Izložba Borisa Bućana u Gliptoteci HAZU

Boris Bućan 3

Na izložbi biti će predstavljene slike velikih formata novog ciklusa, gdje umjetnik nastavlja s kronikom svoje svakidašnjice slikajući njene motive i samu stvarnost koju preobražava slikarskom maštom

Boris Bućan 3

Izložba Boris Bućan: „Što sam vidio jednog popodneva“
termin: 22. travnja – 10. svibnja 2017.
Izbor i likovni postav: akademkinja Vera Horvat Pintarić

foto galerijaNa izložbi biti će predstavljene slike velikih formata novog ciklusa, gdje umjetnik nastavlja s kronikom svoje svakidašnjice slikajući njene motive i samu stvarnost koju preobražava slikarskom maštom. Radovi su nastavak prethodnih ciklusa akrila na platnu velikih formata, koje kontinuirano izlaže u Gliptoteci HAZU od 2011. godine.

Izložba je postavljena u Galeriji II i III.

Boris Bućan 8