Skip to content

Natječaj za prijem novih članova u HDLU

1779593HDLU je objavio natječaj za prijem novih članova.
Natječaj je otvoren do 5. 5. 2017.

UVJETI ZA UČLANJENJE

Temeljem Članka 12., Statuta HDLU, redovitim članom HDLU-a može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete:

da je hrvatski državljanin ili strani državljanin s prebivalištem ili privremenim boravištem u Republici Hrvatskoj,
da ima odgovarajuću strukovnu spremu (završenu likovnu akademiju ili završeni sedmi stupanj pedagoške akademije – likovni smjer ili odgovarajuće strukovno obrazovanje u inozemstvu),
da trajno djeluje na području likovnoga i multimedijskog stvaralaštva.
Iznimno, redovitim članom HDLU‐a može postati i osoba koja nema odgovarajuće obrazovanje, ali koja ispunjava kriterije iz pravilnika o primanju u članstvo i to dokaže potrebnom dokumentacijom za razdoblje od najmanje pet (5) kontinuiranih godina, a čije likovno i/ili multimedijsko umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje znači prinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU

Temeljem Članka 13., Statuta HDLU za primanje u članstvo HDLU-a kandidat je dužan podnijeti:

ispunjenu i potpisanu pristupnicu (životopis i podatci o umjetničkom djelovanju)
dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili potvrda o prebivalištu ili boravištu u Republici Hrvatskoj)
dokumentaciju o obrazovanju (preslika diplome)
dokumentaciju o umjetničkom djelovanju: primjere radova (najmanje 10 relevantnih radova – fotografije, reprodukcije) i dokaze o umjetničkom djelovanju: katalozi, knjige, časopisi i sl.
dokaz o plaćenoj kotizaciji za natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 30 dana od isteka roka završetka natječaja na internetskoj stranici www.hdlu.hr.

Cjeloviti tekst natječaja objavljen je na http://www.hdlu.hr/2017/04/natjecaj-za-prijem-novih-clanova-u-hdlu-2/