Skip to content

EK vijesti 30. svibnja 2017.

Jedinstveno digitalno tržište:  EU pregovarači složni oko WiFi4EU inicijative

European CommissionEuropski parlament, Vijeće i Europska komisija postigli su večeras politički dogovor o inicijativi WiFi4EU i njezinu financiranju, kojom se podupire uvođenje besplatnih pristupnih točaka za Wi-Fi u lokalnim zajednicama diljem EU: na javnim trgovima, u parkovima, bolnicama i drugim otvorenim i zatvorenim javnim mjestima.

Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da će se inicijativom  WiFi4EU doprinijeti viziji da „do 2020. u svakom europskom mjestu i svakom gradu oko glavnih mjesta javnog života bude dostupan besplatni bežični pristup internetu.” Potpredsjednik Andrus Ansip, zadužen za jedinstveno digitalno tržište, pozdravio je večerašnji dogovor i izjavio: „Cilj je strategije jedinstvenog digitalnog tržišta izgraditi u potpunosti povezanu Europu u kojoj svatko ima pristup visokokvalitetnim digitalnim mrežama. Inicijativom WiFi4EU poboljšat će se povezivost, posebno na mjestima gdje je pristup internetu ograničen. Inicijativa WiFi4EU dobrodošao je prvi korak, no još je potrebno učiniti mnogo kako bi se osigurala brza povezivost diljem EU. Primjerice, poboljšanje koordinacije spektra diljem Europe i poticanje ulaganja za uspostavljanje mreža vrlo velikog kapaciteta koje su Europi potrebne.”

Politički dogovor obuhvaća obvezu triju institucija da osiguraju da ukupni iznos od 120 milijuna EUR namijeni financiranju opreme za javne besplatne Wi-Fi usluge u od 6000 do 8000 općina u svim državama članicama. Konkretni izvori financiranja bit će određeni u tekućim zakonodavnim raspravama o reviziji sadašnjeg programa višegodišnjeg financijskog okvira. Lokalne vlasti moći će podnijeti zahtjev za financiranje nakon uspostave sustava.   

Europske snage solidarnosti: Komisija predlaže više od 340 milijuna EUR kako bi se omogućio angažman za 100 000 mladih do 2020.

Komisija je danas postavila čvrste temelje za Europske snage solidarnosti prijedlogom proračuna za sljedeće tri godine te posebne pravne osnove. Time će se pridonijeti konsolidaciji inicijative i stvaranju više mogućnosti za mlade. Uz ponude za volontiranje, pripravništvo i zapošljavanje, Europske snage solidarnosti odsad će sudionicima pružati mogućnost uspostavljanja vlastitih projekata solidarnosti ili volontiranja u skupinama.Tijekom prve faze započete u prosincu 2016. pokrenuto je osam različitih programa u kojima se nudi volontiranje, pripravništvo ili zapošljavanje u okviru Europskih snaga solidarnosti. Već se prijavilo više od 30 000 mladih, a prvi su sudionici započeli sa svojim angažmanom. Pod vodstvom povjerenika Oettingera, Navracsicsa i Thyssen Komisija danas predlaže jedinstvenu pravnu osnovu, vlastiti mehanizam financiranja te širi skup aktivnosti solidarnosti za Europske snage solidarnosti. Time će se pridonijeti daljnjem povećanju njihove usklađenosti, utjecaja i troškovne učinkovitosti. Komisija predlaže dodjelu 341,5 milijuna EUR Europskim snagama solidarnosti u razdoblju od 2018. do 2020. kako bi se omogućilo sudjelovanje u programu za 100 000 mladih Europljana do kraja 2020.

See also  Baldasar: Ako se Hajduk odluči na istupanje iz lige, imaju moju podršku

Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: „Solidarnost je nešto više od pukog načela, ona je stanje duha koje dotiče samu srž Europske unije. Snage solidarnosti utjelovljenje su tog načela. Ponosan sam na ono što Snage predstavljaju i zahvalan svima koji su se prijavili te organizacijama koje našim mladima nude mjesta za angažman. Snage danas, uz proračun za njihovo održavanje, poprimaju odgovarajući pravni oblik. Sudionici na terenu su ti koji Snagama – i europskoj solidarnosti – udahnjuju život.”

Svako javno ili privatno tijelo koje poštuje stroge zahtjeve u pogledu kvalitete može predlagati projekte za Europske snage solidarnosti. Provodit će ih Europska komisija, nacionalne agencije za program Erasmus+ u državama članicama te Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA). Kako bi se poboljšala integracija sudionika Europskih snaga solidarnosti u tržište rada, poticat će se aktivno uključivanje javnih službi za zapošljavanje, privatnih službi za zapošljavanje te gospodarskih komora.

Komisija današnjim prijedlogom ostvaruje svoje obećanje o predstavljanju pravnog prijedloga do proljeća 2017. dano prilikom pokretanja Europskih snaga solidarnosti. Europski parlament i Vijeće trebaju donijeti nacrt Uredbe prije nego što ona može stupiti na snagu. Institucije EU-a u svojoj su se zajedničkoj izjavi obvezale da će dostaviti prijedlog do kraja ove godine.

Proračun EU-a za 2018. – Komisija predlaže proračun usmjeren na zapošljavanje, ulaganja, migracije i sigurnost

Komisija je danas predložila nacrt proračuna za 2018. u iznosu od 161 milijarde EUR u obvezama za poticanje otvaranja novih radnih mjesta, osobito za mlade, te rasta i strateških ulaganja. Nadovezujući se na mjere poduzete tijekom prethodnih godina proračunom EU-a za iduću godinu nastavit će se učinkovito odgovarati na izazove migracijske krize unutar i izvan EU-a. Zahvaljujući poboljšanom sustavu izvješćivanja veća će se pozornost usmjeriti na konkretne rezultate koji će se postići s pomoću financijskih sredstava EU-a. „Ovim proračunom želimo postići ravnotežu između ispunjavanja prethodno preuzetih obveza povezanih s glavnim programima EU-a i pružanja odgovora na nove izazove, a istodobno povećati dodanu vrjednost EU-a. Nastojimo osigurati zapošljavanje što više mladih u Europi te veću razinu ključnih ulaganja na terenu. Svako djelovanje EU-a i dalje će biti usmjereno na postizanje konkretnih rezultata i poboljšanje svakodnevnog života europskih građana”, izjavio je povjerenik Günther H. Oettinger, nadležan za proračun i ljudske resurse.

See also  Dubrovnik - Koncert Josea Feliciana pred Katedralom

Predloženi proračun djeluje u okviru ograničenja koja su Europski parlament i države članice utvrdili u višegodišnjem financijskom okviru, ali uz pretpostavku da će Vijeće, ubrzo nakon izbora u Ujedinjenoj Kraljevini 8. lipnja, službeno donijeti već dogovorenu reviziju na sredini razdoblja. U protivnom bi se doveli u opasnost dodatni predloženi rashodi, kao što je preostalih 700 milijuna EUR namijenjenih inicijativi za zapošljavanje mladih tijekom razdoblja 2018. – 2020., a Komisija bi vjerojatno morala upotrijebiti proračun iz naslova za poljoprivredu kako bi platila dodatne iznose namijenjene sigurnosti i migracijama. Europski parlament i države članice sad će zajednički raspraviti o tom prijedlogu.