Skip to content

Dragana Nuić-Vučković i Vesna Vuga Sušac: Igra, transferi i transformacije

Morana Bruketa Pertaut
Mala Galerija, Rijeka
Otvorenje: utorak, 27. ožujka 2018. u 19,00 sati
Izložba se može razgledati do 30. travnja 2018.

DRAGANA NUIĆ-VUČKOVIĆ

Ciklus „Igra sa slavnim slikarima“ likovni je isječak i zabilježba iz doktorske disertacije pod nazivom „Deformacija oblika i infantilna regresija u funkciji slikarske ekspresije.“ Samim naslovima jasno je determiniran ovaj opus slika. Slikama slavnih slikara: Van Gogh, Munch, F. Bacon, Modigliani, Klee, Dubuffet, Basquiat, Matisse, Modigliani… Dragana slobodno intervenira u već postojeće likovne forme. Različiti likovni rukopisi navedenih autora spojeni su istim, stilski prepoznatljivim, likovnim rukopisom autorice. Dragana redefinira u autoportrete slike: Matissovu gđu Matisse, Picassovu Jacqueline i muški Soutineov portret identificirajući se projektivno u rukopisu poznatih slikara.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Koristeći se računalnim programom Photoshopom, Dragana se igra likovnim djelima svjetski poznatih likovnih umjetnika na način elektronskog rekomponiranja i redefiniranja postojećih slikarskih kompozicija u nove vizualne produkte. Kompozicijska interakcija „slikocrteža,“ kako ih sama naziva, temelji se na sjedinjavanju postojećih i novododanih likovnih elemenata: različitih vrsnoća točaka, crta, boja, oblika i ploha. Njima se nadovezuje na postojeće likovne priče stvarajući nove. Nastale elektronske slike produkti su autoričina: nadahnuća, istraživačkog pristupa, procesa kreativnosti, znatiželje, igre, iznenađenja i emocija.

Elektronske slike printaju se na ljepenke. Time, osim likovne naracije, autorica stvara sintezu tradicionalnih i suvremenih vizualnih medija koji se odnose na materijale, sredstva i pomagala za rad.

Tehnička vještina prikazivanja likovnog motiva znalački je „ukamuflirana“ u značajke ekspresivnog prikaza likova doživljenih iz, naizgled, perpektive promatrača predškolske dobi. Dodani likovi kao da su proizašli iz likovnog izraza predškolske djece koja razvojno nastoje ovladavati likovnim sredstvima, kao kad se pokušava, u počecima, ovladavati i ulaznim uređajem (mišem) priključenim na računalo kojim se pretvaraju dvodimenzionalni pokreti ruke u pokrete crta, boja i ploha na zaslonu pri računalnom izražavnju. Interakcijski odnosi dodanih likova dobro su likovno-jezično uklopljeni u postojeće kompozicije, također i sadržajno.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Otajstvene priče u postanku likovnih narativnih prikaza slikara koji su živjeli osebujne osobnosti, temelje se na njihovim životnim stilovima koji su bili: buntovni, marginalizirani, šokantni, poročni, često izvan društvenih okvira poželjnosti ili očekivanja. Nasuprot tome, traženjem unutarnje zbilje i istine, Dragana evocira značajke svojeg djetinjstva: spontanitet dječji izraza, simboličku jednostavnost, slobodu stvaranja, improviziranja, istraživanja, izražavanja likovnih stavova i divergenciju ideja. U svojim „slikocrtežima“ sinergijski pomiruje životne stilove slikara i dječju prirodu ponašanja i djelovanja.

Proces nastanka likovnih djela temelji se na proučavanju postojeće datosti u kojoj se senzibiliziraju, kako likovni problemi, likovni sadržaji od realnog do irealnog, tako i percepcija duševnosti (tuga, zamišljenost, strah, jeza, uznemirenost, razočaranje, kaotičnost, izgubljenost…). Projekciju raznih psihičkih stanja postojećih likova, Dragana kontinuirano nastavlja i u likovima koje dodaje. Također, postojeće i nove, dodane likove transcendentira izvan granica prostornovremenske stvarnosti i stavlja u zanimljive komunikacijske relacije.

Dragana stvara prilike da se promatrač zamisli nad društvenom, ali i vlastitom opstojnošću u prikazanim likovnim scenarijima. Psihološkim produbljivanjem odnosa ostavlja nezaključeno stanje i time daje mogućnost aktivne promatračke interpretacije.

Dr. sc. Anita Rončević

VESNA SUŠAC
Ciklus “Transferi i transformacije”

Naočigled plitki drveni okviri premazani su sivom bojom. Sastoje se od većih i manjih geometrijskih kazeta u oblicima pravokutnika i kvadrata različito poredanih u raznim uradcima, ali uvijek u pravilnoj mreži vertikalnih i horizontalnih linija. Drveni okviri imaju zatvorenu poleđinu i pojedine kazete su obojane osnovnim bojama – žutom, crvenom i plavom. Elaboracija je jasno izrečena čime je akcentuirana racionalna prostorna posloženost ravnim linijama i geometrijskim plohama.

Idejno-misaoni koncept geometrijskog reda raskida se dodavanjem aluminijskih folija, kojima se privlači pozornost promatrača svojom dominantno sjajnom, blještavom pojavnošću. Vertikalno-horizontalna harmonija drvenih okvira razbijena je odbljescima metalnih elemenata kojima se naglašava dinamika prikaza. Dodatno akcentiranje pobuđeno je nepravilnom udubljeno-ispupčenom obradom aluminijskih folija, prenošenjem crteža svojih kćeri udubljivanjem u aluminijsku foliju ili, jednostavno, crtanjem i slikanjem po njoj tušem i flomasterima u boji.

Slikanjem likovnih ostvaraja na aluminijskim folijama, stvaraju se patinasti efekti u raznim bojama (zelenoj, žutoj, plavoj, crvenoj, smeđoj). U pojedinim kadrovima Vesna „crta“ žicom, koju također prikazuje u pojavnostima raznih boja, simbolički je protežući duž omeđenih subprostora. Također, likovno intervenira u rezanju obruba pojedinih metalnih elemenata koje komponira u kazete drvenih okvira, samostalno ili u sintezi sa žicama.

U kazetiranim likovnim scenarijima autorica dokumentirano i sadržajno bilježi životne scene i elemente prirode. Preispituje umjetni odnos spram sustava vrijednosti i prirode, njezino nepoznavanje, jer ona nije hladna i nije intepretativna „ucifravanjem“ reda, rada i discipline, već predstavlja slobodu, ljubav i jednostavnost, što fantastično predočava dječjim likovnim promišljanjem. Monotoniju rutine i životne rigidnosti, uvijek iznova ponavljanim točno određenim algoritmima stečenih navika, sklonosti, uvježbanih aktivnosti i mehaničkom, spoznajnom reprodukcijom, oživotvoruje uključivanjem prirodnog iskona dječje naracije. Stoga folije karakterno spretno obogaćuje šarama i patinama „živih,“ toplih boja intervenirajući iz perspektive dječje prirode stvaranja. Ritam likovnih elemenata je ponegdje egzaktan, a na drugim mjestima u alternaciji.

Vesna također prikazuje likovno-metodički čin prenošenja likovne fabule iz jednog medija u drugi, točnije, iz crteža na aluminijsku foliju prikazujući ih istovremeno. Upravo navedeni čin prenošenja višestruka je premosnica: kako sadržajna, medijska, tako i vremenska, dobna, kognitivna, razvojna i vrednosna, sintetizirajući razna likovnoumjetnička područja. Pri tome je jasno izražen istraživački proces i igra likovnim elementima.

Priči strogoće i krutosti racija nameće se dinamika prirodnosti. Vesna projicira dječju priču u ukalupljeno okruženje. Ta priča je refleksija autoričine percepcije okruženja današnjeg vremena, stanja, vrijednosti, odnosa i bivstvovanja, dajući osobnu notu kritike i postavljajući pitanje smisla. Matričnost svakodnevnog multitaskinga, kao i organiziranu životnu shemu djelovanja, Vesna oživotvoruje spontanitetom dječje radosti, kao reminiscenciju vlastitog djetinjstava. Istovremeno, autorica otvara mogućnost promišljanja i o nekim novim modusima tj, načinima opstojnosti: vivendiju, intelligendiju, essendiju, operandiju…

Dr. sc. Anita Rončević

Dragana Nuić-Vučković rođena je 1965. u Ljubuškom. Diplomirala na ALU u Zagrebu 1991. interdisciplinarni studij slikarstva (klasa prof. Eugena Kokota) i povijest umjetnosti na FF. Poslijediplomski studij slikarstva završila 2010. na ALU u Sarajevu. Članica HULU Split, ULUBiH-a i ULU En Face. Izlagala na 43 samostalne izložbe i sudjelovala na mnogo skupnih selektivnih izložbi u BiH i inozemstvu. Dobitnica više strukovnih nagrada za crtež i slikarstvo u BiH, Hrvatskoj i Srbiji. Uvrštena u kolekciju Umjetničke galerije BiH u Sarajevu. Doktorirala je 2015. godine na ALU Sveučilišta u Mostaru gdje je izvanredna profesorica i mentorica na diplomskom studiju slikarskog odjela.

Vesna Vuga Sušac rođena je 1976. u Mostaru. Nakon završene pedagoške akademije, diplomirala je 2000. godine kiparstvo na ALU u Širokom Brijegu Sveučilišta u Mostaru u klasi prof. Nikole Vučkovića. Poslijediplomski studij kiparstva završila 2011. na ALU u Sarajevu kod mentora prof. Mustafe Skopljaka. Članica je ULUBiH-a i ULU En Face. Izlagala na 6 samostalnih i mnogo skupnih selektivnih i humanitarnih izložbi u BiH i inozemstvu. Dobitnica više strukovnih nagrada za kiparstvo i crtež u BiH. Predavačica je likovne kulture i metodike likovne kulture na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.