Za mjesec dana oko 38.000 maturanata počinje s državnom maturom na kojoj će pisati obavezne predmete matematiku, hrvatski i engleski, kao i izborne, dakle one predmete koje maturanti sami biraju

Ove godine najčešći izbor maturanata su fizika i biologija, zatim politika i gospodarstvo, te psihologija, kemija i informatika.