Skip to content

EK vijesti 24. studenog 2016.

European Commission 1

„Juvenes Translatores“ slavi rođendan!

Jutros je u srednjim školama diljem Europske unije održano jubilarno deseto natjecanje mladih prjevoditelja „Juvenes Translatores“. Riječ je o natjecanju za sedamnaestogodišnje srednjoškolce koji svake godine imaju priliku iskazat se u prjevođenju u bilo kojoj kombinaciji službenih jezika Europske unije. Ove godine u natjecanju je sudjelovala 751 srednja škola i više od 3700 učenika, a među je bilo i jedanaest škola iz Hrvatske. Zanimljivo je da se izim u Hrvatskoj, s hrvatskog ili na hrvatski prjevodilo još i u Austriji, Njemačkoj, Irskoj, Sloveniji, Bugarskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. Natjecanje, kojemu je svrha popularizirati strane jezike i prjevođenje među mladima, završilo je točno u podne, nakon čega su učenički prjevodi poslani u Glavnu upravu za pisano prjevođenje u Bruxellesu i Luxembourgu, u kojima će ih pregledati i ocijeniti prjevoditelji Europske komisije. Pobjednici za svaku državu bit će proglašeni početkom veljače, a u travnju će otputovati na svečanu dodjelu nagrada u Bruxelles. Pogledajte što o svom doživljaju natjecanja kažu dosadašnji hrvatski pobjednici  Ivana, Luka i Katarina.  Dodatne informacije o „Juvenes Translatoresu“ dostupne su na  službenim web-stranicama natjecanja  i na  web-stranici Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj,  a vijesti o tijeku natjecanja te fotografije i videozapisi objavljivat će se tijekom dana na Facebooku  i  Twitteru (#translatores).

Europski mliječni paket za jačanje položaja proizvođača mliječnih proizvoda u opskrbnom lancu

Europska komisija danas je objavila drugo izvješće o funkcioniranju takozvanog mliječnog paketa, tj. niza mjera pokrenutih 2012., sa svrhom jačanja položaja europskih proizvođača mliječnih proizvoda u opskrbnom lancu. Izvješće pokazuje da se nakon tri godine provedbe tih mjera europski poljoprivrednici sve više služe alatima koji su stavljeni na raspolaganje u okviru mliječnog paketa, kao što su kolektivno pregovaranje o uvjetima ugovora preko proizvođačkih udruženja ili upotreba pisanih ugovora. Mjera kolektivnog pregovaranja namijenjena je jačanju pregovaračke moći proizvođača mlijeka, dok pisani ugovori poljoprivrednicima nude veću transparentnost i sljedivost. Dodatne informacije: Web-stranice o  mliječnom paketu; cjelovit tekst priopćenja:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3922_hr.htm 

Zajednička izjava o Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studenoga 2016.

Frans Timmermans, prvi potpredsjednik Komisije, Frederica Mogherini, visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Komisije, Johannes Hahn, povjerenik za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Neven Mimica, povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj, Dimitris Avramopoulos, povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo, Christos Stylianides, povjerenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, Tibor Navracsics, povjerenik za izobrazbu, kulturu, mlade i šport i Julian King, povjerenik za sigurnosnu uniju, izjavili su: Na današnji Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama kažemo: sad je dosta.

Žene i djevojke u i izvan EU i dalje proživljavaju nasilje. Žene i djevojke iz cijelog svijeta izložene su fizičkom nasilju u privatnom domu, seksualnom i gospodarskom iskorištavanju, zlostavljanju na ulici ili radnom mjestu, zlostavljanju putem interneta ili tijekom športskih aktivnosti, silovanju, sakaćenju ili prisiljavanju na brak. Svaka treća žena u EU doživjela je neki oblik rodno uvjetovanog nasilja. Ne možemo negirati velike posljedice koje to nasilje ima za obitelji, zajednice, društva ali i gospodarstvo. Trebalo bi više učiniti u EU po tom pitanju, kako bi se iskorijenio svaki oblik nasilja nad ženama. Skoro 25% žena iz EU doživjelo je od svoje 15. godine fizičko i/ili seksualno nasilje od svoga partnera. Više od 25 % Europljana opravdava spolni odnos bez pristanka. Više od 20 % Europljana smatra da žene često izmišljaju ili preuveličavaju priče o zlostavljanju ili silovanju. Žrtve nasilja često ne podnose prijavu za kazneno djelo. Prolaznici kadkad nisu spremni priskočiti upomoć. Zajedno se moramo boriti protiv toga i protiv stereotipa zbog kakvih ne vjeruju pričama žena, ali treba pokazati da je nasilje nad ženama neprihvatljivo i da se ne će tolerirati ni u kom slučaju….

…Na današnji dan Europska komisija pokreće niz mjera za 2017. za borbu protiv svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama, pri tom je dodijelila 10 milijuna eura za podršku naporima koji se ulažu na lokalnoj razini za sprječavanje rodno uvjetovanog nasilja i za podršku njegovim žrtvama u Europskoj uniji. , cjelovit tekst izjave na:  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3945_hr.htm

Dodatne informacije:  Pitanja i odgovoriinformativni članak o osnovnim rezultatima Eurobarometra o rodno uvjetovanom nasilju; Rodno uvjetovano nasilje 2016.  Eurobarometar; Reci ne! Zaustavimo nasilje nad ženama mjere;Akcijski plan EU-a za rodnu jednakost za razdoblje 2016. – 2020.  Istraživanje  o rodno uvjetovanom nasilju u području športa.