Vijesti Europske komisije 23. siječnja 2018.

Komisija Hrvatskoj odobrila novu zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla

Europska komisija odobrila je zahtjev da se «Slavonski med» uvrsti u registar zaštićenih oznaka izvornosti (DOOR, baza podataka zaštićenih poljoprivrednik proizvoda): http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=19600.  Dodatne informacije možete naći i na stranicama o politici kakvoće.

Sredstva namijenjena mikrofinanciranju i socijalnom poduzetništvu u Europi iz Plana ulaganja za Europu povećat će se za 100 milijuna EUR

Ulaganje u mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo znatno će se povećati. Program jamstava u okviru EU-ova programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) primit će dodatnih 100 milijuna EUR iz Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU)koji je okosnica Plana ulaganja za Europu. U svjetlu tog dodatnog ulaganja, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je:Zahvaljujući dodatnim sredstvima iz EFSU-a u iznosu od 100 milijuna EUR Europska unija moći će na cijelom kontinentu poboljšati pristup mikropoduzetnika i socijalnih tvrtki financiranju. Očekuje se da će se dodatnim sredstvima mobilizirati približno 1,9 milijardi EUR za mikropoduzetnike, posebno ranjive skupine kao što su nezaposleni, mladi i migranti, te socijalne tvtke. Programom za zapošljavanje i socijalne inovacije Europska komisija pokazuje svoju predanost poticanju održivog zapošljavanja najugroženijih skupina na tržištu rada. Time će se omogućiti otvaranje tisuća novih radnih mjesta. Navedena sredstva dodana su izvornom iznosu instrumenta jamstva u okviru EaSI-ja u vrijednosti od 96 milijuna EUR, čime ukupno ulaganje iznosi 196 milijuna EUR. Kako bi se nastavila naglašavati potreba za ulaganjem u socijalnu infrastrukturu, u siječnju 2017. uspostavljena je na inicijativu Europskog udruženja dugoročnih ulagača Radna skupina na visokoj razini za „ulaganje u socijalnu infrastrukturu u Europi”. Danas je Radna skupina, kojom predsjeda bivši predsjednik Komisije Romano Prodi i bivši francuski ministar Christian Sautter, predstavila svoje izvješće Komisiji u nazočnosti potpredsjednika Katainena.

Komisija pozdravlja napredak ostvaren u pogledu odobrenja modernizacije pravila trgovinske zaštite EU-a

Danas je međunarodni trgovinski odbor Europskog parlamenta podržao politički dogovor koji su Komisija, Vijeće i Europski parlament postigli 5. prosinca 2017. u pogledu modernizacije EU-ovih instrumenata trgovinske zaštite. Povjerenica za trgovinu Cecilia Malmström izjavila je: Današnji jasno pozitivni ishod glasovanja znak je da se EU približava cilju raspolaganja alatima potrebnima za brzo i učinkovito rješavanje problema nepoštenih trgovinskih praksi. Uz nedavno dogovorene izmjene antidampinške metodologije, EU-ovi instrumenti trgovinske zaštite postat će još prikladniji za suočavanje s globalnim izazovima. Sada s nestrpljenjem očekujem brzo donošenje te odluke na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta. EU se zalaže za otvorenu trgovinu zasnovanu na pravilima, no moramo osigurati da drugi ne iskorištavaju našu otvorenost. EU je spreman braniti svoju industriju i radnike od nepoštenog tržišnog natjecanja. S pomoću izmjena EU-ovih antidampinških i antisubvencijskih uredbi EU-ovi instrumenti trgovinske zaštite bolje će se prilagoditi izazovima u globalnom gospodarstvu: postat će učinkovitiji, transparentniji i jednostavniji za uporabu u tvrtkama. U nekim će slučajevima EU-u omogućiti i da uvede više carine na dampinške proizvode. Pojedinosti o dogovoru postignutomu prosincu predstavljene su u posebnom informativnom članku. Nova pravila stupiti će na snagu kada Europski parlament i Vijeće završe svoje postupke odobrenja koji su u tijeku.

Ivan Raos