Lidija Gajski: Lijekovi ili priča o obmani

Knjiga koja otvara kritiku suvremene medicine. To je ujedno bio i prvi put da je jedna hrvatska liječnica, koja poznaje sustav iznutra, počela otvoreno kritizirati farmaceutsku industriju, razotkrivala njihovu spregu s liječničkom strukom i manipulacije kliničkim ispitivanjima lijekova, sve u službi povećanja profita i korištenja pacijenta kao sredstvo za veću zaradu

PRELISTAJTE KNJIGU! Na 450 stranica teksta, uz pomoć više od 900 referenci i drugih ilustracija iz znanstvene literature, kliničke prakse i svakodnevice, zagrebačka internistica anatomskom preciznošću analizira fenomene suvremene medicine:
-komercijalizaciju medicinske znanosti
-pretvorbu edukacije u marketing
-instrumentalizaciju bolesničkih udruga i medija
-sukob interesa ključnih aktera u sustavu
-nevjerodostojnost stručnih autoriteta
-upitnu vrijednost «medicine utemeljene na dokazima» (npr. kliničkih smjernica)
-širenje definicije bolesti
-proizvodnju novih patoloških stanja
-i druge

 

Knjiga koja otvara kritiku suvremene medicine

Pet godina istraživanja upakirala je internistica dr. Lidija Gajski u knjigu “Lijekovi ili priča o obmani”. To je knjiga koju smo dugo čekali na hrvatskom prostoru. Knjiga koja otvara kritiku suvremene medicine. To je ujedno bio i prvi put da jedna hrvatska liječnica, koja poznaje sustav iznutra, počela otvoreno kritizirati farmaceutsku industriju, razotkrivala njihovu spregu s liječničkom strukom i manipulacije kliničkim ispitivanjima lijekova, sve u službi povećanja profita i korištenja pacijenta kao sredstvo za veću zaradu.

Zbog podataka koji su objavljeni u knjizi Lidija Gajski je dospjela na „crnu listu“ sustava svoje struke!
Farmaceutski kompleks je do te mjere ekspandirao da je potrošio bolesne ljude i sada ulazi među zdrave na način da ih pretvara u rizične kao da čovjek sam po sebi nije stvoren za život, rekla je Lidija Gajski. Time je jedna od rijetkih osoba koja riskira vlastitu sigurnost i životni standard za opće dobro.
Lidija Gajski rođena je 1960. u Zagrebu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985., a specijalizaciju iz interne medicine završila je 1994. godine. Od tada radi kao specijalist za unutarnje bolesti, najprije u bolnici, a potom u domu zdravlja u Zagrebu. Sudjelovala je u radu više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova u području bioetike. Objavila je više članaka i prikaza o bioetičkim temama. Član je Hrvatskoga bioetičkog društva, u kojem obnaša dužnost tajnice od 2004. godine.

Objavljujemo za uvod jedan kratak interview s Lidijom Gajski.

U kojem trenutku ste se odlučili ići protiv vladajućeg medicinskog sustava i možete li opisati emocije iza Vaše odluke?

Odluka da javno progovorim o onome što se događa s modernom medicinom donesena je ubrzo pošto sam počela istraživati. Naime, neću pretjerati ako kažem da sam doživljavala šok za šokom doznajući koliko se ono što sam smatrala svojim stručnim znanjem i što je određivalo moju kliničku praksu, razlikuje od objektivnih znanstvenih nalaza i analiza neovisnih medicinskih stručnjaka. Moja knjiga “Lijekovi ili priča o obmani” nastala je, između ostalog, iz osjećaja frustracije zbog manipulacije, spoznaje da smo kao liječnici prevareni i pretvoreni u puko sredstvo za stvaranje profita medicinske industrije. Ljutnja je u prvom redu usmjerena prema našim edukatorima, uglednim medicinskim stručnjacima koji su neoprostivo izigrali naše povjerenje, al i i prema sustavu koji je profesionalnu edukaciju, kao i druge sastavnice medicine i zdravstva prepustio na upravljanje proizvođačima medicinskih proizvoda. Moji javni istupi motivirani su potrebom da ljudima dam na uvid ono što smatram objektivnom zdravstvenom informacijom, da upozorim na činjenicu da su nam mnoge važne spoznaje iz tog područja uskraćene i ukažem na to koliko je uobičajeni, službeni sustav za širenje i prenošenje informacija insuficijentan i nepouzdan.

Jeste li se susreli kakvim poteškoćama nakon objave Vaše knjige ili tijekom rada?

Rad na knjizi trajao je nekoliko godina i u nju je uloženo dosta truda. Pri postavljanju okvira za razmišljanje i u razradi metodologije istraživanja i zaključivanja pomogli su mi naši filozofi, točnije prof. dr. Ante Čović sa svojim originalnim konceptom i metodologijom integrativne bioetike. U stručnom dijelu od naših medicinskih stručnjaka nije bilo nikakve pomoći i morala sam se osloniti na analize stranih znanstvenika i liječnika, te na vlastito istraživanje, pri čemu sam u prvom redu morala naučiti tumačiti nalaze znanstvenih studija, o čemu liječnici nemaju nikakvih znanja. Po dovršetku knjige pojavio se problem znanstvene recenzije – nitko od dvadesetak upitanih akademskih stručnjaka iz različitih grana medicine nije prihvatio recenziju knjige, pa sam recenzente morala pronaći izvan medicinske struke. Potom, nijedan od niza nakladnika kojima sam se obratila nije bio zainteresiran za objavljivanje knjige. Konačno je izašla u izdanju Pergamene, male kuće koja objavljuje većinom literaturu s područja bioetike.

Kakve su reakcije na Vašu knjigu?

Reakcija laičke javnosti je iznimno pozitivna; javio mi se velik broj ljudi koji ne samo da podržavaju moje stavove, već su oduševljeni da je o toj temi netko u nas progovorio. Održala sam brojna predavanja u knjižnicama, udrugama bolesnika i domovima za starije. Novinari iz različitih medija, pa i iz inozemstva traže intervjue, članke i izjave. No riječ je gotovo isključivo o revijskim novinarima, odnosno novinarima “opće prakse”. Oni specijalizirani za zdravstvo i medicinu me gotovo u potpunosti ignoriraju. Kao uostalom i većina medicinske struke, što govori u prilog tome da te novinare, kao i medicinski establišment treba shvatiti kao dio medicinskog industrijskog kompleksa, a njemu nije u interesu otvarati ovu vrstu rasprave. Činjenica da liječnike ove teme ne zanimaju, dok ih pacijenti istovremeno smatraju vrlo važnima, samo je jedan od pokazatelja da zdravstveni sustav ima drugačije prioritete i da sve više funkcionira mimo potreba i interesa onih zbog kojih postoji.

Mnogi se liječe s tzv. prirodnim lijekovima. Je li ta branša pošteđena od utjecaja farmaceutike?

Trend povratka prirodnom, tradicionalnom načinu života je dobar i poželjan, a u prirodi postoje i brojne djelotvorne, neškodljive i jeftine ljekovite tvari. No kako je medicina iznimno plodno tlo za zaradu, a u ovom području nisu definirani, niti se zahtijevaju ikakvi standardi učinkovitosti, privatno se poduzetništvo i ovdje razmahalo, te uz pomoć nedokazanih i preuveličanih tvrdnji nudi mnoštvo toga beskorisnog. Zahvaljujući sveprisutnom pomodarstvu i narcizmu hranjenom mitom o vječnom zdravlju i ljepoti, to vrlo dobro “prolazi”; svjedoci smo poplavi reklama za lijekove, rastućem broju ljekarna s “prirodnim” pripravcima, otvaranju nov ih škola i tečajeva zdravog života itd.

Vaša poruka našim čitateljima. Kako se snaći, odnosno postupati u situaciji kad je potrebna zdravstvena usluga i kako procijeniti kompetenciju svog doktora?

Nakon uvida koje sam stekla, čitateljima bih poručila da prigodom korištenja zdravstvenog sustava budu svjesni činjenice da dijagnostički, terapijski i drugi postupci u medicini nisu primjereno i objektivno ispitani i vrednovani. Liječnici imaju ograničeno znanje o pretragama, lijekovima i ostalim zahvatima koje preporučuju. Ulazak novih postupaka u zdravstvene sustave i profesionalna izobrazba pod velikim je utjecajem proizvođača medicinskih proizvoda koji dokazano preuveličavaju potrebu za novom tehnologijom, odnosno njezinu korist, a umanjuju ili prešućuju štetu. Sami liječnici toga uglavnom nisu svjesni, štoviše, spremni su agresivno nametati pojedine pretrage ili liječenje i arogantno prekidati komunikaciju s bolesnikom koji traži dodatne informacije i objašnjenja. Dok ne uspostavimo neovisni i vjerodostojni sustav evaluacije medicinske tehnologije i ne vratimo povjerenje u struku i zdravstvenu politiku, u susretu s modernom medicinom dobro je zadržati oprez i distancu, te autonomiju i vlast nad odlučivanjem o vlastitu zdravlju i životu. Pri tom je legitimno i korisno oslanjati se na svoj zdravi razum, laičko iskustvo, osjećaj i intuiciju, jer sustav ima tendenciju da nas sve učini bolesnicima, odnosno potrošačima medicinskih usluga. Također je dobro potražiti informacije iz alternativnih, neovisnih izvora, kakve je danas moguće naći na internetu i u literaturi.Svoje sumnje i dvojbe u sadašnjem trenutku te&sca ron;ko ćemo moći riješiti u interakciji s liječnicima, a naročito treba izbjegavati isključive i naprasite doktore. Ono što bi bilo najproduktivnije sa stajališta pacijenata, jest napraviti pritisak na liječničku struku da redefinira prioritete svog rada i ustroji sustav na način da djeluje na dobrobit bolesnika, a ne vlasnika privatnih kompanija i vlastitog establišmenta. izvor hrsvijet.net