Pokret Mislim Okret – ALU kapelica

U sklopu projekta Improspekcije2018 i umjetničkog istraživanja Koreografija utopije pozivamo vas na šestu izvedbenu postaju rada

pokret
mislim
okret

u subotu, 19. svibnja 2018. u 19 sati  na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, Ilica 85 (OZAFIN, Kapelica)

autorice i izvođačice:

Sonja Pregrad, Zrinka Šimičić Mihanović i Zrinka Užbinec

Ovaj rad zamišljen je kao kontinuirani proces. Svaka nova izvedba nova je cjelina i nudi mogućnosti za nova rješenja. Predstavu određuju publika i kontekst u kojem se izvodi.

„Zanima nas ono u pozadini plesa, svjesno i nesvjesno, ono što uvjetuje donošenje određene koreografske kao i izvođačke odluke. Bavimo se mišlju kao pokretom i pokretom tijela kao posljedicom misli. Pokušavamo artikulirati misli; izgovoriti ih i istovremeno osvijestiti na koji način one motiviraju, zaustavljaju i mijenjaju tijek kretanja.Plesač(ic)e to stavlja pred izazov, a gledatelje? Pred zbrku značenja naoko nepovezanih pokreta ili im pak nudi novi ključ za čitanje i razumijevanje plesa?“

https://www.facebook.com/events/499745480427777/

cijena ulaznice:  40 – 20 kuna (klizno prema mogućnostima)

ulaznice se mogu kupiti na ulazu, a rezervirati prethodno na:  improspekcije@ gmail.com

* * *

Pokret Mislim Okret je i igra s ozbiljnim ishodom… Unutar same sebe, /predstava/ je sasvim razumljiva i iskreno organizirana plesna radionica za publiku i plesač(ic)e… izuzetno simpatičan i samorazumljiv način kako u izvedbenoj situaciji komuniciraju tri različita pogleda na ples i izvedbu.

Igor Ružić: Izvedba kao simultani prijevod

 http://www.tportal.hr/kultura/kazaliste/299298/Izvedba-kao-simultani-prijevod.html

Radi se o jednostavnom, ali vrlo plodnom pitanju: kako posredovati refleksiju o pokretu, ali i o kontekstu, okolini, mirisu, boji, osjetu na koži, o svemu onome što plesač opaža dok se kreće na licu mjesta, upravo u trenutku dok se sve to događa. Razmišljati o tome što je to što misliš, ili opažaš, proces je koji zahtijeva posebnu koncentraciju, i uvijek je vremenski izmješten – izuzetno je teško, ako ne i nemoguće postići simultanost.

…uzbudljivo je promatrati tu borbu sa tijelom i kognitivnim procesima. Pokret mislim okret ima i veliki edukativni potencijal, jer razbija tu monolitnost plesačkog tijela u odnosu na publiku i otvara se prema publici u smislu pokušaja razotkrivanja unutarnjih procesa.

Una Bauer

http://www.plesnascena.hr/index.php?p=article&id=1594

* * *

Improspekcije su inicijativa pokrenuta 2007. s ciljem razvoja i afirmacije improvizacije kao izvedbene forme. Kroz kontinuirani višegodišnji rad i suradnje Improspekcije potiču istraživanje različitih mogućnosti koje improvizacija nudi, propitujući njezinu ulogu u širem kontekstu izvedbenih umjetnosti danas. Glavnu okosnicu projekta čini godišnji festival koji je 2018. planiran u više dijelova:

  1. dio: Improspekcije u regiji – izvedbe predstave Pokret Mislim Okret u Zagrebu i Ljubljani (19. i 20. svibnja 2018.) te gostovanje predstave Možda naizgled kada kao svi ljudi Kaje Lorenci u Zagrebu (listopad 2018.)
  2. dio: radionica i izvedba Kirstie Simson & Martin Piliponsky u parku Kamenjak (9.-13. srpnja 2018.)
  3. dio: gostovanje Jeanine Durning u Zagrebu (listopad 2018.)
  4. dio: gostovanje Eva Karczag, Sylvia Hallet, Chris Crickmay u Zagrebu (radionica i izvedba Promenade trio)

Koreografija utopije je umjetničko istraživanje sa suradnicima iz širokog raspona medija (pokret, tekst, video, instalacija, glazba, moda) o modalitetima međuzavisnosti – stvaralačkom bio-organizmu ili utopijskoj zajednici. U prostoru nehijerarhičnog dijaloga jedan medij stvara materijal prevodeći drugi. Zanima nas koreografija koja je proširena toliko da može biti okvir za su-stvaranje različitih medija i individua, dakle koreografija kao političko sredstvo. Razvijamo niz praksi, metoda i strategija vježbi percepcije, podržavanja, ”bivanja s”, paralelnog praćenja individualnog i grupnog procesa itd. koje kanimo pretvoriti u dnevnu praksu kako bismo vidjeli kakvu umjetničku i socijalnu zajednicu takav rad proizvodi? Kakvu vrstu umjetničkog izraza? Također, kako takav rad upućuje publiku – hoće li prakticiranjem ovakve vrste politike/poetike nastati osjetna razlika u načinu na koji se oni osjećaju oslovljeno, uključeno, da ih se tiče?

koprodukcija: Multimedijalna koliba i Četvreroruka