Skip to content

Održan tečaj o uzročnicima infekcija u domovima za starije i nemoćne / 70 foto

Višestruko otporne bakterije predstavljaju veliki terapijski izazov liječnicima, ne samo u bolnicama, nego i u izvanbolničkoj populaciji u domovima za starije i nemoćne

Na fotografiji iznad: voditeljice tečaja “Uzročnici infekcija u domovima za starije i nemoćne” održanom na Medicinskom fakultetu u Zagrebu prof. dr. sc. Branka Bedenić i doc. dr. sc. Nataša Beader i predavačica na tečaju prim. dr. sc. Dijana Varda-Brkić

Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu na Šalati, 18. svibnja održan vrlo aktualan i zanimljiv cjelodnevni tečaj o uzročnicima infekcija u domovima za starije i nemoćne

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Uzročnici infekcija u domovima za starije i nemoćne“ održan u organizaciiji Kliničkog zavoda za kliničku i molekularnu mikrobiologiju KBC-a Zagreb i Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Voditeljice tečaja bile su prof. dr. sc. Branka Bedenić i doc. dr. sc. Nataša Beader.

Višestruko otporne bakterije predstavljaju veliki terapijski izazov liječnicima, ne samo u bolnicama, nego i u domovima za starije i nemoćne i izvanbolničkoj populaciji. U toj skupini najvažniji su meticilin-rezistentni stafilokok, vankomicin-rezistentni enterokok i penicilin neosjetljivi pneumokok među te Gram-negativne bakterije koje produciraju β-laktamaze proširenog spektra, AmpC β-laktamaze i karbapenemaze. Brojni sudionici iz Hrvatske i inozemstva dobili su informacije o najčešćim uzročnicima infekcija u domovima, njihovim mehanizmima rezistencije, činiteljima virulencije i molekularnoj epidemiologiji kao i o mjerama za prevenciju širenja takvih sojeva, o ulozi mikrobioma u spriječavanju infekcije i njegovim obilježjima u starijoj populaciji te o ulozi cijepljenja kao mjeri prevencije širenja zaraznih bolesti u toj životnoj dobi. Predstavljen je i novi „point of care“ uređaj za brzu identifikaciju uzročnika infekcija iz različitih kliničkih uzoraka koji se razvija u okviru „Horizon“ projekta. Ova predavanja obuhvatila su pneumoniju uzrokovanu strojnom ventilacijom kao i obilježja sepse u gerijatrijskoj populaciji, te terapiju infekcija u toj životnoj dobi.

Na tečaju su predavali eminentni stručnjaci s uglednih domaćih i inozemnih institucija. Uz voditeljice tečaja prof. dr. sc. Branku Bedenić i doc. dr. sc. Natašu Beader svoja predavanja imali su prim. dr. sc. Dijana Varda-Brkić, izv. prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević, prof. dr. sc. Brigita Tićac, izv. prof. dr. sc. Slobodan Mihaljević, prim. dr. sc. Gordana Cavrić, prof. dr. sc. Andrea Grisold, dr. sc. Luka Bielen, doc. dr. sc. Mario Sviben, dr. sc. Ivan Barišić, doc. dr. sc. Tomislav Meštrović, Iva Butić, dr. med., doc. dr. sc. Suzana Bukovski i Danica Tandara, dr. med.

Tečaj je namijenjen liječnicima specijalistima i specijalizantima kliničke mikrobiologije, infektologije, interne medicine i drugih specijalnosti te medicinskim sestrama prvostupnicama te inženjerima medicinsko-laboratorijske dijagnostike, a bodovan je europskim sustavom bodova – ECTS 12 bodova prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore te prema Pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

Nakon završetka tečaja slijedila je dugotrajna rasprava uz zaključke tečaja, a na kraju i pismeni ispit za slušače tečaja.