Ivan Duić: Tijelo na drugi način

Ivan Duić 1

Otvorenje izložbe Ivana Duića je u petak 18. studenoga, u 19 sati u galeriji Zlati ajngel u Varaždinu

…Nema sumnje da je Duićeva crtačka virtuoznost i sposobnost kombiniranja cjeline i detalja vrijednost staroga kova, kvaliteta koja se danas ne razmatra „po sebi“ nego tek u nekome kontekstu. Taj je kontekst ovdje zona upotrebe kompjutorske tehnologije, odnosno aktualizacija onoga pitanja koji se praktički postavlja od prvoga dana naglašene „tehnologizacije“ umjetnosti… (Marijan Špoljar – iz predgovora katalogu)

Ivan Duić

Ivan Duić rođen je 1958. godine u Varaždinu gdje je završio osnovnu školu. 1973. godine upisuje Školu primijenjene umjetnosti u Zagrebu, klasa profesora Ljubića na odjelu za likovnu i tehničku obradu metala. Nakon završene srednje škole upisuje Akademiju likovnih umjetnosti. Na Grafičkom odjelu i klasi profesora Alberta Kinerta diplomirao je 1982. godine. Izlagao je na Salonima mladih u Zagrebu, HDLU-u u Zagrebu, na skupnim izložbama u Varaždinu, Čakovcu i Mađarskoj. Član je HDLU-a od 1982. godine. Samostalno je izlagao u Zagrebu, Trakošćanu, Karlovcu, Koprivnici, Čakovcu i Varaždinu. Pored slikarskog rada bavi se scenografijom, kostimografijom, kreiranjem lutaka i grafičkim dizajnom. Zaposlen je kao učitelj likovne kulture na osnovnoj školi.

Ivan Duić 2