Skip to content

Darko Brajković Njapo: URED ZA NEBIROKRACIJU

MMC galerija Umag
Pučko otvoreno učilište Ante Babić Umag, Gradska galerija Umag
Darko Brajković Njapo: URED ZA NEBIROKRACIJU
samostalna izložba i aktivističko-edukativni performance/akcija
od 9. ožujka, u 19.00 sati

Brajkovic Darko NEBIROKRACIJA 01

Brajkovic Darko NEBIROKRACIJA 02Projekt će predstaviti Eugen Borkovsky

Poziv na aktivnu suradnju u projektu:
– Darko Brajković Njapo boravit će i raditi u prostoru galerije svaki dan od 13. do 18. 3. 2017., od 17.00 do 20.00 sati. Postav izložbe dopunjavat će novim radovima vezanim uz temu projekta.
– Posjetitelji, slučajni ili ciljani, moći će pratiti njegov rad te, uz vodstvo umjetnika, naučiti oblikovati pečate te kreirati svoje radove. U tu će se svrhu u prostoru galerije postaviti radni stolovi i stolice. Na raspolaganju će biti i materijal za rad.
– Očekuju se posjeti, rad s umjetnikom te druženje u prostoru GG Umag.
– Performativnim aktivnostima, u dogovoru s posjetiteljima/suradnicima, realizirat će se nekoliko diskretno-subverzivnih akcija likovno-edukativnog karaktera na teritoriju grada Umaga.
– Pozivamo vas na dolazak i aktivno sudjelovanje u projektu!

URED ZA NEBIROKRACIJU, Umag, 2017.

Darko Brajković Đepeto Njapo djeluje kao kreativac dugi niz godina. Njegovo nomadsko agitiranje, najprije samozatajno i nezamijećeno, a zatim primijećeno kao nekonvencionalno ponašanje, danas prepoznajemo kao provjereno, iskreno umjetničko propitivanje svega čime je okružen. Njapo neumorno proizvodi artističke predmete i autorskim akcijama nudi poremećaje u ustajaloj vodi konvencija. Ponekad realizira intervencije / provokacije na terenu, ponekad unutar projekata na koje je pozvan. Aktivan je objavljivanjem na društvenoj mreži Facebook, ali i zastupljen u respektabilnim zbirkama (MSU Zagreb, LG Grožnjan i sl.). Niz njegovih aktivnosti govori o stavu neovisnog mišljenja i nekonvencionalnog pogleda na svijet. Prateći autora shvaćamo da ovo činjenje ima ideju upozorenja, a da je uvijek proživljeno i polazi od osobnog stava. Iz raznolike i bogate kreativne produkcije Darka Brajković Njape ovaj puta izdvajamo „avanturu s mini grafikama“.

Grafički postupci, proizvodnja matrica / pečata i njihovo otiskivanje, okosnica su ovog projekta. Grafika je likovna tehnika kojom djelo ne nastaje izravno na reprezentacijskoj plohi. Pojednostavljeno, crtež/slika se urezuje u ploču i premazuje bojom koja ostaje samo u urezima. Ploča se pritisne na papir pa govorimo o dubokom tisku (bakrorez, bakropis, akvatinta, suha igla). Ako se matrica radi na način da se izdubljuju dijelovi crteža, a plošni dijelovi premazuju bojom, tada govorimo o visokom tisku (drvorez, linorez i sl.). Tu je i plošni tisak gdje se sloj boje / linije direktno otiskuje s ravne površine na podlogu (litografija, monotipija). U tehnike otiskivanja možemo svrstati glinene pečate ili cilindrične valjke iz Mezopotamije od prije pet tisuća godina, egipatske i kretsko-minojske otiske, grčke ili rimske pečatnjake. Ne smiju se izostaviti kineske i azijske vještine drvoreza matrica te tisak slova od Gutenberga naovamo. U grafiku možemo ubrojiti i dekoriranje interijera rolanjem izrezbarenim valjkom naših djedova i baka. Proučavanje pečata nazivamo sfragistika. Ova pomoćna povijesna znanost važna je u tumačenju diplomacije, numizmatike i genealogije. Pečat može biti okultni simbol ugraviran ili otisnut na talisman. Funkcija pečatiranja danas se svela na ovjeravanje vjerodostojnosti dokumenata.

Brajkovic Darko NEBIROKRACIJA 05Brajkovic Darko NEBIROKRACIJA 06Darko poznaje ove činjenice, ali se ne pridržava konvencionalnih umjetničkih kanona niti sfragističkih dogmi. Umjetnik grafičke listove realizira bez mašinerije, preša, metalnih ili kamenih ploča, kiselina i skupocjenih boja. On koristi gipsanu podlogu na koju urezuje oblike. U njih utiskuje, ulijeva silikonsku masu. Nakon stvrdnjavanja, dobivenu gumastu matricu, obojanu tintom za pečate, otiskuje na podlogu. Tako su u galerijskom prostoru podastrte kompozicije na formatu listovnog papira sačinjene od višekratno otisnutih malih pečata. Brajković nikada nije sasvim dosljedan. Razrađujući ideju čini povremene izlete k rezultatima koji više ne moraju odgovarati premisi kojom je započelo istraživanje. Sastavnice radova su uvijek znakovite. Izmjenjuju se slikovni i tekstualni oblici. Misao ili poruka je uvijek izgovorena i sadrži pouke, samokritike, komentare stanja. Ciklus možemo ocjenjivati prema elementima pojedinih pečata ili prema rezultatima procesa multipliciranja i nagomilavanja na format.

Izloženi radovi, grafički listovi, su unikati iako su sačinjeni iz otisaka od kojih se neki ponavljaju. Pojedini pečati, primijenjeni u oblikovanju kompozicija na papiru, funkcioniraju kao znakovi. Otisnuti u osmišljenim kombinacijama od šturog znaka prelaze u poruku. U konačnici postaje očito da Brajković izgovara niz doživljenih impresija koje u obliku komentara podastire promatraču. Intenzitetom tijeka igre oblicima / porukama, umjetnik u kompozicije uvodi otisak svog prsta. No, i to mu se čini preapstraktnim, premalo osobnim, pa kreće u oblikovanje svog portreta u gabaritima pečata. Ovim slijedom otkriva proces materijalizacije ideje, a uz to iskazuje želju za provjerom osobne poruke koju odašilje.

Izloženo možemo podijeliti u grupe koje se međusobno neposlušno pretapaju i nadopunjuju. Svi radovi, i pečati pojedinačno i kompozicije nakupina otisaka, problematiziraju birokraciju koja nas pritišće svojim nakaradnim uvjetima, nametnutom neophodnošću i besmislicama. Skupina pečata progovara, propituje pojam umjetničkog i poziciju autora unutar nerazmrsivog klupka potrebe za stvaranjem i licemjernih krugova tzv. službene umjetnosti. Sljedeću, uvjetnu grupu, sačinjavali bi radovi koji promoviraju aktivističku, liberalnu, skoro anarhistički odjenutu autorovu viziju svijeta. Umjetnik je aktualan jer radovi sarkastično progovaraju o birokratskim situacijama koje se danimice množe. Svjedočimo: tu su razni briselski napuci koji, pod krinkom demokracije, a više ne diskretno, ugađaju krupnom kapitalu, nagomilavanju profita. Na primjer, napuci o veličini i zakrivljenosti krastavaca. Brajković je univerzalan jer problematizira pravila i urede koji otkad postoje usporavaju i kompliciraju obične živote. Dosjetkama, koje se često cinično obraćaju promatraču, nerijetko koristeći provokaciju, umjetnik nas pokušava upozoriti, izazvati na razmišljanje.

Brajkovic Darko NEBIROKRACIJA 12Brajkovic Darko NEBIROKRACIJA 16Asortiman sredstava i materijala s kojima radi, umjetnik transcendira u proces koji naziva Ured za nebirokraciju. Umjetnikova faza pečata bila je prekidana, nastavljana, ostavljena promjenom interesa, da bi večeras, ovdje, bila ponovno pokrenuta. On želi podijeliti proces izvedbe. Za konverzaciju izabire galerijski prostor. Intenzitet potrebe za komunikacijom odvodi ga u situaciju da ateljerski prostor zamijeni aktivnošću u galeriji. Tu podastire i matrice i pečate i otiske i cijeli proces nudeći sve na uporabu. Odlučuje pred nama producirati pečate i kreirati likovne kompozicije kao nastavak izložene serije. I više od toga, želi nas podučiti vještini oblikovanja jednostavnih znakova ali i, u nastavku procesa, navesti na akciju koja iskazuje nepovjerenje ustaljenom sustavu vrijednosti. Pored demistifikacije manualnog činjenja, umjetnik postaje aktivist dostupan za izravnu komunikaciju. On se donekle može podati zahtjevima publike, ali može i utjecati na promatrače. U galeriji će se dogoditi pretpostavljene, ali i nepredvidljive situacije. Predmnijevamo intenzivnu komunikaciju, tematske razgovore, obrazlaganja, ali i produkciju novih oblika. Siguran sam, njegova će osviještenost i maštovitost, u kombinaciji s komentarima i aktivnostima promatrača, iznjedriti zanimljive rezultate.

Eugen Borkovsky

Darko Brajković Đepeto Njapo rođen je 1986. u Puli. Prve kontakte s likovnim oblikovanjem ostvaruje u kamenoklesarskoj radnji djeda Petra Jurića u Pazinu. Živio je u Pazinu, Novigradu, Marušićima, Grožnjanu i Umagu. Tijekom ranih godina života pokazuje interes za vizualnim iskazom. Ostvario je mladalačke cikluse: Zečevi – mjesečari; Morski psi. Pohađao je klesarsku radionicu Siparis u ateljeu Janeza i Aleša Pirnata u Katoru, u Umagu. Sudjelovao je u radu umaške galerije „Um-art“ (voditelj Alessandro Bumbak). Godine 2002. sudjelovao je u multimedijskom projektu Suvremenost 2002. (produkcija mladih Istre) te u Likovnoj koloniji Grožnjan. Kreativno se družio s multimedijskim umjetnikom Andrejem Zbašnikom i Davidom Belasom te udrugom CGI (civilna građanska inicijativa). Izlagao je na mnogobrojnim selektiranim kolektivnim i samostalnim izložbama od kojih se izdvaja samostalan nastup u MSU u Zagrebu. Prihvaćen je kao aktivan član Grožnjanskog likovnog kruga te Alternativne scene Grožnjan. Nagrađen je prvom nagradom na „16. međunarodnoj izložbi minijatura“ u Zaprešiću, 2013. Živi i radi između Grožnjana i Umaga u Istri.

Brajkovic Darko NEBIROKRACIJA 17

 

Brajkovic Darko NEBIROKRACIJA 18