Skip to content

Vitamin B smanjuje simptome shizofrenije

girl looking away

Pregled svjetskih studija otkrio je da dodatak na tretmane u vidu visokih doza B vitamina, uključujući B6, B8 I B12 – značajno može smanjiti simptome shizofrenije, više nego standardni tretmani liječenja sami

Istraživanje – o učincima dodataka vitamina i minerala na simptome shizofrenije – financirao je The Medical Research Council i University of Manchester, a objavljeno je u Psychological Medicine, jednom od vodećih časopisa o psihologiji.

Vodeći autor Joseph Firth, koji radi na University’s Division of Psychology and Mental Health, rekao je: ‘Pregledom svih podataka kliničkih ispitivanja o vitaminu i mineralnim dodacima za shizofreniju do danas, možemo vidjeti da vitamini iz obitelji B učinkovito poboljšavaju ishode za neke pacijente’ (Vidi: Razine vitamina B12 kod ljudi s autizmom i shizofrenijom su prerano niske).

‘Ovo može biti važan napredak, obzirom da su novi tretmani za ovo stanje očajnički potrebni’.

Shizofrenija pogađa oko 1 % svjetske populacije i i među bolestima je koje najviše onemogućavaju čovjeka te je, dugoročno, veoma skupo stanje u svijetu.

Trenutno, tretmani se temelje oko pružanja antipsihotičnih lijekova.

Iako pacijenti tipično doživljavaju remisiju simptoma poput halucinacija i deluzija unutar prvih nekoliko mjeseci liječenja antipsihoticima, dugoročni ishodi su veoma loši, naime 80 % pacijenata je u recidivu unutar pet godina.

Istraživači su pregledavali sva nasumična klinička ispitivanja koja izvještavaju o učincima vitaminskih ili mineralnih dodataka prehrani na psihijatrijske simptome ljudi sa shizofrenijom.

U onome što je prva meta analiza provela na tu temu, identificirano je 18 kliničkih ispitivanja s kombiniranim totalom od 832 pacijenta koji su primali antipsihotike za shizofreniju.

Intervencije B vitaminom – kod kojih su korištene više doze ili kombinacija nekoliko vitamina – bile su dosljedno djelotvorne za smanjivanje psihijatrijskih simptoma, dok su one – gdje je korišteno niže doziranje – bile neučinkovite.

Također, dostupni dokazi također predlažu da dodatak B vitamina može biti najučinkovitiji kada se implementira rano, jer je B vitamin najčešće smanjivao simptome kada se koristio u studijama pacijenata s kraćim trajanjem bolesti.

See also  U Europi počelo kliničko ispitivanje četiri lijeka za koronavirus

Firth dodaje: ‘Visoke doze B vitamina mogu biti korisne za smanjenje rezidualnih simptoma (negativni simptomi) kod ljudi sa shizofrenijom, iako su postojale značajne razlike među otkrićima u studijama koje smo gledali’.

‘Također postoje indikacije da ovi ukupni učinci mogu biti pokretani od većih prednosti među subgrupama pacijenata koje imaju relevantnu genetske ili prehrambeno nutritivne nedostatke’.

Ko-autor Jerome Sarris, profesor integrativnog mentalnog zdravlja na Western Sydney University dodao je: ‘Ovo je dodatak na postojeće dokaze drugih dodataka dobivenih iz hrane, poput određenih amino-kiselina, da su oni djelotvorni za ljude sa shizofrenijom’.

‘Nova otkrića također se uklapaju u naše posljednje istraživanje koje pregledava kako tretman s više nutrijenata može smanjiti depresiju i druge poremećaje’ (Vidi: Mediteranska prehrana povezana s nižim rizikom od ADHD-a, Vitamin D povezan s osobinama autizma)

Istraživački tim tvrdi da je više studija potrebno provesti kako bi se otkrilo kako nutrijenti djeluju na mozak na način da poboljšavaju mentalno zdravlje, te kako bi izmjerili učinke tretmana na temelju nutrijenata na druge ishode poput funkcioniranja mozga i metaboličkog zdravlja. MedicalXpress