Godišnja izložba članova Petrinjske udruge likovnih umjetnika PETRIART

PetriartPetrinjska udruga likovnih umjetnika Petriart počela je svoje organizirano djelovanje 1975. godine kao Likovna sekcija pri RKUD ”Artur Turkulin”. Sekcija je kontinuirano djelovala sve do 1990. godine, kada je preimenovana u Likovnu grupu ”ART”, čiji voditelj postaje Ivan Mlinarić-Sokol. Za vrijeme 15-godišnjeg djelovanja, kroz njeno članstvo je prošlo oko 40 likovnih stvaratelja. 14. siječnja 1997. godine utemeljena je udruga neprofesionalnih likovnih umjetnika ”Petriart”, koja sve do danas nastavlja tradiciju likovnog amaterizma u Petrinji. Aktualni predsjednik udruge je Željko Lipovac (imenovan 2012. godine) i trenutno udruga broji 25 članova.

Svake godine predstavljaju se svojom grupnom godišnjom izložbom u sklopu koje prezentiraju najnovije radove. Ove godine, osim samih radova, pripremili su za sve zainteresirane posjetitelje i neka prigodna iznenađenja iz vlastite manufakture!

Otvorenje izložbe: utorak, 13. prosinca 2016., u 19,00 sati