EK vijesti 28. studenog 2016.

European Commission 1

Stvaranje čvršćeg financijskog sustava: Nova pravila EU za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana

Europska komisija danas je predložila nova pravila kojima bi uspostavila djelotvorna rješenja ako se pojave ozbiljeniji problemi na tržišnim infrastrukturama financijskog sustava, poznatijim kao središnjem druge ugovorne strane (CCP-i).  Pri čemu CCP-i djeluju kao posrednici između dviju strana, a u transakciji se služe financijskim instrumentom, uključujući obveznice, kapital, izvedenice i robu (kao što su poljoprivredni proizvodi, nafta i prirodni plin). Pritom imaju ključnu ulogu u smanjenju rizika i međupovezanosti u financijskom sustavu. Pomažu financijskim tvrtkama i krajnjim korisnicima, primjerice korporacijama, u upravljanju poslovnim rizicima. Opseg i značaj CCP u Europi i svijetu skoro su se udvostručio nakon što se je skupina G20 obvezala da će se nakon krize poravnanje standardiziranih OTC izvedenica izvoditi preko CCP. Poravnanje velikog udjela vrjedećih svjetskih ugovora o izvedenicama vrjednih 500 bilijuna eura obavlja se preko 17 CCP iz Europe.

Stoga su za CCP-i u EU  već uspostavljeni visoki regulatorni standardi o  Uredbi o infrastrukturi europskog tržišta („EMIR”, vidjeti  MEMO/12/232). Međutim, na razini EU još nisu propisana pravila za malo vjerojatne situacije u kojima bi se CCP-i mogli suočiti s ozbiljnim poteškoćama ili propašću, pa bi im trebao kvalitetan oporavak ili sanacija. Današnjim se prijedlogom nastoji uspostaviti okvir za oporavak i sanaciju za CCP-i koji su vrjedeći za financijski sustav. Time će se očuvati ključne zadaća CCP-a, održati financijska stabilnost i pomoći u tome da troškove koji su povezani s restrukturiranjem i sanacijom neuspješnih CCP-a ne snose porezni obveznici. Financijska kriza jasno je pokazala kako propast bitne financijske institucije može prouzročiti velike probleme koji se održavaju i na ostali dio financijskog sustava pa i koji negativno utječu na rast u širem gospodarstvu. Bitno je da tijela u Europi imaju ovlasti djelovati dođe li do propasti CCP- i pa i da ih odlučno riješe na kvalitetan način. Predložena pravila za CCP obuhvaćaju odredbe usporedive s onima u pravilima za oporavak i sanaciju banaka (Direktiva o oporavku i sanaciji banaka  – BRRD) i temelje se na međunarodnim standardima.Ipak  CCP-i se uvelike razlikuju od banaka, pa ovaj prijedlog sadrži specifične instrumente za CCP, i bolje je usklađen s načinima upravljanja pa i u slučaju neispunjavanja obveza CCP-a pa i o pravilima njihovog poslovanja, pogotvo zato da bi se ustvrdilo kako bi se podijelili gubitci. Predloženim se pravilima od CCP i nadležnih tijela traži da se pripreme za moguće probleme, i u početku da žurno interveniraju kako bi ga otklonili pođu li stvari po krivu. Više informacija:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3747_hr.htm ; vidjeti Pitanja i odgovore

Europskim poljoprivrednicima iz proračuna vraćeno 435 milijuna eura za zajedničku poljoprivrednu politiku (ZZP)

Europski poljoprivrednici koji imaju pravo na izravna plaćanja dobit će od 1. prosinca 2016. dodatnih 435 milijuna eura, što odgovara iznosu neiskorištene krizne pričuve. Od reforme ZZP-a 2013. od izravnih plaćanja poljoprivrednicima svake se godine oduzima odgovarajući iznos kako bi se stvorila godišnja pričuva za krize u poljoprivredi. Komisija je od rujna 2015. osigurala više od milijardu eura dodatne financijske pomoći poljoprivrednom sektoru suočenom s osobito teškim situacijama na tržištu. Povjerenik Phil Hogan danas je izjavio: „2016. bila je naročito teška godina za mnoge poljoprivrednike pa i za brojne tržišne sektore. Drago mi je što je Komisija uspjela reagirati nizom dodatnih mjera i izbjegla potrebu  aktiviranja sredstva za krajnju nuždu, tj. pričuve za krize u poljoprivredi. To znači da smo uspjeli reagirati bez smanjenja podrške EU dohotcima u poljoprivrednom sektoru.“  Od kad je uvedena reformom iz 2013., krizna pričuva nije se upotrebljavala. Sredstva se oduzimaju samo od izravnih plaćanja većih od 2000 eura, a oduzimanje 2016. nije provedeno u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj, jer u tim državama članicama još nisu u potpunosti uvedena izravna plaćanja. Dodatne informacije dostupne su  ovdje.

EUROSTAT: ekonomski računi u poljoprivredi – ukupna poljoprivredna proizvodnja EU u 2015. manja za 1,8 posto u odnosu na 2014. – zbog osjetnog smanjenja uzgoja životinja

Ekonomski računi u poljoprivredi pokazuju da je ukupna poljoprivredna proizvodnja u Europskoj uniji (EU) 2015. godine iznosila 411,2 milijarde eura u osnovnim cijenama, što je smanjenje od 1,8 posto u odnosu na 2014. Tijekom 2015. protuvrjednost 60 posto vrjednosti generirane poljoprivredne proizvodnje potrošena je na intermedijarnu potrošnju (ulazna roba i usluge), dok je bruto dodana vrjednost (tj. vrjednost proizvodnje minus vrjednost intermedijarne potrošnje) bila jednaka protuvrjednosti 40 posto, odnosno 164,6 milijardi eura. Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

NAJAVE 

Dvanaesti sastanak na visokoj razini s vjerskim vođama 

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans sutra će biti domaćin dvanaestog godišnjeg sastanka na visokoj razini s vjerskim vođama iz čitave Europe na kojem će se razgovarati o migraciji, integraciji i europskim vrjednotama. U sastanku sudjelovat će i povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos i potpredsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani. Ovegodišnje rasprave bit će usmjerene na izazove koje predstavljaju populizam i netolerancija, a ključna je uloga izobrazba i lokalni aktivizm u poboljšanju integracije i socijalne kohezije u Europi. Sastanak će se održati u okviru trajnog dijaloga s predstavnicima vjerskih zajednica, filozofskih i nekonfesijskih udrženja u skladu s člankom 17. Ugovora iz Lisabona. Dodatne informacije o dijalogu na temelju članka 17. dostupne su  ovdje. Konferencija za medije održat će se u prostoriji za medije Europske komisije u 12.00 i uživo će se prenositi putem servisa EbS.

Predstojeća događanja  u Europskoj komisiji