Specifičnosti društvenog i kulturnog života Hrvatske u 19. stoljeću

Katalog HPM 2

Katalog HPM 2

Promocija kataloga Hrvatskog povijesnog muzeja pod nazivom Statističko-topografski upitnici za područje Banske Hrvatske i Vojne krajine iz 1850. i 1858. godine, održat će se u srijedu 15. ožujka 2017., u 12 sati, u prostorijama Muzejskog dokumentacijskog centra u Zagrebu

O katalogu će, uz autoricu Elu Jurdanu, muzejsku savjetnicu u Hrvatskom povijesnom muzeju, govoriti dr. sc. Iskra Iveljić, profesorica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zdenka Šinkić, muzejska informatičarka u Hrvatskom povijesnom muzeju.

Ovo specijalizirano izdanje donosi jedinstvenu i metodičku analizu statističko-topografskih upitnika, tzv. Kukuljevićevih upitnika čije je tiskanje naručilo Bansko vijeće 1850. i 1858. godine, s namjerom da dobije detaljnije podatke o kulturnoj i prirodnoj baštini, gospodarstvu i obrazovanju stanovništva u vrijeme prvih modernizacijskih procesa 50-ih godina 19. stoljeća u tadašnjoj Banskoj Hrvatskoj i Vojnoj krajini.

Katalog HPM 3

Katalog prati DVD s digitalnim preslikama svih obrazaca koji se danas čuvaju u Hrvatskom povijesnom muzeju i Arheološkom muzeju u Zagrebu, a vrijednost ovog izdanja je u tome što sadrži prve zapise o institucionalnoj brizi za spomeničku baštinu, donosi analizu o rasprostranjenosti narječja i postignutom stupnju standardizacije hrvatskog jezika sredinom 19. stoljeća kao i opise narodnih nošnji i tradicijske odjeće iz tog vremena.

Materijali predstavljeni u ovom vrijednom izdanju i pripadajućem DVD-u bit će zanimljivi širokom krugu stručnjaka i istraživača – povjesničarima, jezikoslovcima, terenskim istraživačima i etnolozima, koji će u njemu naići na mnoge manje poznate činjenice iz svakodnevnog života Banovine Hrvatske i Vojne krajine kao i saznati više o njenim zanemarenim povijesno-društvenim aspektima.

Katalog HPM 52