Skip to content

Vanja Solaković: The Shape of Sound

Izložba sarajevskog umjetnika Vanje Solakovića naziva “The Shape of Sound” otvara se 13. travnja, u 19 sati u Galeriji suavremene umjetnosti Brodac

Oblik i zvuk su dvije komponente koje Vanja Solaković koristi u svom stvaranju zasnovanom na performativnoj eksploataciji ambijenta i momenta.

Skulpture i slike koje predstavljaju aure, nadopunjuju se i sažimaju sa muzikom koju umjetnik stvara u datom trenutku, po slobodnom nahođenju vođen uticajem radova koji ga okružuju, ali isto tako ti zvukovi utiču na transformisanje njihove energije. Umjetnost postaje jedan živi organizam posredovan umjetnikom koji djeluje kao medij kroz koji se kosmička energija materijalizuje preko njemu svojstvenog rituala.

Izložba je koncipirana tako da se prostor galerije transformiše u jedan transcendentalni ambijent, gdje se gube granice apstrakcije i figuracije, te se vraćanjem prapočecima, na površinu izvlači suštinska spiritualnost svakog bića.