Sindikat: Novi Zakon mogao bi ukinuti dodatak na plaću zdravstvenim djelatnicima

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske upozorio je u srijedu da se prijedlogom novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti predviđa mogućnost dodatka uz plaću za zdravstvene djelatnike s natprosječnim rezultatima rada, dok se istodobno prijedlogom Zakona o plaćama u javnim službama taj dodatak može ukinuti.

Ministarstvo zdravstva uputilo je ovih dana na javno savjetovanje Nacrt prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti u kojem se predviđa da zdravstveni djelatnici za natprosječne rezultate rada mogu ostvariti dodatak uz plaću, a mjerila utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate dodatka uređuje Vlada uredbom u roku šest mjeseci od stupanja zakona na snagu, navodi sindikat u priopćenju.

Namjera nagrađivanja službenika i namještenika u zdravstvenoj djelatnosti hvale je vrijedna i predstavlja opće mjesto političkih program gotovo svih dosadašnjih Vlada koje su državne i javne službenike koji rade bolje i više od ostalih stalno htjele nagraditi, ali im je uvijek nedostajao neki zakon ili uredba koja bi to omogućila, ističe sindikat.

Sindikat podsjeća da si je Vlada Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Zakonom o plaćama u javnim službama iz 2001. godine propisala obvezu donošenja uredbi kojima bi se propisao kriterij utvrđivanja natprosječnih rezultata rada i način isplate dodatka za uspješnost na radu, ali takve uredbe nikad nije donijela.

U međuvremenu, samo 17 godina poslije, Vlada si je opet, ali ovoga puta Nacionalnim programom reformi, propisala obvezu izrade Zakona o plaćama u državnoj službi i Zakona o plaćama u javnim službama. Svrha je tih zakona omogućiti vrednovanje individualnog učinka zaposlenika državne uprave i javnih službi kroz kretanje plaće povezano s učinkom, pa tako i natprosječnim rezultatima rada.

Takvim se zakonima u prijelaznim i završnim odredbama predviđa stavljanje izvan snage zakona i propisa kojima se na razini pojedinih tijela i djelatnosti uređuje pitanje plaća i nagrađivanja, kako bi se omogućila uspostava jedinstvenog sustava plaća.

Stoga čudi da se Nacrtom prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti predviđa urediti pitanje nagrađivanja za natprosječne rezultate rada, koje bi trebalo biti predmetom Zakona o plaćama u javnim službama i kojim bi se parcijalna rješenja trebala staviti izvan snage.

Ako se to dogodi, moglo bi se desiti da Vlada u Sabor uputi prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti i prijedlog Zakona o plaćama u javnim službama, kako bi prvim zakonom predložila rješenje koje bi potom stavila izvan snage drugim propisom, upozorava sindikat. hina