Picture1

U skladu sa Statutom HRVATSKOG UDRUŽENJA INTERDISCIPLINARNIH UMJETNIKA – HUIU, Čl. 19., te na osnovu Pravilnika za primanje novih članova, HUIU poziva zainteresirane kandidate za prijavu na Natječaj

PRAVILNIK ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U HUIU

– Članom HUIU-a može postati svaki državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti, uz posebne stručno-tehničke i opće uvjete koje propisuje svako područje djelovanja HUIU-a.
– Kandidati su dužni za prijam u članstvo HUIU-a podnijeti ispunjenu Prijavnicu s dokumentacijom o javnom umjetničkom djelovanju, te dostaviti radove i ostale priloge koje propisuju pojedina područja djelovanja HUIU-a.
– Sve kandidatkinje i kandidati moraju dostaviti i potvrdu o uplati kotizacije za troškove organiziranja Natječaja u iznosu od 50 kn.
– Kotizacija se uplaćuje na žiro račun HUIU-a: IBAN: HR8623600001102457560 i ne vraća se.
– Podatci o obrazovanju moraju biti potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom (preslikom diploma ili svjedodžbi). Kandidati će se  cjenjivati isključivo na temelju dostavljenih radova i dokumentacije.
– Umjetnički savjet HUIU-a razmatra i ocjenjuje radove kandidata i svoje odluke upućuje Upravnom odboru i Skupštini.
– Umjetnički savjet HUIU-a donosi odluku o prijemu ili odbijanju kandidata u članstvo HUIU-a, što potvrđuje Upravni odbor HUIU-a. Umjetnički savjet HUIU-a o svojoj odluci o primanju novih članova dužan je izvijestiti Skupštinu HUIU-a na prvom njenom zasjedanju.
– Umjetnički savjet HUIU-a pregledat će sve pristigle prijave i procijeniti udovoljavanje kriterija za učlanjenje u HUIU. Svi će kandidati o rezultatima Natječaja biti obaviješteni putem elektroničke pošte u roku 30 dana od završetka natječaja.
– Kandidati koji nisu primljeni u članstvo mogu podnijeti žalbu na odluku Umjetničkog savjeta HUIU-a jedino u slučaju ako smatraju da je povrijeđena procedura. Žalba se podnosi Upravnom odboru HUIU-a u roku 15 dana od dana primitka odluke. Odluka Skupštine HUIU-a je konačna.
OPRĆI UVJETI ZA ČLANSTVO U HUIU:
– završeni fakultet odgovarajućeg smjera; odnosno
– visoka ili viša škola odgovarajućeg smjera; odnosno
– srednja škola likovnog usmjerenja i najmanje dvije godine javnog umjetničkog djelovanja; odnosno
– najmanje tri godina javnog umjetničkog djelovanja za sve ostale kandidate.
TEHNIČKI UVJETI ZA PRIJAM U ČLANSTVO HUIU-a:
– priložiti opširnu stručnu biografiju
– 100% zadovoljenih kriterija u primarnom području djelovanja
– 50% zadovoljenih kriterija u nekom od drugih područjima djelovanja.
OSNOVNI KRITERIJI ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U HUIU
1. PODRUČJE DJELOVANJA: GRAFIČKI DIZAJN I VIZUALNE KOMUNIKACIJE
– 15 realiziranih manjih radova (područje promocije, oglašavanja, izdavaštva, vizualnih komunikacija i multimedija); ili
– 3 cjelovita lika (vizualni identitet tvrtke ili proizvoda); ili
– 9 realiziranih manjih radova (područje promocije, oglašavanja, izdavaštva, vizualnih komunikacija i multimedija) i 2 cjelovita lika (vizualni identitet tvrtke ili proizvoda);
– radovi trebaju biti prezentirani u obliku PDF portfolia.
2. PODRUČJE DJELOVANJA: FOTOGRAFIJA
Za prijavu je potrebno dostaviti izbor od:
– 20 fotografija koje pružaju uvid u profesionalno i umjetničko djelovanje kandidata. Fotografije trebaju biti samostalna autorska djela, profesionalno prezentirane (mapa), dimenzija ne manjih od 30 x 40 cm i ne većih od
70 x 100 cm.; ili
– 15 samostalnih autorskih fotografija i 5 fotografija timskog uratka (poželjno navesti imena ostalih autora). U slučaju digitalnog dostavljanja, fotografije trebaju biti prezentirane u obliku PDF portfolia.
3. PODRUČJE DJELOVANJA : PRODUKT DIZAJN / INDUSTRIJSKI DIZAJN / 3D MODELIRANJE
– 7 realiziranih radova s područja produkt dizajna ili industrijskog dizajna ili 3D modelairanja; ili
– 5 samostalnih radova s područja produkt dizajna ili industrijskog dizajna ili 3D modeliranja + 2 grupnih radova. Radovi moraju biti profesionalno prezentirani u obliku PDF portfolia.
4. PODRUČJE DJELOVANJA : KAZALIŠNA I FILMSKA UMJETNOST
– 5 realiziranih kostimografskih rješenja prezentiranih fotografijama, skicama, programskim knjižicama i sl; i/ili
– 5 realiziranih scenografskih rješenja prezentiranih fotografijama, skicama, programskim knjižicama i sl ; i/ili
– 5 realiziranih svjetlosnih rješenja s kompletnom radnom i izvedbenom dokumentacijom: razradom, nacrtom, listom promjena, fokus listom, tehničkom listom, dijelom svjetlosne liste, filterima i tehničkim zahtjevom za opremom na gostovanjima, foto i video dokumentacijom, programskim knjižicama; ili
– 7 realiziranih svjetlosnih rješenja, od kojih minimalno 2 trebaju biti predstavljena kompletno, a ostalih 5 s programskim knjižicama – poželjne preporuke.
5. PODRUČJE DJELOVANJA: FILMSKA I VIDEO PRODUKCIJA
– 5 manjih ili 3 veća samostalna projekta; upload video materijala putem WeTransfera ili Dropboxa (MPEG 4 format) i popratna dokumentacija u PDF obliku.
6. PODRUČJE DJELOVANJA: OBLIKOVANJE IGRAČAKA I LUTAKA
– 7 radova s područja oblikovanja igračaka i lutaka. Potrebne skice i krojevi. Radovi moraju biti profesionalno prezentirani u obliku PDF portfolia.
7. PODRUČJE DJELOVANJA: OBLIKOVANJE ODIJEVANJA
– 5 odjevnih predmeta iz najmanje 3 različite kolekcije. Potrebne skice odjevnih predmeta cjelovitih kolekcija, fotografije odjevnih predmeta.
– 3 odjevnih predmeta iz 2 različite kolekcije + 3 odjevna predmeta realiziranih samoinicijativno. Potrebne skice odjevnih predmeta cjelovitih kolekcija, fotografije odjevnih predmeta. Radovi moraju biti profesionalno prezentirani u obliku PDF portfolia.
8. PODRUČJE DJELOVANJA: TEKSTILNO STVARALAŠTVO
– 10 samostalnih radova iz područja tekstila. Potrebne skice.
– 7 samostalnih + 3 grupna rada iz područja tekstilnog stvaralaštva. Potrebne skice.
– 5 tapiserija + 5 radova sa područja tektila. Potrebne skice. Radovi moraju biti profesionalno prezentirani u obliku PDF portfolia.
9. PODRUČJE DJELOVANJA: KERAMIKA, PORCULAN, STAKLO, KOVINE I UMJETNIČKI NAKIT
– 10 radova, profesionalno prezentirani u obliku PDF portfolija.
10. PODRUČJE DJELOVANJA: PRIMIJENJENO SLIKARSTVO / KIPARSTVO
Primijenjeno slikarstvo:
Minimalno 10 naručenih radova sa skicama. Od toga minimalno 5 radova treba biti popraćeno preslikama ugovora. U obzir dolaze vitraji, mozaici, zidno oslikavanje, oslikavanje transportnih sredstava i sl. Obavezno je priložiti fotografije radova ili PDF portfolio.
Osnovni kriteriji su kreativnost i crtež.
Kiparstvo:
-9 radova zajedno s dokumentacijom. Ukoliko su radovi većeg formata , kandidati dostavljaju skice i fotografije radova ili prezentaciju u PDF-u.
11. PODRUČJE DJELOVANJA: ILUSTRACIJA, KARIKATURA, STRIP, ANIMIRANI FILM
I. Ilustracija, karikatura i strip:
– 21 rad od kojih najmanje trećina (7) mora biti objavljeno (uvažava se i web objava), poželjno je da što veći broj radova budu originali. Ako autor radi pretežno u digitalnim tehnikama treba (unutar navedene kvote ili dodatno) priložiti najmanje 10 radova ili (dodatno) skica izvedenih u tradicionalnim tehnikama (olovka, tuš, tempera, itd.)
II. Animirani film (klasične i digitalne tehnike, stop-animacija)
– Preslike ugovora o sudjelovanju u izradi animiranog filma.
– 10 idejnih ili izvedbenih rješenja likova i/ili
– 20 izvedenih scenografija (odnosno segmenata u slučaju složenih scenografija) i/ili
– 1 kompletno autorski film u kojem je kandidat autor većine elemenata filma (minimalno trajanje: 2 minute). U obzir dolaze crtači likova, scenografi, animatori i autori projekta.
Radove je potrebno prezentirati putem videa (MPEG 4 format), ispisa/snapshota kadrova, character sheetova i sl. Poželjno je priložiti što više originala, razvojne dokumentacije i skica (foto dokumentacije za stop-animaciju).
Ukoliko su prezentirani materijali djelo grupe autora, potrebno je točno naznačiti elemente koji su djelo kandidata (npr: koji likovi, scenografija u kojim kadrovima, animacija čega i u kojim kadrovima itd.)
12. PODRUČJE DJELOVANJA: MULTIMEDIJALNO/INTERMEDIJSKO STVARALAŠTVO
– 3 samostalna projekta, ili
– 2 samostalna i 2 skupna projekta, ili
– 5 skupnih projekata ili 5 nastupa/sudjelovanja na skupnim izložbama/projektima (video, fotografija, film, dizajn, arhitektura, glazba, kompjuterska umjetnost, autorska koncepcija izložbe, objavljena samostalna autorska publikacija, performansi i drugi oblici suvremenog umjetničkog izražavanja) uz odgovarajuću dokumentaciju i prezentaciju. Upload video materijala putem Wetransfera ili Dropboxa, popratna dokumentacija u PDF formatu.
ČLANOVI
Stupanjem u HUIU između ostalog stječe se pravo na:
– porezne olakšice sukladno članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog iumjetničkog stvaralaštva.
– sudjelovanja na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi
Pored toga stječu se prava i obaveze spram udruge:
– biti informirani o svim događanjima, natječajima, izložbama, radionicama i sl. vezanim uz aktivnosti HUIU-a te nasve ostale obavijesti vezane uz stručna i profesionalna događanja u Hrvatskoj i inozemstvu;
– redovito plaćati godišnju članarinu (150 kuna);
– ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
– pravo na člansku iskaznicu HUIU-a i sve pogodnosti koje ona donosi
DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU:
– ispunjena i potpisana prijavnica;
– opširna stručna biografija;
– dokaz o državljanstvu (preslika osobnog dokumenta);
– dokumentacija o obrazovanju (preslika);
– umjetničke mape / CD/ DVD, te radovi s područja umjetničkih djelovanja, dokazi o umjetničkom djelovanju (katalozi, časopisi…);
– dokaz o plaćenoj kotizaciji za natječaj;
Prijavnicu zajedno s potrebnom dokumentacijom i radovima možete dostaviti putem pošte na adresu:
Galerija HUIU, Zagrebačka 27, 52100 Pula s napomenom za „Natječaj za prijem u HUIU”, ili osobno radnim danom u prostor galerije HUIU od 1.3.2017. do 21.3.2017. od 10 do 12 sati ili od 18 do 20 sati.
Natječaj je otvoren od 21. veljače do 21. ožujka 2017.
(računaju se sve prijave koje stignu do 21. ožujka ili imaju pečat pošte zaključno s tim datumom).
Za sva dodatna pitanja obratite se na:
E-mail: huiu@huiu.hr