4. KONGRES STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST HKZR / 3. radni dan / 50 foto!

Pogledajte kako je bilo 3. radnog dana Kongresa, u subotu 9. lipnja – predavanja

U Zagrebu, od 7. do 9. lipnja, u Kongresnoj dvorani hotela Academia, održava se 4. KONGRES STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST, HRVATSKE KOMORE ZDRAVSTVENIH RADNIKA pod nazivom MEDICINSKO-LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA U PRAKSI, s međunarodnim sudjelovanjem.

SUBOTA 09.06.2018.

Predsjedavajući: Marija Čuljak, Mirica Batarelo, Fernando Mendes
POZVANO PREDAVANJE

10.00-10.25 Petra Korać: HRVATSKO NAZIVLJE MOLEKULARNE I STANIČNE BIOLOGIJE (P. Korać, A. Vraneša, B. Petrović, M. Pavlica)

10.25-10.40 Zrinka Mirković: FARMAKOGENETIKA I INDIVIDUALIZACIJA TERAPIJE (Z.Mirković, M.Mezak Herceg, L.Šimićević, L.Ganoci, N.Božina)

10.40-10.55 Katarina Marija Tupek: HRM – MOLEKULARNA ANALIZA TALJENJA VISOKE REZOLUCIJE (K.M. Tupek, K. Rajko)

10.55-11.10 Mirela Vranić: PRIMJENA BOJENJA X-GAL U RAZJAŠNJAVANJU MEHANIZAMA RAZVOJA GOVORA ČOVJEKA (M. Vranić, M. Ćurlin, T. Maričić, S. Pääbo)

11.20-11.30 PAUZA

11.30-13.00 OKRUGLI STOL

13.00-14.00 RUČAK

14.00-15.00 ZNANSTVENI ODBOR – OCJENJIVANJE RADOVA

20.00 SVEČANA VEČERA, RESTORAN VINODOL