Skip to content

TIJELO KAO ZNAK / I SEGNI DEL CORPO

Radovi selektirani iz Likovnog fundusa Grožnjan

Gradska galerija Fonticus Grožnjan predstavlja od 16. VI. 2018. u 20 sati

Autori: Miloš Bajić, Corinne Beatović Kraljević, Nataša Bezić, Atanas Botev, Darko Brajković Njapo, Giani Celija, Samir Cerić Kovačević, Petar Černe, Ivo Čorković, Marija Đaković, Bojan Dolenec, Franjo Dolenec, Slađan Dragojević, Diana Drcha, Fernando, Sergio Gobbo, Krešimira Gojanović, Željka Gradski, Igor Gustini, Evin Hadžialjević, Džeko Hodžić, Slavica Isovska, Pamela Ivanković, Saša Jantolek, Armano Jeričević, Silvana Konjevoda, Jelena Kovačić, Jana Kunovska, Edvard Kužina, Miranda Legović, Lovorka Lukani, Otello Mamprin, Milan Marin, Slavica Marin, Željko Marinković, Josip Mijić , Radenko Milak, Zoltan Nagy, Zoltan Novak, Jadranka Ostić, Ranko Pavić, Tereza Pavlović, Dalibor Pehar, Iva Pevalek, Iris Poljan, Višnja Postić, Gianfranco Quaresimin, Dijana Rajković, Andrea Ružić Čović, Halil Salcin, Refik Fiko Saliji, Irena Škrinjar, Nina Šperanda, Luiza Štokovac, Bojan Šumonja, Jozef Todjeraš, Urša Valič, Roberta Weissman Nagy, Andrej Zbašnik, Jure Zrimšek

Autor projekta: Eugen Borkovsky

otvorenje/apertura:
Gradska galerija Fonticus Grožnjan, subota / sabato, 16. VI. 2018. u 20.00 h
Uz Dan općine Grožnjan

predgovor:
Tijelo kao znak

Pregledavajući i evidentirajući radove koji sačinjavaju Likovni fundus Grožnjan, učinilo mi se kako među njima ima dovoljna količina onih koji na neki način dodiruju pojam tjelesnosti. Tako je koncentracija na temu tijela postajala intenzivnija. Izdvajanje radova koji dodiruju ideju isprva je iznjedrilo skoro 150 radova. Onda slijedi daljnje „čišćenje“, pa u konačnici projekt nudi radove šezdesetak autorica i autora.

Pred nama su različiti autorski pristupi koji su već nalazili moduse i mjesta prezentacije u kulturnom prostoru. Izabrani radovi pripadaju raznorodnim poetikama, stilovima i vremenima. Neka djela su starija, a neka sasvim svježa. Raspon njihova nastanka je od 1960. do 2018. godine. Možemo prepoznati umjetničke prakse druge polovice prošlog stoljeća pa do današnjih dana: inventivno kretanje kroz područje iskaza, upotreba raznorodnih materijala, različitih medija, novih tehnologija.

Naslov koji određuje okvire tematiziranja projekta glasi „Tijelo kao znak“. Koncentracija je na uporabu tijela ili oznaka, sinonima tjelesnosti, kao vizualnih komentara osobnih/socijalnih situacija. Svaki od ovih radova nosi neki znak propitivanja vremena na načine jasnih poruka ili insinuacija, dokumentiranja ili provokacija. Autori to rade svjesno ili instinktivno, a kurator želi prenijeti artistička priopćenja koja mogu promatrača usmjeriti ka upozorenju na stanje svijeta u kojem živi zajedno s umjetnikom.

Umjetnički predmet tjera na razmišljanje, za razliku od reklame u kojoj su elementi ciljani i jasni. Još Naomi Klein na samom početku ovog tisućljeća knjigom „No Logo“ otkriva perfidne oblike korporativnih spletki. Ona upozorava na nesklad funkcioniranja zapadnog oblika demokracije. Opisujući i dokumentirajući stanje samoproglašenog „jedinog pravilnog“ društvenog uređenja – korporativnog kapitalizma, autorica svjedoči kako on, s jedne strane promovira demokraciju ili novi model uporabnog predmeta, a u realnosti daje otkaze, smanjuje prihode i socijalnu sigurnost stanovnika.

Prozreta reklamna mašinerija umjesto ideje prosperiteta izaziva nesigurnost i sumnju. Umjetnici su među prvima koji reagiraju. Slutnja se najprije manifestira instinktivno, a nešto kasnije biva očita udarom na, često, oskudni standard. Uz to, svjedoci smo fašizacije društava, ponudom ideologije za koju smo vjerovali da se nikada neće ponoviti. Danas se opetovano pojavljuje problematika migranata. Pojedinac postaje impregniran dirigiranim informacijama i predodžbama bez mogućnosti odmaka. Opetovano se nude konstruirane senzacije kako bismo, u tom konglomeratu obavijesti, previdjeli situacije koje nam rade o glavi.

Odabir radova ovog projekta iznio je pod reflektore djela onih autora koji su sumnjičavo promatrali realnost koristeći tijelo i tjelesno. Oblikovana djela možemo prepoznati kao antropološke, političke i socijalne izjave. Naše vrijeme karakterizira dovođenje na upit svih proklamiranih vrijednosti. Događaju se snažne kritike postindustrijskog društva. Zasigurno, umjetnici osjećaju bilo vremena. Oni nisu političari, ali su akteri koji reagiraju i/ili upozoravaju na karakteristike vremena u kojem žive.

Radove projekta objedinjava ideja tjelesne seizmografije nesigurnosti trenutka. Mnogi umjetnici već davno shvaćaju da ih prikriveno izrabljivački sistem međuljudskih odnosa zapravo ne želi poštovati. Sustav ih samo tolerira. Čim se iskaže osobni stav koji ne podilazi vladajućoj kliki, dolazi prijetnja razglašavanja za neprijatelje, potencijalne teroriste. Sudbina umjetnika određena je njegovom lokacijom, ali i odlukom da se društveno-politički angažira ili da ostane pasivan. Živimo u kontradikciji reklamokracije koja nam nudi nove, ljepše, bolje proizvode atraktivnim reklamama. U realnosti, tjera nas na štednju, a nagovara na ratove u ime nekog budućeg općeg blagostanja, garancije nacionalne i vjerske sigurnosti.  

Ponovio bih riječ Publici: Grožnjan je specifično središte kreativnosti, a ovaj izbor je iz ovdašnjeg Likovnog fundusa. Osim radova autora koji žive ili su živjeli na Grožnjanu, imamo i radove umjetnika koji su ovdje gostovali. Želio bih da ovaj novi sklop ponude oblikovanja angažira promatrača barem onoliko koliko su autori bili angažirani u premisi i u realizaciji svojih djela. Trebalo bi da zastarjele riječi „promatrač“ i „svjedok“ zamijenimo pojmom „sudionik“. Tako, ponuđena vizualizirana tjelesnost nudi propitivanje, provokaciju, započinje diskusiju.

Eugen Borkovsky

naslovnica / copertina: Marija Đaković: „Bez naslova“, crtež/akvarel, 2010.

Produkcija:

Gradska galerija / Galleria Civica Fonticus

OPĆINA GROŽNJAN / COMUNE DI GRISIGNANA

www.groznjan-grisignana.hr

  1. 2018.

Impressum:

Izdavač / Editore: Općina Grožnjan / Comune di Grisignana, HDLU Istre; Curator, tekstovi / i testi: Eugen Borkovsky; Lektura: Doris Pandžić; Design: Studio Borkovsky; Fotografije / Fotografie: E.V.B, autori; Postav: E. Borkovsky, D. B. Njapo; Naslovnica / Copertina: Marija Đaković; Tisak / Stampa: Comgraf Umag; Naklada / Tiratura: 250; Info: www.akademija-art.hr,  ISBN 978-953-7121-91-4