Skip to content

Lia Perjovschi: Timeline and Mind Maps 1997-today

Suvremene umjetničke prakse danas se počesto hvataju u koštac s dokumentarističkim procesima i akumulacijama znanja. Taj proces moguće je pratiti već od sedamdesetih godina naovamo. Tada umjetnici počinju adoptirati ‘arhiv’ kao medij vlastita likovnog izraza

unnamed33Jedna od istaknutijih rumunjskih umjetnica koja se bavi sličnim problematikama od osamdesetih godina do danas je i Lia Perjovschi. Već će kritičar i povjesničar umjetnosti Terry Smith u svojoj seminalnoj knjizi Contemporary Art (Laurence King Publishing, London, 2011.), u kojoj daje pregled svjetske suvremene umjetnosti, istaknuti vidnu poziciju Lie Perjovschi u orbiti suvremenog umjetničkog iskaza i to kroz njezine projekte kao što su Contemporary Art Archive/Center for Art Analysis (CAA) i Knowledge Museum.

Contemporary Art Archice/Center for Art Analysis zapravo je muzej suvremene umjetnosti u ‘fileovima’ i fokusira se na umjetnost i njezinu, kontekstualnost teoriju umjetnosti i praksu, (znanja) kulturalne studije i kritičku teoriju. Riječ je o obimnoj međunarodnoj bazi podataka, svojevrsnoj ‘kapsuli’ znanja. CAA predstavlja okvir odnosno platformu za ideje, dijalog, komunikaciju koji se fokusiraju na kurentne debate kako u polju umjetničkog djelovanja tako i u novim kulturalnim teorijama. Diskurzivna je baza za propitivanje društvene i političke relevantnosti umjetnosti, njezine autonomije i njezinih promjena. Ovaj je projekt pod različitim imenima i na različitim mjestima aktivan još od 1985. godine. To i jest jedna od glavnih osobina ‘arhiva’ ovog tipa – neprestana migracija i nestalnost mjesta. Tako se CAA najprije odvijao u domu Lie i Dana Perjovschi u gradu Oradei, potom kao eksperimentalni atelijer pri Umjetničkoj akademiji u Bukureštu, u umjetničkom atelijeru Lie i Dana Perjovschi u Bukureštu, ali i u različitim drugim rumunjskim i svjetskim institucijama, muzejima, galerijama, neprofitnim organizacijama imass-medijima. CAA se trenutno na vrlo eksperimentalan način bavi propitivanjem smisla, istraživanjem skrivenih i izgubljenih ideja, analizom relevantnih djela i promocijom ekscesnih autora; u fokusu mu je i očuvanje nemirnih kritičkih stavova u kontekstu prevladavajuće kulture konzumerizma i intelektualne stagnacije.

S druge strane, Knowledge Museum je projekt u kojem Lia Perjovschi reciklira sve svoje ostale projekte. Pokrenut je 1999. godine i aktivan je do danas. Unutar ovog projekta Lia se postavlja kao svojevrsni ‘arhitekt’ te na stolu, zidu ili u prostoru galerije predstavlja modele znanja koristeći različite knjige, članke, Internet ali i objekte koje je sakupila iz različitih muzejskih dućana po svijetu. Pritom koristi i dijagrame iz vlastitih interdisciplinarnih istraživanja. Primarna joj je edukacijska svrha. Knowledge Museum obuhvaća sedam odjela: Zemlju, Tijelo, Umjetnost, Kulturu, Znanje, Znanost i Univerzum. Kako potvrđuje Lia Perjovschi nije riječ o ultimativnom Muzeju (The Museum), ali projekt može poslužiti kao njegova temeljna startna pozicija. Može se shvatiti kao umjetničin odgovor na pitanje: Što možemo učiniti (kako bismo poboljšali promjenu)? Prema njezinu tumačenju znanje je opstanak i transformacija ‘objekta’ u ‘subjekt’ povijesti.

See also  Izložba "Dijaspori s ljubavlju"

Dalibor Prančević

Lia Perjovschi je rođena 1961. godine u Sibiu, Rumunjska. Studirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Bukureštu od 1987 do 1993. Lia je prepoznata kao jedna od vodećih performans umjetnika u Rumunjskoj. Od 1990 se postupno sve više fokusira na konceptualne projekte poput Timelines, Mind Maps (Diagrams) (od 1999) i Knowledge Museum ( temeljen na interdisciplinarnom istraživačkom projektu od 1999 ), slijede povijesni, intelektualni projekti i ideje, te kolekcije poput Globe Collection (od 1990) komentirajući medije i konzumerizam. Lia je osnivač i koordinator CAA /CAA (Contemporary Art Archive and Center for Art Analysis), projekt koji je još u procesu (pod različitim nazivima od 1985.).

Izložbe (izbor):
2011. MACBA Barcelona, Kunstler Hause Wien,
2010. Van Abbe Museum Einhoven, Cabaret Voltaire Zurich, Jamaica Center NY
2009. MUMOK Wien, IWAB Incheon S Korea, Modern Art Oxford, Bild Museet Umea
2008. Wilkinson Gallery London, Sydney Biennale, Jumex Foundation Mexico City
2007. Nasher Museum at Duke University NC US, Christine Konig Gallery, Walker Art Center MN, Tate Modern London, Kunstmuseum Liechtenstein, Centre Pompidou Paris
2006, Yujiro Gallery London, MuHKA Antwerpen, Royal College of Art London
2005 Generali Foundation Wien, Wurtenbergishe Kunstverein, Stuttgart, Museum of Modern Art Ljubljana.

Lia Perjovschi
Born 11. 04. 1961 in Sibiu Romania, Study – Art Academy Bucharest 1987-1993, Currently lives in Bucharest and Sibiu. Founder and coordinator of CAA /CAA (Contemporary Art Archive and Center for Art Analysis) an organic still in process project (under different names since 1985) and KM (Knowledge Museum based on an interdisciplinary research project from 1999 today) Her activity can be summarized as a journey from her body to the body of knowledge and was show in more then 500 exhibitions, lectures, workshops around the world.

CAA/CAA kit CAA/CAA (Contemporary Art Archive/Center for Art Analysis ) is A contemporary art museum in files focusing on art and its context, art theory and practice, cultural studies and critical theory. Comprehensive (international) database “a voice-activated” capsule of knowledge. A frame and platform for ideas, dialogue, communication, empowerment focusing on issues that reflect the current debate in the art field and new cultural theories — about the social and political relevance of art, its autonomy and its changes. Under different names, the CAA has been active since 1985 in Lia and Dan Perjovschi’s home in Oradea, in the frame of the experimental studio at Art Academy Bucharest, in Lia and Dan Perjovschi’s artist studio in Bucharest, in national and international museums, galleries, non-profit or artist-run spaces and in the mass media. CAA has been initiated and is maintained by Lia Perjovschi with the help of Dan Perjovschi and supported by various people, institutions and NGOs from all over the world. CAA is currently working with an investigative method, searching for sense, hidden and lost ideas, relevant works and authors – normalcy as exception – and preserving a dizzydent (from dizzy) critical attitude in a context of consumerism and intellectual stagnation my last project (1999 today) in which I recycle my other projects

See also  Japanski umjetnik Seiji Kimoto: Moć i nemoć

Knowledge Museum is a project in which I recycle all my other projects, I present “like an architect” the model – on a table, on the walls, or in a space, using diagrams from my interdisciplinary research – from books, reviews, the Internet and objects both mainly in museums stores around the globe from 1999-till today (used for educational purposes). The museum comprises 7 (seven) departments: Earth, Body, Art, Culture, Knowledge, Science, and Universe. It is not ‘The Museum “- it is a basic starting point. Is my solution for the question What we can do (to improve or change)? Knowledge is Surviving (helping you doing the best you can out of what you have) Knowledge is transforming the “object” in the “subject” of the history.

Izložba traje do 23. travnja 2017.
Radno vrijeme galerije:
Pon – pet: 9 – 12 i 17 – 20
Subota: 9 -12