Infografika ukazuje na problem onečišćenja Jadranskog mora

Neprofitna organizacija Green Sail napravila je zanimljivu infografiku kako bi ukazala na problem onečišćenja Jadranskog mora te pokušala osvijestiti nautičare, turiste i lokalnu zajednicu o tom rastućem problemu

Green Sail neprofitna je organizacija koja promovira održivi turizam s naglaskom na ekološki odgovorno korištenje Jadranskog mora te recikliranje otpada.