Natječaj za prijem novih članova u ULUPUH

Predaja prijava i radova: 20. i 21. veljače 2017.

ULUPUH raspisuje Natječaj za prijem članova u sekcije (linkovi):

Sekcija za arhitekturu
Sekcija za fotografiju
Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije
Sekcija za produkt dizajn
Sekcija za kazalisnu i filmsku umjetnost
Sekcija za keramiku, porculan i staklo
Sekcija za kiparstvo
Sekcija za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa
Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka
Sekcija za oblikovanje odijevanja
Sekcija za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita
Sekcija za restauratorska i oblikovno-fonička djela
Sekcija za tekstilno stvaralastvo
Sekcija za vrtnu i pejzaznu arhitekturu
Studijska sekcija
Sekcija za ilustraciju, karikaturu, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo
Sekcija za multimediju i intermediju

Ulupuh kalendarHrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (www.ulupuh.hr) strukovna je udruga koja okuplja autore iz cijele Hrvatske, iz svih područja likovnih umjetnosti koja imaju određenu primjenu (uporabnu vrijednost): kazalište i film (scenografija, kostimografija, oblikovanje svjetla), arhitektura, hortikultura, fotografija, karikatura, ilustracija, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo, industrijski dizajn, oblikovanje odijevanja, tekstilno stvaralaštvo, grafički dizajn i vizualne komunikacije, primijenjeno kiparstvo, oblikovanje plemenitih kovina, restauracija, umjetnost multimedije i intermedije i sl. ULUPUH djeluje više od 60 godina a danas broji više od 1500 članova.

Ciljevi ULUPUH-a su:

  • razvijanje i stimuliranje hrvatske primijenjene umjetnosti
  • unapređivanje i zaštita slobode likovnog stvaralaštva i primjereno valoriziranje hrvatske primijenjene umjetnosti
  • zaštita djela primijenjenih umjetnosti i autorskih prava svojih članova
  • unapređenje suradnje s ostalim udruženjima umjetnika u Hrvatskoj i inozemstvu, posebno na zaštiti slobode umjetničkog stvaranja, autorskih prava, zaštiti moralnog integriteta umjetnika, te socijalna zaštita umjetnika.

  Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi ULUPUH-a su:

  • sudjelovanje u pripremama zakonskih i drugih propisa značajnih za likovno stvaralaštvo primijenjenih umjetnosti
  • poticanje međunarodnih likovnih akcija u zemlji i nastupanja svojih članova u inozemstvu;
  • prikupljanje i sistematiziranje podataka o umjetničkom djelovanju članova.

 Stupanjem u ULUPUH stječe se:
–       pravo na porezne olakšice u skladu sa Zakonom;
–       pravo na besplatnu ocjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika);
–       pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi
Pored toga stječu se prava i obaveze spram udruge:
–         biti informirani o svim događanjima, natječajima, izložbama, radionicama i sl. u   
          Hrvatskoj i inozemstvu vezanima uz područje primijenjenih umjetnosti;
–         redovito plaćati godišnju članarinu (250,oo kn);
–         redovito obavještavati ULUPUH o svom profesionalnom i umjetničkom djelovanju;
–         ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
–         posjedovati člansku iskaznicu ULUPUH-a ili udruženja u koja je učlanjen ULUPUH;
–         aktivno sudjelovati u ostvarivanju programa i ciljeva ULUPUH-a;
–         sudjelovati u radu sekcija;
–         predlagati, birati i biti birani u tijela ULUPUH-a;
–         štititi ugled ULUPUH-a;
–         štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo.

Članom ULUPUH-a može postati svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti, uz opće uvjete te posebne stručno-tehničke koje propisuje svaka ULUPUH-ova sekcija posebno (vidjeti Kriterije za prijem).

Kandidati su dužni za prijem u članstvo ULUPUH-a podnijeti ispunjenu Pristupnicu s dokumentacijom o javnom umjetničkom djelovanju te donijeti radove i ostale priloge koje propisuju pojedine ULUPUH-ove sekcije. Predaju se originali radova, izuzev tamo gdje to nije moguće (arhitektura, restauracija, kazališna umjetnost, multimedija, veći objekti (skulpture, produkt dizajn). Biografski podaci o obrazovanju moraju biti potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom (preslikom diploma ili svjedodžbi). Kandidati će se ocjenjivati isključivo na temelju dostavljenih radova i dokumentacije. Svi će se radovi i prateća dokumentacija po završetku postupka vratiti autorima, izuzev Pristupnice koja se pohranjuje u arhivu udruge. Za sva dodatna pitanja oko pripreme materijala kandidati se mogu obratiti upitom na galerija-ulupuh@zg.t-com.hr; tel. 01 4813 746 ili 01 4552 595.

Svi prijavljeni kandidati participiraju u troškovima procedure prijema novih članova u ULUPUH, u iznosu od 400,00 kn. Participacija se ne vraća.
Participacija se uplaćuje putem uplatnice ili internet bankarstva, na žiro račun ULUPUH-a kod Privredne banke, broj HR6223400091100165353. Pod Uplatitelj treba upisati ime i prezime kandidata, pod svrhu uplate: „Troškovi procedure prijema novih članova“, pod Model: HR00, a pod Poziv na broj – datum uplate (bez razmaka i interpunkcija). Uplatu treba izvršiti najkasnije do 17.2.2017. te ispisanu potvrdu o istoj treba priložiti prijavi. Prijave bez potvrde o plaćenoj participaciji neće se razmatrati.

Zaprimanje prijava i radova kandidata vršiti će se u Galeriji ULUPUH, Tkalčićeva 14 u Zagrebu, 20. i 21. veljače 2017., od 10 do 15 sati. Ukoliko se radovi šalju poštom ili dostavom, potrebno je dostavljaču naglasiti da dostava bude unutar navedenog termina (ne prije 10 i ne poslije 15 sati). Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave i radove pregledati će umjetnički savjeti odgovarajućih sekcija i Umjetnički savjet ULUPUH-a i na temelju toga izabrati kandidate za prijem.

Rokovi:
do 17.2.2017. – uplata participacije putem uplatnice ili internet bankarstva
20.2. i 21.2.2017.- zaprimanje prijava i radova u Galeriji ULUPUH, Tkalčićeva 14 u Zagrebu (od 10 do 15 sati) – prijavi priložiti potvrdu o plaćenoj participaciji
28.2.2017. – objava rezultata žiriranja na www.ulupuh.hr
4.3. –  16.3.2017. – izložba novoprimljenih članova u Galeriji ULUPUH

Kriteriji za prijem i Pristupnica dostupni su ovdje:

Kriteriji za prijem
Pristupnica

Isti se mogu se dobiti i u Tajništvu ULUPUH-a, Preradovićeva 44/1, Zagreb,  tel.: 01/4552 595 (radnim danom od 10-13h) kao i u Galeriji ULUPUH, Zagreb, Tkalčićeva 14, tel.: 01/4813 746, e-mail: galerija-ulupuh@zg.t-com.hr

Natječaj i prijavnicu dozvoljeno je umnožavati ili proslijediti potencijalno zainteresiranim kandidatima.