European Commission 1

Plan ulaganja za Europu: 125 milijuna eura potpore tvrtkama u Hrvatskoj i Španolskoj

Europska investicijska banka (EIB) potpisala je 21. studenoga sporazum o podršci s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) podupirvši je s jamstvom vrjednim 50 milijuna eura. Sporazumom nastoji se olakšat financiranje srednje velikih tvrtki u Hrvatskoj. EIB je odlučio dodjeliti kredit u iznosu od 75 milijuna eura španjolskoj grupaciji Dominion kao podršku njezinim inovacijskim projektima, konkretno digitalizaciji proizvodnih procesa. Transakcije imaju potporu Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), središnjeg elementa Plana ulaganja za Europu. Potpredsjednik Europske komisije Jyrki Katainen, zadužen za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, komentirao je sporazum s HBOR-om: „Današnjim potpisivanjem sporazuma o EIB jamstvu u Hrvatskoj poboljšavamo zemljopisnu pokrivenost projektima iz Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU).Povećanje zemljopisnog dometa EFSU ključan je element našeg prijedloga za njegovo produljenje.Prešli smo polovicu puta do cilja (mobiliziranje dodatnih 315 milijardi eura ulaganja u Europi), što znači da smo čvrsto na pravom putu.“ 

Povjerenici Navracsics, Thyssen i Oettinger na zasjedanju Vijeća za izobrazbu, mlade, kulturu i šport 

Povjerenik Navracsics zadužen za izobrazbu, kulturu, mlade i šport, jutros je s ministrima koji brinu o mladima raspravljao o načinu komuniciranja s mladima u EU pa i kako im pružiti podršku. Nakon tog su ministri donijeli zaključke zagovarajući i promičući nov pristup odnosa i djelovanja s mladima, na način kojim bi mladima uvelike olakšao ostvariti osobne potencijale. Obje strane razmijenile su stajališta o pred Inicijativi za mlade, pritom su istaknuli da je uloga mladih najbitnija u izgradnji snažne Europe. Vijeće će donijeti i zaključke o suzbijanju radikalizacije koja vodi do nasilnog ekstremizma, nakon Komunikacije Komisije o toj temi. Ministri će razmotriti dosadašnje rezultate u kontekstuprijedloga Komisije o ažuriranju Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama ali i donijeti izvješće o napretku. Ministri kulture i športa raspravljat će o tome kako kultura i šport mogu pridonositi poboljšanju europske vanjske politike. Očekuje se da će Vijeće donijeti zaključke o športskoj diplomaciji usredotočene na bolje korištenje športa i njegovih vrjednota u vanjskim odnosima. Očekuje se da će se ministri dogovoriti i o općem pristupu prijedlogu Komisije da se 2018. proglasi europskom godinom kulturske baštine. To je bitan iskorak ako se hoće da Vijeće i Europski parlament brzo prihvate taj prijedlog.