Likovna izložba Stjepana Dragičevića

Stjepan Dragičević 4

Mjesto: Galerija Muzeja Moslavine Kutina
Vrijeme: 28. 3. 2017. u 18,00 sati
Tema: Likovna izložba Stjepana Dragičevića
Autor predgovora kataloga: Mladen Mitar

Slikar i pedagog

Galerija Muzeja Moslavine, izložbom slika Stjepana Dragičevića, evocira uspomenu na poznatog kutinskog slikara pedagoga. Biti pedagog a u istom trenutku biti slikar vrlo je zahtjevna zadaća koju je Stjepan iskreno svjedočio. Za sve to potrebna je ogromna energija i tankoćutni likovni senzibilitet. Dragičević se predstavlja sa tridesetak djela uglavnom u tehnici ulja, pastela i akvarela. Tematski raspon kreće se od krajolika, portreta do figure. Ljubav slikara prema Lonjskom polju iznjedrila je nekolicinu dobrih krajolika uglavnom u tonskoj izvedbi. Kako nisam dobio naslove djela, naslovio sam ih opisno, prema tematskom sadržaju. U strukturi njegovog likovnog kazivanja dominira tonsko slikarstvo sa sporadičnim kolorističkim intervencijama. U nekim djelima stilski se na momente referira na Picassoa pa i na nadrealiste. Slikari su besmrtni jer njihove strijepnje, strahovi, ljubavi, ideali i još puno toga oživljavaju u nama uvijek iznova. Naš duh je platno na kojem umjetnici svojom imaginacijom slažu svoje boje, tako pigmenti postaju naša čuvstva, a ikonografija nas uvodi u priče i sjećanja. Slikar likovnim pričama gradi sugestiju koja će iznjedriti promatračevo povjerenje. U njegovom slikarstvu česti prikazi životinja nisu tu zbog prikaza već simboličkog konteksta. Od njegove kćeri doznao sam da je slikar za svaku sliku imao priču – značenje.

Stjepan Dragičević 2

Slikar Dragičević ikonografski komentira događaje iz svoga vremena i osobnog iskustva na nadrealistički način ali sa osobnim pečatom tematsko – stilsko – morfološkim obilježjima. Njegova djela, posjeduju značenje koje je tajanstveno, priopćava osjet nestvarnog u iščekivanju događaja. Na njegovim kompozicijama nema registriranja doba dana, a to pojačava napetost. Komplementarni koloristički kontrasti dinamiziraju kompoziciju. Kvazi-realizam, stilizacija i pojednostavljivanje naglašavaju stanje i atmosferu događaja (Tamburaši i žena, Čovjek koji drži pticu u ruci, Žena koja vodi psa). Prostori u kojima se nalaze figure naznačeni su apstraktno. Jedna od čestih tema je Čovjek sa tamburom realiziran na kvazi-realističan način. Poseban senzibilitet za akvarel pokazuje vrlo uspješno u portretu mladića iz ranih godina. Zapaženo mjesto pripada portretu njegove gospođe realiziran jednostavnim lepršavim i širokim potezima kista. Njegova slikarska radoznalost definirala ga je kao slikara sa divergentnim interesima, a što je on to i dokazao u dosegu svojih mogućnosti. Umjetnost vrijedi samo onoliko koliko govori iskreno o nama.

Stjepan Dragičević 3

Stjepan Dragičević rođen je 1932. u Ilovi. U Zagrebu 1955. godine Stjepan Dragičević završio je nastavnički smjer Školu primijenjenih umjetnosti – odjel slikarstvo. Diplomirao je 1970. godine kao izvanredni student. Izlagao je na samostalnim i skupnim izložbama. Bio je nastavnik likovnog odgoja koji je uspješno spajao pedagoški rad i bavljenje slikarstvom. Kao likovni pedagog radio je u Labinu, zatim u kutinskim školama, 1964. godine u OŠ 4. maj (današnja Vladimira Vidrića), a od 1975. u OŠ Stjepana Kefelje. Rado je darivao svoje slike u humanitarne svrhe, a izlagao je na više skupnih i samostalnih izložbi. Ova izložba nastala je posthumno od posuđenih djela užih članova obitelji.

Ovako je kćerka Dijana rekla o tatinim slikama: „Svojim slikama stvorio je svijet u kom sam se osjećala tako dobro, sigurno, jer sam uvijek bila njima okružena i tata je bio tu. Slike sjetne, slike vedre, slike ozbiljne, slike umirujuće, slike uznemirujuće, slike života…život sam. /Slike koje su bile mračne i teške bile su dio onih ružnih dana i teških riječi koje su isto tako dio života, ali uredno pospremljene u kutiju koja se ne otvara. Jer nema potrebe/. Posljednje slike bile su gornjogračanska brda i pogledi s njih na drago Lonjsko polje, a moje posljednje riječi upućene njemu hladnog siječanjskog jutra bile su : tata, tvoje zelenoplavo polje te čeka. Drugačije nije moglo ni biti. Beskonačne vode Moslavine, ona sama, neka mu more oprosti, zarobila ga je svojom ljepotom“.

Stjepan Dragičević

Stjepan Dragičević 1