Izložba fotografija Marka Krnjajića: Feminae II

Fotografirati ljude znači oskvrnuti ih, time što ih vidimo onakvima kakvima sami sebe nikad ne vide, saznajući o njima ono što oni nikada ne mogu saznati; to ljude pretvara u predmete koji se mogu simbolički posjedovati

Logični nastavak prezentacije istraživanja Marka Krnjajića u modnoj fotografiji je izložba „Feminae II“. Ovom prilikom bit će predstavljeno 11 crno-bijelih fotografija velikog formata. Fotografije su nastale kao rezultat rada na velikom broju testova i vizualizacija u suradnji sa modnom kreatoricom Slavnom Martinović.

Kako sebe smatra fotografom starog kova, jer najviše voli i radi analognu fotografiju, tako je i ova izložba proizašla sa negativa “Leica” formata. Fotografije su tako dobile neobičnu dimenziju životnosti. Ono što je, također, značajno za ovu grupu fotografija je njihova gotovo filmska atmosfera te se ne stječe dojam nužno modne fotografije. Kolekcijom radova „Feminae II“ kreira se provokativna hibridna fotografija koja je na samo njegov svojstven način spojila modu, erotiku i portret.

Markov fotografski svijet teži kroz brojne radove stvoriti vlastiti vizualni jezik. On je mišljenja kako ne postoje određena pravila kompozicije u modnoj fotografiji, koja se smatra uspješnom ako privlači pogled promatrača i izaziva određenu reakciju, emociju ili razmišljanje. Određeni faktori sceničnosti i elementi režiranog u ovim radovima od ključnog su značaja u konstruiranju erotike te pokušavaju označiti novu žensku samosvijest. Ove fotografije predstavljaju žene koje vole, žele i nikad se ne plaše izraziti svoju seksualnu privlačnost na najneposredniji način i gotovo kao da postoje radi vlastite prezentacije. Namjera autora je i ukazivanje na vezu između modnog prikaza i seksualnosti, ali zadržati osjećaj prirodnosti, spontanosti i senzualnosti. Veliki dio opusa Markove modne fotografije često uključuje upravo snimanje portreta. Bira modele sa intrigantnim i neobičnim karakteristikama koji prenose promatraču određeni ugođaj. Oni se u potpunosti predaju kameri, svjesni čina u kojem sudjeluju.

Susan Sontag zapaža: „Fotografirati ljude znači oskvrnuti ih, time što ih vidimo onakvima kakvima sami sebe nikad ne vide, saznajući o njima ono što oni nikada ne mogu saznati; to ljude pretvara u predmete koji se mogu simbolički posjedovati“.

Marko smatra da je njegova uloga promatrati i dokumentirati jedan drugačiji svijet.

Pozivamo Vas u subotu, 12. svibnja 2018..g. u 20.30 sati, HUIU galerija u Zagrebačkoj 27 – Pula na otvorenje izložbe fotografija Marka Krnjajića: Feminae II. Izložba je otvorena od 12.5.2018. do 21.5.2018.