Skip to content

EK vijesti 10. svibnja 2017.

Jedinstveno digitalno tržište: Komisija poziva na brzo donošenje ključnih predloženih inicijativa i objašnjava koji su izazovi pred nama

European CommissionNa polovini svojeg mandata, Europska komisija danas je objavila pregled svoje strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na sredini provedbenog razdoblja. U njemu ocjenjuje postignuti napredak, poziva suzakonodavce na brzo djelovanje u pogledu svih već podnesenih prijedloga i najavljuje daljnje mjere u pogledu internetskih platformi, podatkovnoga gospodarstva i kibersigurnosti.Od svibnja 2015. Europska komisija podnijela je 35 zakonodavnih prijedloga i političkih inicijativa, kao što je i najavila u svojoj strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta. Pozornost je sada usmjerena na postizanje političkih dogovora s Europskim parlamentom i Vijećem o svim prijedlozima, prije svega o osuvremenjivanju EU-ovih telekomunikacijskih propisa, kojom će se pojačati ulaganja u kvalitetne mreže velike brzine neophodne za potpuno ostvarenje digitalnoga gospodarstva i digitalnog društva.U današnjoj komunikaciji o pregledu na sredini razdoblja Komisija je utvrdila tri glavna područja u kojima je potrebno daljnje djelovanje na razini EU: 1. razvoj europskog podatkovnog gospodarstva do njegova punog potencijala, 2. zaštita europske imovine rješavanjem izazovā kibersigurnosti i 3. promicanje internetskih platformi kao odgovornih dionika u pravednom internetskom ekosustavu.Prema novoj studiji Eurobarometra, koja je također objavljena danas, dvije trećine Europljana smatra da upotreba najnovijih digitalnih tehnologija pozitivno utječe na društvo, gospodarstvo i njihove živote, i većina ispitanika očekuje od EU, država članica i tvrtki da poduzmu mjere za suočavanje s izazovima digitalizacije (kao što su utjecaj na radna mjesta i potreba za boljim digitalnim vještinama).

U danas objavljenom pregledu zacrtan je put naprijed u tri ključna područja:

U pogledu podatkovnoga gospodarstva Komisija priprema zakonodavnu inicijativu o prekograničnom slobodnom protoku neosobnih podataka (jesen 2017.) i inicijativu o dostupnosti i ponovnoj uporabi javnih podataka i podataka financiranih javnim sredstvima (proljeće 2018.). Komisija će uz to nastaviti raditi na pitanju odgovornosti i drugim novonastalim pitanjima povezanima s podatcima.

Kad je riječ o kibersigurnosti, do rujna 2017. Komisija će preispitati Strategiju EU-a za kibersigurnost i mandat Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) kako bi ga uskladila s novim okvirom za kibersigurnost na razini EU-a. Komisija će raditi i na prijedlogu dodatnih mjera povezanih sa standardima, certifikacijom i označivanjem u području kibersigurnosti kako bi se povezani predmeti učinili kibersigurnijima.

U području internetskih platformi, do kraja 2017. Komisija će pripremiti inicijativu za rješavanje problema nepoštenih ugovornih odredaba i poslovnih praksi utvrđenih u odnosima između platformi i poduzeća, a nedavno je donijela i neke odluke povezane s provedbom propisa o tržišnom natjecanju koje su relevantne u tom pogledu. Komisija je uspostavila nekoliko dijaloga s internetskim platformama unutar jedinstvenog digitalnog tržišta (npr. internetski forum EU, Kodeks ponašanja u pogledu nezakonitog govora mržnje na internetu, Memorandum o razumijevanju o prodaji krivotvorenih proizvoda putem interneta) i planira ih bolje koordinirati. Jedan od zadataka je postići napredak u pogledu postupovnih aspekata i načela za uklanjanje nezakonitih sadržaja (prijava i djelovanje) na temelju transparentnosti i zaštite temeljnih prava.

Predsjednik Juncker primio prijedlog imenovanja kandidata za povjerenika iz Bugarske

Predsjednik Europske Komisije Juncker jutros je primio prijedlog bugarskog premijera Bojka Borisova za imenovanje gđe Marije Gabriel za kandidatkinju koja će zamijeniti bivšu članicu Komisije Kristalinu Georgievu. Tome je prijedlogu za imenovanje prethodio telefonski razgovor u kojem su se predsjednik Juncker i premijer Borisov u petak 5. svibnja složili da treba brzo imenovati kandidata za povjerenika. Sad predsjednik Jean-ClaudeJuncker treba obaviti razgovor s Marijom Gabriel kako bi utvrdio kandidatkinjinu sposobnost za obnašanje dužnosti povjerenice Europske komisije, osobito u svjetlu članka 17. Stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), u kojem stoji: „Članovi Komisije biraju se na temelju njihove opće sposobnosti i europskog opredjeljenja, iz redova osoba čija je neovisnost neupitna.” Na temelju tog razgovora predsjednik Juncker odlučit će i o dodjeli portfelja budućem povjereniku iz Bugarske – u skladu s člankom 17. stavkom 6. Ugovora o Europskoj uniji kojim mu je dodijeljena ovlast organizacije rada Komisije. Prema proceduri, za imenovanje novog povjerenika iz Bugarske nužna je zajednička odluka predsjednika Komisije i Vijeća nakon savjetovanja s Europskim parlamentom (Članak 246., podstavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije). Pritom uz to međuinstitucijskimOkvirnim sporazumom o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije od predsjednika Komisije zahtijeva se da „ozbiljno razmotri” ishod savjetovanja s Europskim parlamentom, koji će odraziti razmjenu gledišta s kandidatom – prije nego što da pristanak na odluku Vijeća o imenovanju novog povjerenika (stavak 6. Okvirnog sporazuma). Nakon što se bivša potpredsjednica Kristalina Georgieva odlučila povući iz Europske komisije, povjerenik Günther H. Oettinger postao je 1. siječnja 2017. povjerenik zadužen za proračun i ljudske resurse, a predsjednik Juncker privremeno je dodijelio portfelj digitalnoga gospodarstva i društvapotpredsjedniku Andrusu Ansipu. 

Predsjednik Juncker u Bonnu i Bruxellesu govorio o budućnosti Europe 

Povodom Dana Europe (9. svibnja) predsjednik Komisije Juncker održao je početkom tjedna dva duža govora o sadašnjim izazovima i budućnosti Europske unije. U ponedjeljak je u Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik u Bonnu održao govor pod naslovom „Kraj Europe – Početak Europe? EU između krize i raspada”, u kojem je rekao: „Europa je sve manja. Najmanja je među kontinentima. Oni koji ne znaju kako promijeniti te brojke, znat će da ovo nije doba za  nacionalne podjele – naprotiv, nužno je da budemo jedinstveni.” Taj govor možete poslušati ovdje na njemačkome. Jučer je u Bruxellesu zajedno s drugim europskim uglednicima predsjednik Juncker sudjelovao i u dijalogu s građanima na temu „Dan Europe 2017. – Kojim putem naprijed u bolju europsku budućnost?”. Taj je video dostupan ovdje na EbS-u.