Održan okrugli stol – 4. KONGRES STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST HKZR / 140 foto

Nevidljivi doma, prepoznati u cijeloj Europi – Održan okrugli stol o potrebama za magistrima medicinsko-laboratorijske dijagnostike u Hrvatskoj

U Zagrebu, od 7. do 9. lipnja, u Kongresnoj dvorani hotela Academia, održa0 se 4. KONGRES STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST, HRVATSKE KOMORE ZDRAVSTVENIH RADNIKA pod nazivom MEDICINSKO-LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA U PRAKSI, s međunarodnim sudjelovanjem

Pri završetku Kongresu, 9. lipnja, održan je okrugli stol naziva „Nevidljivi“ doma, prepoznati u cijeloj Europi! MLD u Hrvatskoj.

Sudionici okruglog stola su bili:

Jasna Matić, predsjednica Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost
Prof.dr.sc. Jure Mirat, dr.med., F.E.S.C., dekan Medicinskog fakulteta u Osijeku
Petra Medač, predstavnica studenata i udruge Apsurd
Barbi Svetec, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Odjel za Hrvatski kvalifikacijski okvir
Zdravko Batarilo, dipl,med,tehn., Ministarstvo zdravstva, Službe za zdravstvene ustanove i ljudske resurse
Tomislav Kiš, glavni tajnik Novog sindikata
Marie Culliton. M.Sc., M.B.A., F.A.M.L.S., EPBS (European Association for Professions in Biomedical Science), Irska
Fernando Mendes, PhD, Sveučilište Coimbra, glavni tajnik EPBS (European Association for Professions in Biomedical Science), Portugal

Pogledajte fotografije s okruglog stola!