2. NATJEČAJ za sve mlade (18 – 25 g.) neafirmirane i buduće modne dizajnere FILM POD ZVIJEZDAMA

Natječaj je organiziran u sklopu IN DIS PROJEKT-a te završnog multimedijskog  događaja IN DIS FORM  povodom  65. obljetnice PULA FILM FESTIVALAu suradnji s Arena Hospitality Group d.d.

Ovogodišnji  događaj IN DIS FORM u fokus stavlja mlade neafirmirane i buduće modne dizajnere od 18 do 25 godine, bez obzira na formalno obrazovanje, kojima je zadatak izrada skica mini kolekcije od pet modela  na zadanu temu Film pod zvijezdama – 65. obljetnica Pula Film Festivala.

Od pet modela kandidati moraju naznačiti jedan model koji će biti izveden za sudjelovanje na završnom multimedijskom događaju IN DIS FORM koji će se održati12. srpnja 2018. na lokaciji Park Plaza Histria Pula. Natječaj je otvoren za sve, bez obzira na formalno obrazovanje. Prijaviti se mogu talentirani pojedinci ili grupa od dva člana. Uz skice modela potrebno je priložiti koncept kolekcije te detaljan opis modela, tkanine i materijala koje se namjeravaju koristiti.

Kandidati trebaju izraditi naznačeni model i poslati detaljne fotografije izvedenog modela do 1. srpnja 2018.

Svi radovi šalju se isključivo elektroničkom poštom putem ( Jumbo Mail ili We transfer) na e-mail: huiu@huiu.hr
Natječaj je otvoren od 25. travnja  2018.  do 25. svibnja 2018. u 23:59 sati.
Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.

Dodatne smjernice u izradi skica kolekcije:

–          moda kroz povijest Pula film festivala od 1954. do danas

–          novi vizualni identitet 65. Pula film festivala http://pulafilmfestival.hr/images/65_VIZUALNI_IDENTITET/Prezentacija_65PFF_Duje_Juric.pdf.

UVJETI PRIJAVE
Natječaj je javan i otvoren za sve bez obzira na formalno obrazovanje.

Prijaviti se mogu mladi kreativci između 18-25 godina koji imaju afinitet ka modnom dizajnu.

Dokumentacija Natječaja na www.huiu.hr

PRIJAVA ZA NATJEČAJ
Na natječaj je potrebno poslati sljedeće:
· Ispunjenu prijavnicu

 • Opis i koncept kolekcije
  · Skice 5 modela mini kolekcije na zadanu temu Film pod zvijezdama.
  · Detaljni opis modela te tkanine i materijali koje se namjeravaju upotrijebit u izradi jednog modela.
  Svi radovi šalju se isključivo elektroničkom poštom putem (Mail, Jumbo Mail ili We transfer) na e-mail: huiu@huiu.hr
  Natječaj je otvoren od 25. travnja  2018.  do 25. veljače 2018. u 23:59 sati.
  Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.

OBJAVA FINALISTA

Svi kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja  predstaviti će svoje modele na završnoj reviji IN DIS FORM  na lokaciji Park Plaza Histria  Arena Hospitality Group d.d. Pula, 12. srpnja 2018. na kojem će stručni žiri odabrati pobjednik natječaja koji će osvojiti novčanu nagradu od 1.500 kuna kao poticaj za daljnji rad.

Stručni žiri: Elica Iljoska – predstavnica ŠPUD-a, Sanja Simeunović Bajec – predstavnica Strukovne škole, Manuela Kraljević -predstavnica Arena Hospitality Group d.d. te Katja Kliba i Kristina Nefat dopredsjednice HUIU-a .

NAGRADA
 • Stručni žiri odabrat će pobjednika u sklopu IN DIS FORM revije. Pobjedniku će HUIU uručiti novčanu nagradu od 1.500 kuna kao poticaj za daljnji rad.

 • Podmireni troškoviangažmana modela, šminke, frizure, produkcije, te fotografija i video materijala od strane organizatora
  KONTAKT:

E-mail: huiu@huiu.hr

Tel.: 052 515 089 (ponedjeljak –petak: od 12 do 14 i od 18 do 20 sati)