Razgovor u povodu – akademski slikar i konzervator Ante Čulo

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar Ante Čulo, uz svoj redovni slikarski posao, slikanje i izlaganje, intenzivno se bavi i konzervatorskim poslom

Razgovor vodio: Miroslav Pelikan

foto AČuloLourdesGospodine Čulo, u posljednje vrijeme istinski ste posvećeni obnovi značajnih sakralnih objekata iz prošlih vremena. S kojim se problemima susrećete u obnovi?
Za Hrvatski restauratorski zavod radim od 1998. god. Najprije kao vanjski suradnik , a sada kao stalni zaposlenik. Od tog vremena do sada mogu sa zadovoljstvom reći da sam radio na značajnim sakralnim i profanim spomenicima hrvatske kulturne baštine. Samo da nabrojim neke kao što su kapela sv. Franje na zagrebačkom kaptolu, crkva sv. Marka na Gornjem gradu u Zagrebu, predvorje crkve Bezgrešnog Začeća BDM u Lepoglavi, upravna zgrada bivše šećerane u Rijeci, palače Kerša i Restić u Dubrovniku, kapele sv. Križa i sv. Josipa u Varaždinu, Kneževa palača u Zadru i mnogi drugi.
U obnovi se susrećemo s problemima propadanja objekata ili njihovih dijelova uslijed djelovanja atmosferilija, sila prirode ili nasilnog djelovanja tj. vandalizama i razaranja JNA u srpskoj agresiji na Hrvatsku 90-ih.
http://www.h-r-z.hr/
Hrvatski restauratorski zavod u suradnji s Upravom za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture imao je jednodnevni stručni skup Hrvatski restauratorski zavod i zajednica – partneri u očuvanju baštine koji se održao u srijedu, 5. listopada, u Muzeju Mimara u Zagrebu.
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=15947
Hrvatski restauratorski zavod izdaje godišnjak, časopis Portal, recenzirani znanstveni časopis koji redovito izlazi od 2010. godine. Usmjeren na predstavljanje znanstvenih i stručnih članaka o istraživanjima, radovima, rezultatima, teorijskim promišljanjima i povijesnim prikazima, Portal svoje stranice pruža svima koji se stručnim doprinosima i novim znanstvenim spoznajama žele uključiti u promišljanje i afirmaciju konzervatorsko-restauratorske djelatnosti.

Rakitje 1Ističem ovom prigodom crkvu u Rakitju, posebno vitraje.
Da. S posebnim veseljem radim na likovnim rješenjima sakralne tematike.Godine 2009-te sudjelujem na natječaju zagrebačkog kaptola za rješenja vitraja za novu crkvu bl. Alojzija Stepinca u Rakitju, Bestovju i Novakima. Odabrano je 10 mojih prozora uz renomiranog kolegu Branimira Dorotića kojem je odabrano 20 prozora. Na mojim rješenjima pozabavio sam se temom Euharistije i njenoj simbolici. Vitraji su smješteni u bočne lađe crkve. Polovici vitraja zajednički je centralni križ, a polovici Sunce na različitim položajima kako putuje od izlaska do zalaska kao što je i ljudski vijek, od rođenja do prirodne smrti u pratnji križa.

Na koliko ste lokaliteta do danas ukupno radili i kakva ste iskustva stekli?
Gore sam nabrojio neke značajne lokalitete za koje se Ministarstvo kulture odlučilo da idu u sustav obnove. Tamo sam s kolegama iz (našeg) odjela za štukaturu i u izvrsnoj suradnji s kolegama iz drugih odjela sticao iskustvo i znanje, radio po pravilima struke. Iskustva su različita, zavisno o zatečenom stanju objekta, njegovu oštećenju ili oštećenju umjetnine. Uglavnom su to do sada bili temeljiti i obimni konzervatorsko-restauratorski radovi bilo na sakralnim ili profanim objektima.

Koliko obnova, restauracija doista može zadržati ili spriječiti propadanje takvih objekata?
Primjerena restauracija i konzervacija najviše mogu učiniti u sprječavanju propadanja objekata odnosno predmeta zaštite.Naravno proces propadanja ne može se trajno zaustaviti on je neminovan. RZH kao krovna ustanova u očuvanju i obnovi kulturne baštine čini sve da posao obavi kvalitetno.

Vi naravno, slikate redovito. Što u posljednje vrijeme prednjači u motivima?
Radim ponešto, ne baš koliko bih htio. U radovima su prisutni pejsaži, portreti, žanr scene, ilustracije za knjige itd. Naravno tu su i sakralni motivi.

Osobito njegujete i razvijate sakralni ciklus.
Posao koji obavljam tj.moje radno mjesto najčešće je u nekom sakralnom prostoru, bilo kapela, crkva, kor ili neko crkveno predvorje. To okruženje sugestivno djeluje na mene. Često sam okružen vrhunskim djelima svih stilova i oblika od Romanike, Renesanse do Baroka. Neka promišljanja u duhu Evanđelja prebacujem na papir, platno…Naravno neizostavni nedjeljni odlazak na sv. Misu, svećenikovo tumačenje sv. Pisma i čitanje Biblije dodatna su inspiracija.

Rakitje 2Kada bi imali više vremena, kada bi mogli samo slikati, što bi slikali?
Teško je imati savršene uvjete. Svakom je danu dosta njegove muke. Možda ovako mora biti. Svakodnevno nastojim ponešto zabilježiti u blok za skiciranje, za bolja vremena.

Može nekoliko riječi o slici na kojoj trenutno radite?
Trenutno radim na skicama vitraja za jednu crkvu.

Planovi, monografije, izložbe….?
Na ovo pitanje ne mogu odgovoriti. Prijašnjih nekoliko godina davao sam CD-e s radovima u neke galerije. Nitko se nije javio s bilo kakvom povratnom informacijom. Nastavit ću raditi ono što volim. Galerije, i izložbe nisu presudne.