European Commission 1

Ukidanje roaming naknade: Komisija odlučno provodi u djelo 

Kolegij povjerenika raspravljao je jučer o nacrtu pravila kojima se podržava  pristup  donesen u rujnu, o ukidanju naknada za roaming u EU od 15. lipnja 2017. Jučerašnja rasprava uslijedila je nakon intenzivne razmjene mišljenja s Europskim parlamentom, državama članicama, dionicima, predstavnicima potrošača, regulatorima i operaterima. U nacrtu pravila dodatno su pojašnjena prava potrošača i uvode se zaštitne mjere kojima se jamči zadržavanje atraktivnosti najkonkurentnijih domaćih ponuda. Potpredsjednik Andrus Ansip, zadužen za digitalno jedinstveno tržište, izjavio je: „Nudimo uravnoteženo rješenje kakvo je u interesu svih koji koriste mobilne telefone i uređaje. Svaki Europljanin moći će koristiti mobilni telefon u roamingu bez dodatnih troškova. Svaki Europljanin ujedno mora biti u mogućnosti iskoristiti najkonkurentnije tuzemne ponude. Bliskom suradnjom s europskim potrošačima osmislili smo zaštitne mjere koje će putnicima omogućiti da im ‘u roamingu bude kao kod kuće’ a istodobno da izbjegnu negativne posljedice najkonkurentnijih tuzemnih podatkovnih paketa. Sad države članice EU trebaju podržati naš prijedlog kako bi Europljanima olakšale život, smanjile račune i zadržale niske cijene.“ Nakon jučerašnje rasprave u Kolegiju povjerenika nacrt zakonodavnog akta (provedbeni akt) poslan je državama članicama koje će se u ponedjeljak sastati zbog glasovanja o tekstu. Današnja konferencija za medije s potpredsjednikom Ansipom može se pogledati  ovdje. Dodatne informacije dostupne su u  priopćenju za medije.

Energetika: Komisija prihvaća dogovor o usklađenosti međuvladinih sporazuma sa zakonodavstvom EU

Europski parlament i Vijeće suglasni su da će Komisija ocjenjivati međuvladine sporazume za područja plina i nafte prije njihova potpisivanja. Prijedlog revizije Odluke o međuvladinim sporazumima bitan je dio paketa o sigurnosti opskrbe održivom energijom kojeg je Komisija predložila u veljači 2016. Maroš Šefčovič, potpredsjednik Europske komisije zadužen za energetsku uniju, izjavio je: „Jedan od glavnih zadataka energetske unije je poboljšati sigurnost opskrbe energijom, solidarnost i povjerenje. U praksi se pokazalo da su ponovni pregovori o međuvladinim sporazumima nakon njihova sklapanja vrlo zahtjevni, što je na štetu predmetne države članice i Europske unije. Današnjim dogovorom jamči se da će se usklađenost međuvladinih sporazuma sa zakonodavstvom EU umjesto nakon potpisivanja sad provjeravati unaprijed. To je veliko političko i zakonodavno postignuće.“ Miguel Arias Cañete, povjerenik za klimatsku i energetsku politiku, izjavio je: „Današnji dogovor, postignut samo devet mjeseci nakon što je Komisija donijela prijedlog, veliko je postignuće za sigurnost opskrbe energijom u EU. Taj bitan prvi rezultat Strategije energetske unije, ostvaren u rekordnom roku, pokazuje odlučnost Komisije glede jamstva usklađenosti sa zakonodavstvom EU i transparentnost energetskih sporazuma između članica EU i trećih država. Nova pravila, o kojima su se dogovorili pregovarači Europskog parlamenta i Vijeća, omogućit će Komisiji da zajamči da nijedan energetski sporazum ne će ugroziti sigurnost opskrbe u niti jednoj članici EU, a niti narušiti funkcioniranje energetskog tržišta u EU.“Objavljeno je i priopćenje za medije

EUROSTAT: istraživanje o strukturi dohotka – 1 od 6 zaposlenih u Europskoj uniji dobiva nisku plaću –razlike su velike među državama članicama

Udio niskoplaćenih zaposlenika u Europskoj uniji (EU) 2014. iznosio je 17,2 posto. To znači da su zarađivali dvije trećine ili manje nacionalnog medijana bruto satnice.  Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Predstojeća događanja  u Europskoj komisiji