Državne potpore: Komisija podržala novi hrvatski nacionalni program širokopojasnog pristupa za razdoblje 2017. – 2023. u vrjednosti od 101 milijuna EUR

European CommissionEuropska komisija utvrdila je da je plan Hrvatske za širokopojasnu mrežu nove generacije (NGN) u vrjednosti od 101,4 milijuna EUR u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama. Svrha tog programa je pružiti brzi internetski pristup ondje gdje trenutno nije dostupan, osobito u ruralnim područjima.Povjerenica za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: „Program širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj omogućit će brži internet privatnim i poslovnim korisnicima koji ga trenutno nemaju. To će Hrvatskoj pomoći da uspostavi infrastrukturu potrebnu za informatičko društvo i pridonese stvaranju jedinstvenog digitalnog tržišta u EU.”Sadašnje tržište širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj karakteriziraju visoke cijene i mali broj korisnika u odnosu na prosjek EU. Svrha tog je programa znatno poboljšati trenutno stanje i pomoći Hrvatskoj da poveća svoju povezivost i ispuni zadaće koje je u okviru jedinstvenog digitalnog tržišta postavila Komisija.Posredničke mreže, kao što je mreža nove generacije (NGN) u Hrvatskoj, čine okosnicu internetskih mreža i mogu se smatrati informacijskim autocestama. Mreže pristupa sljedeće generacije (NGA), koje se više mogu smatrati lokalnim cestama, spajaju se u NGN.

Prethodnim hrvatskim programom širokopojasnog pristupa, koji je Komisija odobrila u siječnju 2016., podupiralo se uvođenje mreža NGA u područja slabe ili nikakve pokrivenosti. Cilj je nove mjere osigurati brzinu prijenosa u uzlaznom smjeru (upstream) koji će biti dovoljan za održivost već prije odobrenog programa u ruralnim područjima.Hrvatski NGN bit će uveden dijelom u područjima u kojima ne postoji posrednička mreža NGN ili u područjima u kojima je infrastruktura posredničkih mreža nedostatna za ispunjenje predviđenih potreba. Nijedan operator nije iskazao interes za komercijalno ulaganje u namjenjske programe u području koje je Hrvatska utvrdila detaljnim kartiranjem i dvjema javnim raspravama.Svrha je programa povećati pokrivenost širokopojasnom mrežom velike brzine i pružiti brzine od 100 Mbit/s simetrično (tj. učitavanje i preuzimanje). Program će završiti 31. prosinca 2023. Nova infrastruktura većim će se dijelom financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj te dijelom iz nacionalnih fondova, a mreža će ostati u javnom vlasništvu.

Upravljanje programom povjereno je javnoj tvrtci Odašiljači i veze (OiV) koje će svim zainteresiranim operatorima ponuditi dugoročne ugovore o zakupu infrastrukture. Ti će operatori potom moći ponuditi usluge povezivanja lokalnim pružateljima pristupa koji pružaju usluge krajnjim korisnicima. Na taj će način nova posrednička mreža NGN podržavati mreže NGA koje su već odobrene u skladu s pravilima EU o državnim potporama. Komisija je tu mjeru ocijenila u skladu s pravilima EU o državnim potporama, prije svega s njegovim Smjernicama o širokopojasnom pristupu iz 2013. Svrha tih smjernica je među ostalim, osigurati da javno financiranje ne zauzme mjesto privatnih ulaganja. Njima se osigurava i da ostali pružatelji usluga mogu pod jednakim uvjetima upotrebljavati javno financiranu infrastrukturu. Time se štiti učinkovito tržišno natjecanje koje je ključni pokretač ulaganja, boljih cijena i kvalitete za privatne i poslovne korisnike. Komisija je zaključila da pozitivni učinci na tržišno natjecanje na hrvatskom tržištu širokopojasnog pristupa nadmašuju moguće negativne učinke na već etablirane operatore. Stoga je utvrdila da je hrvatski program NGN-a u skladu s pravilima EU o državnim potporama.

Predstavljanje Europskog izvješća o drogama za 2017. 

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos, predsjednica Uprave Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) Laura d’Arrigo te ravnatelj EMCDDA-e Alexis Goosdeel predstavili su danas Europsko izvješće o drogama za 2017. Izvješće i priopćenje za medije na sva 24 jezika dostupni su na web-stranicama EMCDDA-e. Obraćanje medijima u 13 sati prenosit će se uživo putem servisa EbS

Unija tržišta kapitala: banke će MSP-ovima pružati povratne informacije o pristupu financiranju

Usporedno s pripremama za objavljivanje revizije unije tržišta kapitala na sredini razdoblja (8. lipnja), Komisija jača djelovanja na poboljšanju uvjeta za pristup financiranju za mala poduzeća. Potpredsjednik Valdis Dombrovskis, zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: „Male tvrtke žile su kucavice gospodarstva EU. Zbog toga financijski sustav mora bolje reagirati na njihove raznovrsne potrebe, bez obzira na to je li riječ o novoosnovanim poduzećima koja traže bolji pristup kapitalu ili pak ambicioznim rastućim poduzećima kojima treba financiranje rizičnih ulaganja. Zahvaljujući današnjem dogovoru, MSP-ovi će dobivati jasne povratne informacije o tome zašto im je zahtjev za financiranje odbijen, a to će im pomoći da bolje razumiju kako zapravo dobiti pristup potrebnim financijskim sredstvima.“ Dodatne informacije o inicijativi za pružanje povratnih informacija MSP-ovima dostupne su ovdje

EUROSTAT: travanj 2017. u odnosu na ožujak 2017. – maloprodajna trgovina u europodručju veća za 0,1 posto, u području EU28 za 0,5 posto

U usporedbi s ožujkom 2017. u travnju 2017. desezonirana maloprodajna trgovina u europodručju (EA19) povećala se za 0,1 posto, a u području EU28 za 0,5 posto, pokazuju procjene Eurostata, statističkog ureda Europske unije. U ožujku se maloprodajna trgovina u europodručju povećala za 0,2 posto, dok se u području EU28 smanjila za 0,1 posto. Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

NAJAVE

Glavna tema Europskih dana razvoja „ulaganje u razvoj“ – #EDD17

Sutra, 7. lipnja, otvara se 11. izdanje Europskih dana razvoja s posebnim fokusom na ulaganje u razvoj. To najbitnije europsko okupljanje posvećeno međunarodnoj suradnji i razvoju trebalo bi biti najveće dosad jer se očekuje približno 7000 sudionika. Rasprave, okrugli stolovi i posebna događanja pružit će uvid u najhitnije razvojne izazove s kojima je svijet suočen te u različite pristupe rješavanju tih izazova.

Predstojeća događanja  u Europskoj komisiji