Skip to content

EK vijesti 29. svibnja 2017.

Komisija poduprla donošenje novih pravila za suzbijanje izbjegavanja poreza

European CommissionEuropska komisija poduprla je danas države članice pri službenom donošenju novih pravila EU za suzbijanje izbjegavanja plaćanja poreza preko država koje nisu članice EU. Dogovorenim pravilima spriječit će se da društva izbjegavaju plaćanje poreza iskorištavanjem neusklađenosti poreznih sustava država članica i država koje nisu članice EU („hibridna neusklađenost”).  Današnjim sporazumom dopunjuje se Direktiva o suzbijanju izbjegavanja poreza kojom se osigurava primjena obvezujućih i pouzdanih mjera protiv zloupotrebe na cijelom jedinstvenom tržištu. Izim toga, društva ne će moći izbjeći plaćanje poreza iskorištavanjem neusklađenosti država u poreznim tretmanima određenih prihoda ili subjekata, čak i ako se te neusklađenosti odnose na treće države. Nova pravila stupit će na snagu 1. siječnja 2020., a za jednu odredbu predviđeno dulje razdoblje postupnog uvođenja do 2022. Pravila se temelje na čvrstim mjerama protiv izbjegavanja plaćanja koje je pokrenula Junckerova Komisija i dogovorene su na razini EU. Ambiciozna Direktiva o suzbijanju izbjegavanja poreza dogovorena je 2016., a izim nje donesen je niz novih pravila o poreznoj transparentnosti kako bi se omogućilo pravednije i otvorenije oporezivanje diljem Europe. Objavljeno je i priopćenje za medije.

Emisije iz automobila i sigurnost: Komisija pozdravila dogovor država članica o strožim pravilima

Komisija je danas pozdravila dogovor država članica o njezinu zakonodavnu prijedlogu kojim se osigurava da proizvođači automobila strogo poštuju zahtjeve u pogledu sigurnosti, okoliša i proizvodnje na razini EU. Komisija je nova pravila predložila u siječnju 2016., a riječ je o temeljitom preustroju okvira za homologaciju motornih vozila, odnosno sustava kojima se dopušta stavljanje automobila na tržište. Komisija prijedlogom Uredbe o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila nastoji omogućiti neovisnije ispitivanje vozila i više provjera automobila koji su već u prometu. Prijedlogom se također predviđaju veće nadzorne ovlasti EU nad nacionalnim tijelima, centrima za ispitivanje i proizvođačima, uključujući mogućnost da Komisija odredi kazne proizvođačima. On obuhvaća i obavezu proizvođača da relevantnim tijelima odobre pristup svojem softverskom protokolu za emisije. Nakon uspjeha u Europskom parlamentu prihvaćanjem u Vijeću otvoren je put za početak takozvanih pregovora u okviru trijaloga radi zajedničkog sporazuma. Uredbom će se nadopuniti ostali bitni koraci koje je poduzela Komisija, primjerice uvođenje pouzdanijih i realnijih metoda ispitivanja za emisije dušikova oksida i ugljičnog dioksida iz automobila. Dodatne informacije o zakonodavstvu EU-a o homologaciji tipa i o emisijama dostupne su u MEMO/16/4269