Godine prve zašto su važne, 9. izdanje

GODINE PRVE ZAŠTO SU VAŽNE 9. IZDANJE
Autor: Milivoj Jovančević

2d godine prve 2016Prof.dr. sc. Milivoj Jovančević, primarijus, specijalist pedijatar – radi kao pedijatar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Od 1995. godine koordinira programe psihosocijalne pomoći Hrvatskog psihijatrijskog društva u ratom pogođenim područjima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Uže područje njegova djelovanja je organizacija pedijatrijske primarne zdravstvene zaštite, holistički pristup u medicini te preventivni programi u dojenačkoj i dječjoj psihologiji. Voditelj je Balintovih skupina. Objavio je sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova te istupao na brojnim domaćim i inozemnim stručnim skupovima. Koautor je udžbenika dječje i adolescentne psihijatrije te udžbenika o psihosocijalnim intervencijama u kriznim situacijama. Sudjelovao je kao predavač Salzburg seminara. Predaje na Učiteljskom fakultetu i Filozofskom fakultetu u dodiplomskoj nastavi, te na dva postdiplomska studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Organizirao je veći broj domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova.

Broj stranica: 492
Jezik: Hrvatski
Datum izdanja: 09.11.2016
Godina izdanja: 2016
Uvez: Tvrda
ISBN/EAN: 9789535872412
Mjere proizvoda: 20 x 16 cm
Izdavač: Udžbenik.hr

algoritam-mk.hr