Građani Donjega grada složni u hitnoj obustavi radova na Trgu žrtava fašizma

U organizaciji Vijeća gradske četvrti Donji grad održan je u dvorani Češke besede prvi Zbor građana o radovima na Trgu žrtava fašizma. Stotinjak stanovnika složno je u tome da radove treba što prije zaustaviti

Nakon desetak prosvjednih srijeda u kojima je inicijativa “Vratimo magnoliju” pokušavala zaustaviti radove na Mestrovićevom paviljonu, na prvom Zboru građana okupilo se stotinjak stanovnika koji su bili složni u jednome – da se zaustave radovi na Trgu žrtava fašizma.

Nismo za to i ne slažem se sa svim tim šta se događa tamo. Možda previše tražimo, ali najradije bih da struka odlučuje o svemu tome, a mi da uživamo u lijepome, dodala je jedna. Devastirano je zelenilo i uništeno. Mislim da treba zaštititi spomenik kulture. Imamo Pariz, Berlin, Rim…europske gradove u kojima su spomenici od rimskoga doba, a kojima se svi danas divimo i koje svi štite, nadovezala se druga.

Usprkos volji građana i brojnim apelima struke i mjesne samouprave, paviljon se i dalje „obnavlja“ mimo procedure, propisa, javne i stručne rasprave i bez valjanih dozvola, istaknuli su iz incijative Vratimo magnoliju. S njima se složio i predsjednik vijeća gradske četvrti Donji grad, Petar Paradžik, koji je od gradske vlasti, kaže, očekivao savjesnije postupanje. Zbog toga traži hitnu obustavu radova i onda početak onoga što je trebalo biti napravljeno u samom startu – široka javna rasprava, pa napraviti natječaj za projektno rješenje pa raspisati natječaj za izvoditelje radova.

Zboru građana nije se odazvao nitko iz nadležnih gradskih ureda, a od sljedećim koracima Paradžik nije želio govoriti da bi naglasio da se ovi radovi moraju zaustaviti odmah. izvor radio.hrt.hr/radio-sljeme