Mirko Bošković: U NJEGOVOJ SE BLIZINI MOGLO RASTI, o životu i radu profesora Pere Marijanovića

Za knjigu o liku i djelu pokojnog profesora Pere Marijanovića, koju je pripremio Građevinski fakultet u Mostaru, doznali smo od prof. Mirka Boškovića

Izašla knjiga U NJEGOVOJ SE BLIZINI MOGLO RASTI o životu i radu profesora Pere Marijanovića, u ediciji HUMSKI ZBORNIK, a glavni predstavljač bio je biskup Ratko Perić

Pročitaj knjigu U NJEGOVOJ SE BLIZINI MOGLO RASTI

„Teško je reći nešto pametna o velikim ljudima, a, da se pri tom ne upadne u kakav grijeh. To je kao da stojite ispod cera, velikoga i razgranatoga, te ga promatrate odozdol, a, trebali biste baš o njegovoj veličini govoriti.“ Ovako je Pero Marijanović započeo uvod u knjigu o Bjelki Kudriću Duhom protiv tiranije. Sigurno nije znao da će istom rečenicom započeti i Zbornik o njemu. Kao što je Pero u knjizi o Bjelki želio sačuvati uspomenu na toga čovjeka, simbola jednoga bremenitog vremena, tako i ovaj Zbornik želi sačuvati trajnu uspomenu na profesora Peru Marijanovića iz Ljutaca, simbola jednoga drugog vremena, Domovinskoga rata, vremena dosanjanog sna o slobodi Hrvata na hrvatskoj zemlji, onoga o čemu je i Perin „prijatelj“ Bjelko sanjao, a nije dosanjao.

Početkom 2016. godine, na inicijativu Vjeke Prolete, pokrenuta je ideja o stvaranju ovoga Zbornika. Zahvaljujući Perinim kolegama s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ponajprije njegovih kolega Maje Prskalo, Mladena Glibića i Ive Čolaka, ali i ostalih, te Perinih prijatelja iz Matice hrvatske, ogranak Stolac i Općine Stolac, Željka Raguža, Mladena Boškovića, Stjepana Boškovića, Vjeke Prolete, Marka Aleksića, Mirka Boškovića, Stanislava Vukorepa i Marinka Marića, te uz veliku i svesrdnu potporu biskupa Ratka Perića, Zbornik je nakon godinu i četiri mjeseca ugledao svjetlo dana.

Kao što je Pero jednom zapisao da se knjiga u našem kraju kroz prošlost pisala rijetko, štoviše samo iznimno, ali je u to vrijeme vrijedila više, tako ova Knjiga, vjerujemo, vrijedi više od njezine materijalne vrijednosti. Ona je spomenik na velikana našeg kraja i jamac kako neće pasti u zaborav, iako zaborav ozbiljno prijeti, jer i kad nas ne bude Knjiga će ostati i svjedočiti budućim naraštajima.
Zbornik koji držite u rukama donosi 24 priloga koja su napisali 23 Perinih kolega, prijatelja i suradnika, gdje je svaki od njih na svoj način donio uspomenu na njega. Vjerujemo kako bi i Profesor bio ponosan na ovu Knjigu, kao što je bio ponosan na onu o Bjelki. Hvala svima koji su napisali prilog te svima ostalim koji su na bilo koji način pridonijeli da ova Knjiga o Peri bude izdana, promovirana i predana čitateljstvu.

Uredništvo

Pero Marijanović (Hodovo, 27. studenoga 1950. – 23. travnja 2010.), redoviti profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Veleučilišta u Varaždinu, arheolog, geolog, informatičar, erudit, hrvatski kulturni djelatnik iz BiH. Važio je kao dobri duh Donje Hercegovine, najplodnije živuće biće Ravnog i Stoca. Napisao je sto i pedeset znanstvenih radova te pokrenuo projekt Donja Hercegovina koji je naišao i na potporu hrvatske Vlade. Obnašao je dužnost glavnog i odgovornog urednika godišnjaka Matice hrvatske u Stocu.  Preminuo je 23. travnja, a pokopan je 25. travnja na počivalištu Ljucima kod Stoca. Ukopnu je misu vodio biskup Ratko Perić.[1] Dana 5. svibnja 2011. na Građevinskom fakultetu u Mostaru održan je Znanstveno-stručni skup posvećen životu i djelu pokojnog Pere Marijanovića. Wikipedia