Skip to content

Infografika ukazuje na problem onečišćenja Jadranskog mora

Neprofitna organizacija Green Sail napravila je zanimljivu infografiku kako bi ukazala na problem onečišćenja Jadranskog mora te pokušala osvijestiti nautičare, turiste i lokalnu zajednicu o tom rastućem problemu

Green Sail neprofitna je organizacija koja promovira održivi turizam s naglaskom na ekološki odgovorno korištenje Jadranskog mora te recikliranje otpada.