Razgovor u povodu – Hamo Čavrk

Hamo Čavrk, akademski kipar, grafičar i donedavnio profesor na APURI, istaknuto je i zapaženo ime aktualne hrvatske likovne umjetnosti, u posljednje vrijeme posve je okrenut novim izazovima ali i novim mogućnostima likovnog izražavanja

Hamo Čavrk

Razgovarao: Miroslav Pelikan

Gospodine Čavrk, uz brojne slike i grafike, vidimo u atelijeru i nekoliko novih objekata, kako ih Vi zovete.
Riječ je o trodimenzionalnim objektima koji su najbliži kiparstvu. Objekti su likovna umjetnost, a mogu prerasti u primijenjenu umjetnost kao i reljef objekt koji trenutno radim.

Te linije koje jure, presijecaju prostor u objektima su logičan nastavak slika iz ciklusa Carta incognita. Koliko se objekti razlikuju od slika a koliko su povezani?
Misaono je isto samo je u drugom mediju. Taj ciklus „nepoznatih karata“ radio sam petnaestak godina. To su moje reakcije na priče, besjede koje sam čuo u djetinjstvu i zapamtio ih. Tko voli maštom putovati kroz prostor, putuju kao moje nezaustavljive linije.
Volim se igrati tim linijama, stvarajući čudesnu mrežu. Ciklus čine ulja , grafike, crteži, ali i objekti i video filmovi. Kroz taj sam ciklus isprobavao praktično sve medije. I danas se ponekad bavim video filmovima. Čak su i neke TV kuće uzele moju podlogu kao dekoraciju , a i neka kazališta za scenografiju.
Djelujem u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Italiji, tako da je moje djelo upoznalo dosta ljudi.

Hamo Čavrk rad 4

Kakva je reakcija publike na objekte?
Prvi puta sam izložio objekte na velikoj izložbi u Zagrebu prije nekoliko godina. Riječ je bila o kvalitetnoj izložbi, nakon nje sam izlagao na više izložbi u Sloveniji samo te svijetleće objekte…..Što se tiče reakcije publike, na svjetlost svi pozitivno reagiraju jer svjetlost je izvor života. U svjetlosti se rađamo, a u tami umiremo.

Izložbe?
Nedavno sam izlagao u Sisku, uskoro idem u Ivanić Grad, a iduće godine imam veliku izložbu u Klagenfurtu i to grafike i objekte.

Hamo Čavrk rad 2

Je li se nakon dužeg rada na objektima, promijenio Vaš pristup grafici, ulju?
Ne bi se reklo jer svaki je za sebe svoj medij. Interesira me struktura u objektima jer to je skulpturalni pristup, a ostaje i dalje misao tih linija i te strukture koje one stvaraju.

Radite na objektu trenutno, u atelijeru?
Da, trenutno radim na jednom svjetlećem objektu koji u svojim dimenzijama ima svojstva reljefa. U percepciji to je trodimenzionalni objekt. Produkcija zahtjeva izdašne financije pa sam ovisan o mogućnostima naručitelja.
Naši muzeji i galerije ne otkupljuju niti naručuju umjetnička djela budući da nemaju financijske mogućnosti. Na poklon dobivaju većinu radova umjetnika koje čine njihov postav.

Hamo Čavrk rad 3

Hamo Čavrk rad 1