Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio je posebnu upisnu kvotu, 217 mjesta, u akademskoj 2018./2019. godini za pripadnike hrvatske manjine i hrvatskog iseljeništva, objavio je Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske

Ta se kvota odnosi na studente, pripadnike hrvatske manjine u 12 europskih država (Austriji, Srbiji, Sloveniji, Slovačkoj, Rumunjskoj, Makedoniji, Mađarskoj, Italiji, Crnoj Gori, Češkoj, Kosovu i Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Prema tablici objavljenoj na mrežnim stranicama Sveučilišta, od 217 mjesta, najviše ih se odnosi na humanističke (75) i društvene znanosti (60), potom na tehničke (54), biotehničke (19) te prirodne znanosti (3). Za biomedicinu i zdravstvo odobrena su četiri mjesta, a za umjetnička područja dva.

U tim će se kvotama moći upisati samo studenti koji zadovolje definirane uvjete upisa i prvi put upisuju prvu godinu studija, precizira Sveučilište koje je sa Središnjim uredom potpisalo Sporazum o suradnji koji predviđa poticanje donošenja upisnih kvota za Hrvate izvan Hrvatske s ciljem njihova i povratka njihovih potomaka u Hrvatsku.
Potpisivanje tog Sporazuma uslijedilo je nakon III. plenarne sjednice Vladina Savjeta za Hrvate izvan Hrvatske održane u prosincu 2016. u Vukovaru, čiji je zaključak bio da treba osigurati posebne upisne kvote za mlađe naraštaje Hrvata koji žive izvan Hrvatske radi njihova upisa na hrvatska sveučilišta. Hina