EK vijesti 13.prosina 2016.

European Commission 1

Komisija revidira pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti 

Kolegij povjerenika raspravljat će danas poslijepodne o izmjenma prijedloga zakona o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u Europskoj uniji. Koordinacijom sustava socijalne sigurnosti na razini EU osigurano je da mobilni građani ne izgube socijalnu zaštitu pri selidbi u drugu državu članicu. Ta pravila postoje od 1959. i redovito se poboljšavaju i usavršavaju kako bi svrsishodno bila usklađena sa socijalnom i ekonomskom zbiljom EU. Novi prijedlog dio je Programa djelovanja Komisije za 2016. i nastojanja Komisije da se olakša mobilnost radne snage, osigura pravedan pristup za osobe koje su se preselile i za porezne obveznike ali  i pruže bolji alati za suradnju tijela država članica. Danas u 16.30 u Strasbourgu predviđena je konferencija za medije na kojoj će sudjelovati Marianne Thyssen, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage. Konferencija za medije uživo će se prenositi putem servisa  EbSPriopćenje za medije i memorandum  bit će objavljeni na internetu. Najbitniji dijelovi govora povjerenice Thyssen bit će objavljeni ovdje.

Pravo EU: Komisija poboljšava provedbu prava EU na dobrobit građana, potrošača i poslovnih subjekata

Komisija danas  utvrđuje  način na koji će pojačati svoja nastojanja na primjeni i provedbi prava EU na dobrobit svih građana, potrošača i poslovnih subjekata. Zajednička europska pravila bitna su u našem svakodnevnom životu, bilo da se njima povećava sigurnost hrane, poboljšava kvaliteta zraka ili se MSP-ovima omogućuje lakše i jeftinije sudjelovanje u javnim natječajima. Kad određena pitanja dođu u središte pozornosti, kao što je bio slučaj s ispitivanjem emisija automobilskih ispušnih plinova, onečišćenjem vode ili nezakonitim odlagalištima otpada, najčešće nije problem u tomu što nema pravila EU, već da ih države članice ne primjenjuju učinkovito. Stoga nam je potreban robustan i učinkovit sustav provedbe koji treba sadržavati sljedeće elemente: (a) pobrinuti se da države članice poštuju svoju obvezu poštovanja i provedbe pravila koja su one same zajednički uspostavile, (b) usredotočiti Komisijinu provedbu na one slučajeve za koje je ona zaissta bitna i povećati financijske sankcije za države članice kad ne prenesu direktive pravodobno u svoje zakonodavstvo, i (c) podizati svijest građana i poslovnih subjekata u pogledu njihovih prava. Cjelovito priopćenje za medije na svim službenim jezicima EU bit će dostupno  ovdje  nakon današnjeg sastanka kolegija u Strasbougu. Dostupan je i  memorandum  u kojem se općenito objašnjava postupak zbog povrede zakonodavstva EU-a.

EU dodjeljuje 605 milijuna eura 314-ici vrsnih istraživača

Europsko istraživačko vijeće (ERC) danas je najavilo dodjelu  bespovratnih sredstava 314-ici vrhunskih znanstvenika 39 narodnosti u Europi. Sredstvima u visini od 605 milijuna eura tako će se primjerice unaprijediti nove regenerativne terapije za srčane bolesti, novi algoritmi za otpornije računalne mreže i naše shvaćanje kako funkcioniraju ilegalna tržišta. Dodatne informacije dostupne su  na internetu.

EUROSTAT: Usporedba drugog i trećeg tromjesečja 2016. – stopa zaposlenosti rasla je za 0,2 posto u europodručju i području EU28 pa je veća za 1,2 posto odnosno 1,1 posto u usporedbi s trećim tromjesečjem 2015.

Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.