Svečano otvoren 4. kongres Hrvatske komore zdravstvenih radnika – strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost / 300 foto!

U Zagrebu, 7. lipnja, u Kongresnoj dvorani hotela Academia, uz brojne uzvanike, započeo s radom 4. KONGRES STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST, HRVATSKE KOMORE ZDRAVSTVENIH RADNIKA pod nazivom MEDICINSKO-LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA U PRAKSI, s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres će, uz eminentne predavače nastaviti s radom do subote, 9. lipnja

Srcem i odgovorno pristupi svakom uzorku, jer uzorak nije samo broj, uzorak je čovjek i njegova sudbina koja ovisi o našim nalazima!

Svečano otvorenje “4. kongresa Hrvatske komore zdravstvenih radnika – strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost” održano je u Gliptoteci (Medvedgradska 2) uz brojne govore prijatelja Kongresa, prigodni glazbeni program Kraljeva ulice i piće dobrodošlice

GLAVNE TEME Kongresa su:
• Klinička kemija – hematologija / Clinical chemistry – Haematology
• Mikrobiologija / Microbiology
• Patohistologija i citologija / Pathohistology and cytology
• Transfuzijska medicina – imunologija / Transfusion medicine – Immunology
• Molekularna dijagnostika / Molecular diagnostics
• Studentska sekcija / Student Section

Pozdravni govor uzvanicima Kongresa gospođe Jasne Matić, predsjednice HKZR i voditeljice SR MLD prenosimo u cijelosti

Poštovane kolegice i kolege, poštovani uzvanici, dragi gosti i prijatelji!

Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti Vas ispred SR MLD HKZR, zaželjeti dobrodošlicu u Zagrebu i svečano otvoriti 4. Kongres s međunarodnim sudjelovanjem pod naslovom Medicinsko-laboratorijska dijagnostika u praksi.

Kongres se odvija pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice RH gđe Kolinde Grabar Kitarović, Ministarstva zdravstva, gradonačelnika Grada Zagreba gosp Milana Bandića, HULM-a, HUCIT-a, IFBLS, EPBS-a uz suorganizaciju MF Osijek, Fakulteta zdravstvenih studija Rijeka i ZVU u Zagrebu.

Također se zahvaljujemo svim sponzorima na pomoći u organizaciji našeg Kongresa.

Teme Kongresa vezane su uz kliničku kemiju, hematologiju, mikrobiologiju, patohistologiju i citologiju, transfuzijsku medicinu, imunologiju, molekularnu dijagnostiku te studentsku sekciju.

Medicinsko-laboratorijski djelatnici sastavni su dio svakog dijagnostičkog tima i neizostavna su karika pri zaključivanju dijagnoza.

Zahvaljujući stručnim znanjima u obradi, analizi i tehnološkim postupcima na biološkim uzorcima, MLD djelatnici stvaraju brojne informacije koje rezultiraju nalazom.

Najveći broj dijagnoza temelji se na laboratorijskim nalazima koji određuju daljnje dijagnostičke, terapijske ili operativne postupke u cilju liječenja ili prevencije bolesti.

Svoj posao obavljamo u preko 28 tipova različitih medicinsko-dijagnostičkih laboratorija u području laboratorijske medicine.

Najčešće nas naši pacijenti ne vide, jer biološki materijal dolazi na analizu u laboratorij gdje se obrađuje, a nalaz se prosljeđuje liječniku koji je pacijenta i uputio.

Zato kažu da smo skrivena profesija, da smo profesija koja život znači i da smo krojači ljudskih sudbina.

Stoga i ova organizacija Kongresa ima za cilj upoznati javnost i stručnu javnost s našim djelovanjem, naznačiti važnost medicinsko-laboratorijske djelatnosti u sustavu zdravstva, te u suvremenoj medicini koja se temelji upravo na dijagnostici.

Također nam je želja da važnost naše struke prepoznaju i institucije vlasti, naročito resorno Ministarstvo zdravstva i omogući našim djelatnicima status zdravstvenih radnika koji im pripada kao i u svim drugim zemljama EU zajednice.

Jednako tako, želja organizatora je da svi mladi ljudi, studenti koji su se odlučili za ovo zanimanje nađu mjesto za rad na prostoru svoje domovine u sustavu zdravstva i da skrbe o svojim građanima.

Svjedoci smo ovog časa trenda odlaska zbog nemogućnosti zaposlenja i priznavanja diploma u države EU zajednice mladih ljudi, napose djevojaka između 20 i 25 godine.

Stoga imaju potporu i zaštitu u Komori i Strukovnom razredu kojemu je cilj jačati struku i biti podrška svim MLD djelatnicima.

I na kraju bih istakla važnost svakog pojedinog uzorka koji se obrađuje, na način naše krilatice koja glasi „Srcem i odgovorno pristupi svakom uzorku, jer uzorak nije samo broj, uzorak je čovjek i njegova sudbina koja ovisi o našim nalazima.“

ORGANIZATOR KONGRESA JE STRUKOVNI RAZRED ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST, HRVATSKE KOMORE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

SUORGANIZATORi SU:
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK / FACULTY OF MEDICINE OSIJEK
• Predsjednica Kongresa / Congress President
JASNA MATIĆ, bacc.med.lab.diagn.
• Dopredsjednica Kongresa / Congress Vice president
prof.dr.sc. LJUBICA GLAVAŠ-OBROVAC, dipl.ing.
• Tajnik Kongresa / Congress Secretary
NEVEN SUČIĆ, mag.med.lab.diag.
• Moderator studentske sekcije / Moderator of student section
DOMAGOJ CABAN, mag.med.lab.diag.
• Administrator Kongresa/ Congress Administrator
SANJA ETLING-DUNDIĆ

ORGANIZACIJSKI ODBOR 
• Jasna Matić, bacc.med.lab.diagn.
• Neven Sučić, mag.med.lab.diag.
• Đurđa Sakal, dipl.iur.
• Sanja Kuštreba, mag.med.lab.diag.
• Mirica Batarelo. bacc.med.lab. diagn.
• Domagoj Caban, mag.med.lab.diag.
• Ankcija Bojčić. bacc.med.lab.diagn.
• Marica Semijalac, zdrav.lab.teh.
• Marija Čuljak, mag.med.lab.diag.
• Darko Mijatović, mag.med.lab.diag.
• Jelena Katavić, bacc.med.lab.diagn.
• Zoran Vezmar, bacc.med.lab.diagn.
• Suzana Hančić, mag.med.lab.diag.
• Sanja Etling-Dundić

ZNANSTVENI ODBOR 
• Neven Sučić, mag.med.lab.diag.
• Sanja Kuštreba, mag.med.lab.diag.
• Marija Čuljak, mag.med.lab.diag.
• Domagoj Caban, mag.med.lab.diag.
• Suzana Hančić, mag.med.lab.diag.
• Katja Puljčan, mag.med.lab.diag.

BODOVANJE
Kongres je bodovan sukladno članku 10. i Prilogu V. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti HKZR te će se za aktivno sudjelovanje zdravstvenim radnicima, članovima HKZR, dodijeliti 12 bodova, a za pasivno sudjelovanje 8 bodova. Svi sudionici kongresa s plaćenom kotizacijom koji su sudjelovali na kongresu dobit će verificiranu potvrdu o sudjelovanju na kongresu.

Nakon pozdravnog govora voditeljice, Kongres je započeo s radom prema rasporedu

POZVANA PREDAVANJA
Predsjedavajući: Neven Sučić, Ljubica Glavaš Obrovac
17.10-17.35 Marie Culliton: BIOMEDICAL SCIENTISTS IN EUROPE: AN EMERGING PROFESSION
17.35-18.00 Merica Glavina Durdov: SUVREMENI DIJAGNOSTIČKI ZAHTJEVI U PATOLOGIJI
18.00-18.25 Fernando Mendes: X-RAYS IN A BLADDDER CANCER AND A RETINOBLASTOMA CELL LINES (N. Oliveira, A.L. Santos, S. Pires,
P. Teixeira, R. Santo, A.M. Abrantes, A.C. Gonçalves, C. Rocha,
P.C. Simões, M.F. Botelho, F. Mendes)
18.25-18.50 Dunja Rogić: POSLIJEANALITIČKA FAZA – NOVI IZAZOV LABORATORIJSKE DIJANOSTIKE
18.50-19.00 RASPRAVA
19.00 PROMOCIJA KNJIGE / Marija Čuljak, Ankica Bojčić:
FLEBOTOMIJA – PRIMARNI UZORCI U MEDICINSKOM LABORATORIJU
20.00 OTVARANJE KONGRESA I KOKTEL DOBRODOŠLICE

Svečano otvorenje “4. kongresa Hrvatske komore zdravstvenih radnika – strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost”, nakon predavanja pozvanih predavača, održano je u Gliptoteci (Medvedgradska 2) uz brojne goovore prijatelja Kongresa i prigodni glazbeni program Kraljeva ulice i piće dobrodošlice.

Poseban ton svečanosti otvaranja dala je voditeljica kroz program Karmela Vukov-Colić.