EK vijesti 19. svibnja 2017.

Komisija započela javno savjetovanje o promicanju socijalne uključenosti i zajedničkih vrjednota EU u okviru izobrzabe

European CommissionKako se izobrzabom u Europi može pomoći mladima da naprjeduju u sve različitijim društvima koja se suočavaju s rastućom socijalnom i gospodarskom nejednakošću, oštrom retorikom i nasilnim ekstremizmom? To je najbitnije pitanje javnog savjetovanja koje je danas započela Europska komisija. Povjerenik za izobrzabu, kulturu, mlade i šport Tibor Navracsics rekao je: Zajedničke vrjednosti poput uzajamnog poštovanja i slobode izražavanja temelj su naše demokracije. Uvjeren sam da izobrzaba može imati veću ulogu ne samo tako da mladima pruži vještine, nego i da im pomogne da postanu angažiraniji građani koji žive zajedno i prihvaćaju međusobne razlike te razlikuju činjenice od promidžbe. Odgovori na javno savjetovanje mogu se poslati putem internetskog upitnika do 11. kolovoza i uzet će se u obzir pri izradi nacrta preporuke Vijeća o tom pitanju koji će se predstaviti do kraja ove godine. Preporuka je najavljena u Komisijinoj Komunikaciji o podupiranju sprečavanja radikalizacije koja vodi k nasilnom ekstremizmu. Dodatne informacije o sprečavanju nasilne radikalizacije u okviru obrazovanja i djelovanja mladih dostupne su u informativnom članku.

Komisija donijela delegirani akt zbog izmjene propisa o označivanju vina

Komisija je danas donijela delegirani akt o utvrđivanju uvjeta pod kojima se naziv sorte vinove loze „teran” može navesti na oznakama vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) „Hrvatska Istra”, hrvatsko vino, čime se njegovim proizvođačima dopušta upotreba imena „teran” na oznakama vina pod posebnim uvjetima za označivanje. „Teran” jest i ostat će slovenska zaštićena oznaka izvornosti registrirana u EU. To znači da se prema trenutačnim pravilima EU-a za druga vina koja ne ispunjavaju pravila utvrđena u tehničkom dijelu ZOI-ja „Teran” iz slovenskog Krasa ne može komercijalno upotrebljavati taj naziv. Vina koja ne poštuju ta pravila ne mogu se stavljati na tržište EU. Prema pravilima EU-a moguća je ograničena iznimka za upotrebu naziva vinske sorte koja se preklapa s ZOI-jem za vina ako je to opravdano postojećom praksom označivanja, kao što je slučaj s „Teranom”. Odluka je donesena u skladu s obavezama Komisije i nakon savjetovanja sa svim državama članicama te javnošću putem portala za bolju regulativu. Dokument će se sad proslijediti Europskom parlamentu i Vijeću da ga razmotre u uobičajenom razdoblju prije objave i stupanja na snagu.