Otvorena izložba Antun Motika 1902.-1992. u Gradskoj galeriji Labin

motika labin 2017 4

motika labin 2017 4

U petak, 3. ožujka, u 19 sati, u Gradskoj galeriji Labin otvorena je izložba „ANTUN MOTIKA 1902. – 1992., Izbor iz stalnog postava Zbirke Antun Motika Pula“

Nakon uvodnih riječi voditeljice Gradske galerije Labin, Tee Bičić, pred mnogobrojnom publikom o izložbi je govorio Eros Čakić, savjetnik za likovnu i galerijsku djelatnost Grada Pule i voditelj Zbirke umjetnina Grada Pule koja obuhvaća i Zbirku Antun Motika. Gospodin Čakić predstavio je lik i djelo Antuna Motike, te istaknuo relevantnost autorova djelovanja i utjecaj Motikinoga stvaralaštva na budućnost istarske umjetnosti. Nakon Erosa Čakića, također u ime Grada Pule, publici se obratila savjetnica za kulturu, Sanja Krelja koja je naglasila kako je izložba u Gradskoj galeriji Labin prva izložba Zbirke Antun Motika koja je s ovako opsežnim brojem radova realizirana izvan Pule.

Na samome kraju prisutnima se obratio gradonačelnik Grada Labina, Tulio Demetlika, koji je izložbu proglasio otvorenom, te uz zahvale Gradu Puli na ovoj uspješnoj suradnji istaknuo i kako u tjednu obilježavanja 96. Godišnjice Labinske Republike, upravo jednim ovakvim događajem dostojanstveno obilježavamo taj dan.

motika labin 2017 1O izložbi

U Gradskoj galeriji Labin ovom izložbom predstavljen je cjeloživotni presjek kroz dio stvaralačkog opusa jednog od najznačajnijih istarskih autora 20. stoljeća, Antuna Motike. Djela koja se mogu razgledati na labinskoj izložbi dio su Zbirke Antun Motika u Puli, koja broji preko 2000 predmeta iz različitih faza autorova stvaranja. Izloženo je oko 70 djela, među kojima i neke od ilustracija koje su nastale između 1917. i 1919., u vrijeme dok je Motika bio učenik pazinske gimnazije, slikarski radovi nastali za vrijeme autorovih studijskih boravaka u Parizu, tijekom 30-ih godina, te skulpture, crteži i fotokolaži nastalih od 50-ih, pa do kraja 70-ih godina 20. stoljeća. Uz izložena djela, posjetitelji imaju priliku pogledati i eksperimentalne i doklumentarne filmove o autoru.

O Zbirci Antun Motika Pula

Prema želji Antuna Motike da dio svoga raskošnog opusa ustupi rodnom gradu, uz pomoć obitelji dr. Dušana Motike, nećaka slavnog slikara te povjesničara umjetnosti, glazbenog i likovnog kritičara pok. gospodina Darka Glavana, donacija Gradu Puli realizirana je 2006. godine.

Zbirka Antun Motika sastavni je dio Zbirke umjetnina Grada Pule, a sastoji se od djela dokumentarne vrijednosti iz Motikinog pred akademskog razdoblja, potom akvarela, gvaševa, tempera i ulja nastalih od 1929. do 1940. i kasnije, crteža većeg formata od kojih najveći dio otpada na skice i predloške za realizacije skulptura u staklu i keramici. Donaciju čine još i četiri skulpture, medalje u bronci, aluminijske folije i pedeset slikarskih eksperimenata. Poseban segment zbirke čini dvadeset albuma s crtežima, fotokolažima, fotoeksperimentima i dvije ilustrirane priče nastale u pazinskoj gimnaziji.

Antun Motika djetinjstvo je proveo u Puli, škole pohađa u Puli, Žminju, Pazinu i na Sušaku gdje maturira 1921. U adolescentskom razdoblju ima potporu slovenskog umjetnika i muzikologa Saše Šantela, profesora u Pazinu i na Sušaku, koji potiče Motikinu likovnu darovitost i sklonost propitivanju raznih umjetničkih disciplina. Studirao je kiparstvo na zagrebačkoj Kraljevskoj akademiji za umjetnost i obrt (R. Valdec), kasnije prelazi na slikarstvo (M. Vanka, V. Becić, Lj. Babić) i 1926. diplomira. Dva poslijediplomska semestra pohađa u klasi Lj. Babića (1926. – 1927.). Od 1929. do 1931. crta karikature za zagrebački satirički list „Koprive“ (jednom se potpisuje Lopata). Od 1929. do 1940. živi i radi u Mostaru kao profesor crtanja. Stipendijski boravi u Parizu 1930. i 1935. Prve samostalne izložbe priređuje u Zagrebu 1933. i 1935. uz naklonost likovne kritike. 1940. premješten je u Zagreb, gdje do umirovljenja 1961. radi na Školi primijenjene umjetnosti.

Samostalno izlaže u salonu Urlich 1940., a 1942. skupno na Venecijanskom bijenalu. 1952. u Zagrebu izlaže ciklus crteža pod nazivom „Arhajski nadrealizam“. Izložba postaje povod jednoj od ključnih teorijskih i ideoloških rasprava u hrvatskoj likovnoj kritici. Iste godine drugi put izlaže na Venecijanskom bijenalu. U svojim brojnim „skicama za keramiku“ i „gvaš-kolažima“ Motika iskazuje oblik autonomne umjetničke prakse kojom stvara preduvjete za novu oblikovnu sintaksu, koja će 1950-tih i 1960-tih doći podjednako do izražaja u njegovim crtežima, projektima i eksperimentima, slikama i skulpturama.

motika labin 2017 2

Početkom 1960-ih radi na staklenim skulpturama, u kojima ujedinjuje vještinu modeliranja volumena i opsesiju „čistog“ svjetla, njegova loma i lumino-kinetičkih učinaka. Njegove izvedbe u staklu, počevši od stvaralačke intuicije (na tisuće skica) do srastanja s tradicijom muranskog puhanog stakla, predstavljaju umjetničke predmete izvanredne konstruktivne logike i izražajnosti. Od 1982. Motika se izražajnije povlači u osobni svijet, gdje rjeđe slika, sve više eksperimentira, crta, radi na imaginarnim projektima, a izlagačke aktivnosti smanjuje. Između brojnih crteža izdvajaju se slikarske intervencije na propagandnim materijalima „Plive“, kao i groteskne stilizacije crteža, koje prenosi u serije brončanih medalja i plaketa.

Antun Motika dobitnik je više strukovnih i državnih nagrada, a od 1975. postaje dopisnim članom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU). U Istri je samostalno i skupno izlagao u više navrata, a godine 1983., na 80. rođendan, u Puli je održan simpozij uz izložbu crteža i skica. Osim opsežne bibliografije i publikacija izložbi, o Antunu Motiki snimljena su tri dokumentarna filma (autor Borislav Benažić). 2002. u Klovićevim dvorima priređena je retrospektiva i katalog autora i kustosa Darka Glavana.

Izložba „ANTUN MOTIKA 1902. – 1992., Izbor iz Zbirke Antun Motika Pula“ realizirana je uz potporu i suradnju Pučkog otvorenog učilišta Labin, Zbirke umjetnina Grada Pule, Grada Labina, Grada Pule i Istarske županije, a može se razgledati do 1. travnja 2017.

motika labin 2017 3