Skip to content

Susret u atelijeru – Krešimir Ivić

Razgovarao:  Miroslav Pelikan

Suvremeni hrvatski umjetnik, akademski slikar i profesionalni glazbenik, Krešimir Ivić (rođen je u Zagrebu 1945.g., diplomirao je na zagrebačkoj ALU u klasi prof. Jordana, samostalno izlagao na brojnim izložbama u domovini i inozemstvu) i danas djeluje na dvije fronte, glazbenoj i slikarskoj, naime, uz kontinuirano nastupanje sa svojim Jazz triom , ne prekida rad na najnovijem ciklusu akrila na većim formatima

Gospodine Iviću, Vi ste akademski slikar, profesionalni glazbenik. Što ste prvo?
Ne znam što je prvo, glazba ili slikarstvo, ali tu su.

Bavite se jazzom, imate trio, nastupate.
Istina, bavim se jazzom, no sve je počelo s rokom, davno, tamo u šezdesetim godinama, sastavi Kristali, O Hara s Josipom Lisac, dakle,slijedi profesionalno bavljenje glazbom a zatim slikarstvo, ALU, slikanje, izlaganje dugi niz godina da bi se nakon svega toga opet počeo baviti glazbom, svirati, usavršavati se na kontrabasu kod prof. Novosela, dakle, svirao sam i sviram i klasiku ali sada mi je u prvom planu jazz, jazz standardi koje poznajemo.

Krešimir Ivić 2

Napomenuli ste da ste pristupili radu na novome ciklusu u maniri sviranja jazza. Novi je ciklus eksplozivnog kolorita, akrili na većim formatima papira. Dakle, slikate kao što svirate jazz. Motivi su Vaši prepoznatljivi, more, obale. Novi ciklus ostavlja dojam oslobođenosti, kao da ste razgrnuli koprenu iznad svojih slika. Vaš je potez je nesputan.
Ključan je slobodni pristup.

U starijim ciklusima akademski pristup je očit, a ovdje pred nama, kolor eruptira.
Da, na neki način. Ja sam ekspresionist. U svemu, u slikarstvu, u glazbi, bitan je samo izraz i način na koji ćete se izraziti.

Kako se prepliću glazba i slikanje.
Mogao bih reći ovako, sviram na platnu a slikam na kontrabasu.

Krešimir Ivić 3

Okruženi smo u Vašem atelijeru brojnim slikama s motivima, koji su sada, posve drugačije obrađeni, a potječu od prije, naime, često ste koristili kontinentalne motive uz teme obale i mora.
Novi je ciklus započeo kada sam se iznova počeo baviti glazbom. Na slikama je mnogo više ne samo boje, već i svjetla, slike su prepune optimizma, vrlo su žive, gotovo se bilo života može osjetiti na tim akrilima.

Glazba Vam je omogućila drugačije viđenje motiva koje ste odavno koristili?

Upravo tako, jednostavno sam počeo na sasvim drugi način vidjeti teme koje sam i prije obrađivao.

Vaši motivi su stvarni ili imaginarni?
Neki su motivi stvarni a drugi nisu, sve ovisi doživljaju prostora.

Krešimir Ivić 5

Svojedobno ste pomalo naginjali apstrakciji?
To i nije bila prava apstrakcija, možda ponešto doticanja, ja sam je preoblikovao u novome ciklusu u boju. Boja je glavni element u novome ciklusu.

Kada ćemo vidjeti izbor iz novoga ciklusa na izložbi?
Radim i na tome, više je stotina akrila. Nadam se uskoro izložbi. Volio bih imati izložbu koja će povezati slike i glazbu.

Što sada radite, osim glazbe?
Stalno se vrše probe ili sviramo, nastavljam raditi ove motive.

Krešimir Ivić 4