staničić svojim se slikanjem uvlači u svijet samosvijesti i misli gdje se događa sofisticirani dijalog s vidljivom i nevidljivom prostor-vrijeme formom i memorijom

Iako predstavljeni radovi na rovinjskoj izložbi na prvi pogled djeluju poput mješavine klasičnih akvareliranih crteža i akrilnih slika na papiru uobičajenih motiva, prvenstveno iz prirode poput cvijeća, pejzaža ili što drugog, oni su duboko uronjeni u suvremene izričaje simbolizma i konceptualne umjetnosti. Izričaji u kojem su simboli i misao iznad estetskog užitka naglašeni raznim kombinacijama brojeva i znakova. Melita je u stvaranju slike zadržala klasičan slikarski postupak, ali problemu kako prikazati ili naslikati vrijeme, i ne samo vrijeme nego i prostor pristupila je na konceptualni način.

Kako umjetnica sama tvrdi, stvara “vremensku skulpturu” bilježenjem čina u beznačajnom trenu vremena. Akcija, čin ili potez u tom i takvom vremenu ciklično se bilježi kao poremećaj kojeg umjetnica smatra jako bitnim trenutkom, jer je to dio njezine svjesnosti prisustva u vremenu. Poremećaj u neprekidnom protoku vremena koji predstavlja znak, simbol njezine iluzije prisutnosti, sadašnje se time pretvara u vječno.Takva promišljanja odnosa između prostor-vrijeme, pamćenja i identiteta postaju akcije koje predstavljaju simbol trajnog i bezvremenog. Umjetnica se svojim slikanjem uvlači u svijet samosvijesti i misli gdje se događa sofisticirani dijalog s vidljivom i nevidljivom prostor-vrijeme formom i memorijom. U tom vremenskom procesu razmišljanja i svijesti postoji istovremeno i red i kaos koji ukazuju kako je sadašnjost tek jedva vidljiv trenutak!Umjetnica takvim slikanjem ulazi u ezoteričan i tajnovit svijet misli i samosvijesti u kojem se događa dijalog kroz pamćenje proteklog vremena. Međutim, taj Melitin unutarnji govor, njene misli, trebaju sponu sa stvarno doživljenim svijetom, te je svoje slikanje stoga, usmjerila k promišljanjima o bitku prostor-vrijeme koji predstavlja skriveni, neprimjetni trenutak. Skriveni elementi u slici upućuju na zabilježen poremećaj koji je ostavio svoje tragove i znakove.

Izložba je postavljena u Galeriji sv. Toma u sklopu tradicionalnog Rovinj Art Programa Muzeja Grada Rovinja-Rovigno.

Melita Sorola Staničić rođena je 1964. godine u Rijeci. Od 1982. godine živi u Voloskom-Opatija. 1990. diplomirala je Likovnu kulturu na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, s izbornim kolegijem slikarstvo. Od 1994. članica je HDLU-a Rijeka i HZSU-a, sa statusom samostalne umjetnice. 1996. osnivačica je i članica umjetničke udruge “URA” (Badurina, Božić, Šikanja, Todorović). 2005.godine sa Senkom Baruškom osnovala je Umjetničku organizaciju „Plesni art laboratorij“ PAL. Godine 2012. magistrirala je na Univerzi v Ljubljani, Akademija za likovnu umetnost in oblikovanje (na odjelu – kiparstvo, mentor prof. Jože Barši) i stekla zvanje magistrice umjetnosti (MA). Kontinuirano se bavi umjetničkim radom te je izlagala na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Radovi joj se nalaze u zbirci Muzeja za modernu i suvremenu umjetnost u Rijeci.

Dario Sošić

U Galeriji sv. Toma, Muzeja grada Rovinja-Rovigno, u srijedu 4. srpnja 2018. u 21:30 sati predstavit će se sa svojom samostalnom izložbom slika umjetnica Melita Sorola Staničić. Izložba je naslovljena “Poslije cvjetanja”.