Akademski slikar Tomislav Šilipetar pripada najmlađoj generaciji hrvatskih likovnih umjetnika, iznimno je aktivan, izlagao je na nekoliko samostalnih izložbi, nagrađivan

Razgovor vodio: Miroslav Pelikan

Tomislav Šilipetar 1

Tomislav Šilipetar 2Najnovija izložba nedvojbeno govori kako je ciklus“mentalnih slika“, završen, definiran. Pred nama su slike iz novoga ciklusa „Sekvence“.
Sekvence’ su u stvari kraj ‘mentalnih slika’ kao i početak novog ciklusa unutar ‘mentalnih slika’ Dakle kraj jednog razdoblja i ulaz u novo.

Što je ključno za Sekvence?
Kao i prije ključno je da su slike slobodne od okova akademizma i samih okova ‘slikarskih klišeja’
Same boje se kreću prema jačem kolorizmu. Sve se kreće prema minimalizmu.

Opažam u novom ciklusu intenzivnu boju, pravo bogatstvo kolora.
Točno, boje su jače kako sam rekao, manje je samog crteža, a više slikarskih faseta. Boje su puno jače, pogotovo crvene i žute kao i moja omiljena tirkizno plava.

Motivika se također promijenila. Novi ciklus je optimističniji, djeluje iznimno životno, stvarno.
Motivi su većinom likovi ili sami ili u paru. Teme se vrte oko metafizike unutar duhovnog razvoja svakoga umjetnika. Možda izgledaju veselije zbog kolorita, ali su i dalje uronjene u neku dobru melankoliju.

Riječ je o uglavnom srednjim i većim formatima slika.
Formati su nastavak, 150/ 90 cm do manjih…dakle prelazak i na manje formate kao i na medij drva.

Ciklus je izveden u tehnici ulja (akrila).
Tehnika je mješana, večinom akril sa naglascima sa uljem, na nekim slikama lazurnije sa debljim nanosima ulja kao naglasak.

Tomislav Šilipetar 5

Zanimljivo je i slikanje na platnu, koje nije postavljeno na drveni okvir.
Točno, ovaj put sam odlučio slike izložiti kako su i stvarane, bez blindrama, sa naglaskom na sirovost platna pa tako i oslobođenost okvira akademizma dobiva novu dimenziju unutar ciklusa i prostora koji ustvari ‘uokviruje’ slike.

Tomislav Šilipetar 3Tomislav Šilipetar 4Ima li drugih novosti iz atelijera?
Radim na novom ciklusu unutar ciklusa ‘Brada art’ koji se koncentrira na manjim formatima na pairu. Naglasak će biti na kolorizmu, a tematika se koncentrira na umjetnost kao oružje protiv nasilja.

Planovi?
U 2017. ću izlagati na tri mjesta, tri samostalne izložbe. Varaždin,glavna gradska galerija, Samobor galerija Prica i Zaprešić galerija Razvid. Na svima će biti predstavljen novi ciklus ‘Brada art’ koji je i sada dok je i u samom začeću već dobio pažnju galerija i kustosa.