Tradicionalno na Cvijetnicu – Treći dan

Hrvatska udruga likovnih umjetnika i likovnih kritičara već tradicionalno na Cvijetnicu, ove godine po peti put, predstavlja djela hrvatskih likovnih umjetnika i njihovih gostiju okupljenih u temi dana Kristovog uskrsnuća

Isusovo uskrsnuće i danas je tajnovit eshatološki događaj koji stoji onkraj naše spoznaje i ne spada u naš kategorijalni svijet. Na njemu se „lome koplja“, traže znanstveno-filozofski argumenti koji bi ga pobili ili potvrdili. No, „Isusovo uskrsnuće nije nikakvo ponovno oživljavanje mrtvog Isusa i nikakav povratak u ovaj prostorno-vremenski život ( u svijet materijalnog i empirijskog*) koji je podređen smrti, nego je to eshatološki proboj granice o koju su se razbijale sve ljudske nade, uništenje posljednjeg neprijatelja – smrti.“ ( Marko Matić SJ). Uskrsnuće je Božje djelo. I zato je spoznatljivo tek s onu stranu granice ljudskog djelovanja. A uskrsnuće Isusa Krista, kao anticipacija uskrsnuća mrtvih, temeljna je vjerska istina kršćanstva. Istina skrivena umu koja se prepoznaje srcem. Istina koja oživljava duhovno biće. Čovjek tu istinu mora priznavati, ona je za njegovo sada i ovdje odlučujuća, jer ga usmjerava i nudi nadu, u čijem svjetlu sve što se događa dobiva vrijednost i višu svrhu, koja bez tog svjetla uopće ne bi bila vidljiva. Priznavanjem Isusove smrti i uskrsnuća novozavjetni čovjek posve mijenja predodžbu i radikalno se preobražava. Jer Gospod živi. Isus je pobijedio smrt, ona je postala stvar jednog momenta, a njoj nasuprot život iskazuje prvenstvo. Pavao apostol (1 Kor 15:55) to jasno ističe:“Smrti gdje je tvoja pobjeda? Smrti gdje je žalac tvoj?“ Kristovo uskrsnuće smrti je uklonilo žalac. I čovjek će ponovno uskrsnuti i uči u Božje kraljevstvo. Zato Isus uskrsava treći dan kako bi potvrdio novi, vječni život koji imamo po Njemu i u Njemu. Jer vječnost duše neopozivi je zakon – sve što proizlazi od Oca jest i ostaje neuništivo! Bog Otac oživio je Isusa od mrtvih potvrđujući tako Njegov put kao jedini mogući koji vodi čovječanstvo iz smrti u život. Taj put, ispunjen neizmjernom ljubavlju, uzimanjem na sebe grijeha svijeta i umiranjem na križu, opraštajući i svojim ubojicama, doseže svoj vrhunac upravo u trećem danu kada se događa potpuni preokret percepcije trajanja ljudskog života. Stoga vjera u otkupljenje na križu uključuje vjeru u uskrsnuće, jer samo duša iskupljena Otkupiteljevom krvlju ima garanciju u neuništivom vječnom životu. I jedino otkupljen, duhovno probuđeni čovjek koji zna za svrhu i zemaljski cilj ljudskog bića vjeruje u Isusovo uskrsnuće trećega dana, s osvjedočenom vjerom. On spoznaje po duhu, istom onom koji se prvog uskrsnog dana spustio na učenike i omogućio im da Ga vide.

Što se to dogodilo trećeg dana? Strah i nevjerica zavladaše među učenicima, žene nailaze na prazan grob, a Marija Magdalena prepoznaje ga tek kada je osobno zazove (Iv 20:16).

Isus je uskrsnuo duhom i tijelom i donio „novi život“.

Ljepotu tog dana nadahnutu riječima Evanđelja ili emocijama koje u njima pobuđuje „novo buđenje“, dvadeset i petero umjetnika, članova HULULK-a i njihovih gostiju donose u materijalizaciji vlastitog duhovnog ili u slici oživljenoj doživljajem uskrsnog dana.

Hrvatska udruga likovnih umjetnika i likovnih kritičara već tradicionalno na Cvijetnicu, ove godine po peti put, predstavlja djela hrvatskih likovnih umjetnika i njihovih gostiju okupljenih u temi dana Kristovog uskrsnuća. Ljepotu te prve nedjelje nadahnutu riječima Evanđelja ili emocijama koje u njima pobuđuje „novo buđenje“, dvadeset petero umjetnika donose u materijalizaciji vlastitog duhovnog, u slici oživljenom doživljaju kojim iznova oživljava i Isusov spasiteljski duh.

Sanda Bajzek