Skip to content

Promocija knjige Silve Kalčić “Svijet prema labirintu”

Promocija knjige Silve Kalčić “Svijet prema labirintu / Eseji o visokoj moderni i postmodernizmu 1970-ih i 1980-ih” u izdanju ULUPUH-a održati će se u ponedjeljak 5. lipnja 2017. u 19 h, u dvorani Kulturno-informativnog centra (KIC), Preradovićeva 5/II u Zagrebu

ovitak

Na promociji sudjeluju vlastitim izlaganjima na temu iz razdoblja u nazivu knjige
Ivana Mance, Vesna Mikić, Krešimir Purgar, Tonči Valentić i Silva Kalčić, autorica.

Recenzentica dr.sc. Vesna Mikić, d.i.a, redoviti je profesor na Sveučilištu Zagrebu, Arhitektonskom fakultetu.
Recenzent dr.sc. Krešimir Purgar, teoretičar umjetnosti, docent je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu; također je osnivač Centra za vizualne studije.
Dr.sc. Ivana Mance, povjesničarka umjetnosti, znanstvena je suradnica na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu.
Dr.sc. Tonči Valentić, filozof i sociolog iz Zagreba, autor je za temu relevantnih tekstova, npr. u knjizi „Mnogostruke moderne“ (2006.).

Silva Kalčić
SVIJET PREMA LABIRINTU
ESEJI O VISOKOJ MODERNI I POSTMODERNIZMU 1970-IH I 1980-IH

Recenzenti: Vesna Mikić i Krešimir Purgar
Lektorica: Rosanda Tometić
Izdavač: ULUPUH, Zagreb
Tisak: Tiskara Zelina, veljača 2017.
ISBN 978-953-327-111-8

Knjiga je financirana sredstvima Ministarstva kulture RH.

Knjiga predstavlja doprinos povijesti i teoriji vizualnih umjetnosti u Hrvatskoj, u komparaciji s globalnim zbivanjima i proizašlih iz opće teorije vizualnih umjetnosti. Sastoji se od eseja o vizualnim umjetnostima (likovnih i suvremene umjetnosti, arhitekture i dizajna) 1970-ih i 1980-ih godina – u hrvatskom kontekstu riječ je o posljednjim godinama prije tranzicije i ideologijske smjene te promjene društveno-ekonomskog poretka; također onih koje su tom razdoblju prethodile ili iz njega proizašle, kao odjeci, nastavak (kontinuitet) ili raskid (dokidanje) tendencija u vizualnim umjetnostima toga razdoblja u tranzicijskoj i posttranzicijskoj umjetnosti u Hrvatskoj.

Knjiga ima obrazovni, stručni, znanstveni sadržaj, a uključeni su dijelovi autoričinih prijašnjih tekstova i istraživanja, kao i doktorske disertacije. Ciljna čitateljska skupina ove knjige je stručna publika, no može biti zanimljiva i široj kulturnoj javnosti. Također, predstavlja doprinos popularizaciji znanosti te može poslužiti kao udžbenik iz povijesti moderne i suvremene umjetnosti, povijesti i teorije dizajna, arhitekture i novomedijske umjetnosti (u zasebnim cjelinama teksta-poglavljima knjige), kao i pozicioniranje (i valorizacija toga) hrvatske umjetnosti, dizajna i arhitekture 1970-ih i 1980-ih godina u globalne trendove. Tekst je jedinstveni pregled, no i inovativna sinteza i nastavak postojećih teorija suvremene umjetnosti, dizajna i arhitekture, kao i teorija grada. Također je njegov važan dio autorski izbor i analiza više ili manje poznatih djela umjetnosti, dizajna i arhitekture.

See also  Knjiga Medicinske naklade: Klinička farmakologija

Knjiga se sastoji od 21 poglavlja (Prolog; Uvod; Medijalizacija stvarnosti; Mjerilo i fenomenologija arhitekture; Suvremene koncepcije prostora i teorije grada; Video kao medij reprezentacije i simbolizacije; Novi mediji i narativi u ikonografiji grada; Kinetizam grada i kinetička arhitektura; Kinetička umjetnost i kinetizam forme; Perceptibilnost novih medija i relacija s prostorom tretman svjetlosti u umjetnosti nakon moderne; Kontekstualna umjetnost na primjeru Galerije SC i Mogućnosti za ’71; Umjetnost u javnom prostoru; Ukinuće i povratak ili kontinuitet slike; Suvremena umjetnost, kontinuitet i/ili odmak od modernizma; Refleksije modernizma u posttranzicijskoj umjetnosti; Trauma i identitet; Postulati stila; Spomenička arhitektura – oblikovanje ideologije/ideologijom; Dizajn – oblikovanje potreba (žudnji) tijela društva; Politika kulture visoke moderne i postmodernizma u Hrvatskoj).

Opći podatci o knjizi

Opseg: 492 str., 379 vizualna priloga
21 poglavlje; izvori slikovnih materijala, biografija autorice, impresum
783 referencija
Dimenzije: 24 x 30 cm; hrbat: 4,7 cm; meki uvez s klapnama
Fotografija na naslovnici:
Duška Boban, Papandopulova ulica, Split, 2016. Fotografija 35 mm

Silva Kalčić zaposlena je na Sveučilištu u Zagrebu, na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, gdje od 2009. predaje teorijske kolegije. Znanstvena je suradnica na interdisciplinarnom području znanosti (povijest umjetnosti, arhitektura i urbanizam). Na Sveučilištu u Zagrebu diplomirala je povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu, a doktorirala na polju arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu. Također je završila modni dizajn. Bavi se suvremenom umjetnošću, arhitekturom i dizajnom kao predavačica, teoretičarka i kustosica. Organizira izložbe i piše kritičke, esejističke i teorijske tekstove o suvremenoj umjetnosti, arhitekturi i dizajnu, kojima se bavi i u svojstvu izbornice, žiratorice ili članice galerijskog savjeta. Održala je više javnih predavanja te izlaganja, uz objavu radova, na međunarodnim kongresima, konferencijama i simpozijima. Bila je članica uredništva nekoliko časopisa. Autorica je udžbenika „Neizvjesnost umjetnosti” (Školska knjiga, Zagreb, 2005.).
Kontakt: Silva Kalčić: 098 453 206

*Promocija knjige održat će se i u utorak 13. lipnja 2017. u 19 h, u Galeriji umjetnina, Ulica kralja Tomislava 15 u Splitu. Na promociji sudjeluju Branko Franceschi, Ana Šverko i autorica Silva Kalčić.

See also  Kako bolje misliti - nova hit knjiga kojoj ćete se stalno vraćati

Branko Franceschi, pov. umj., ravnatelj je Galerije umjetnina.

Dr.sc. Ana Šverko, d.i.a, znanstvena je suradnica u Centru Cvito Fisković – Institutu za povijest umjetnosti u Splitu.